ทำงานด้วยทางลัดต่างๆ

ทางพิมพ์ลัดเป็นลิงก์ไปยังโปรแกรม เอกสาร ไฟล์ หรือเว็บไซต์ที่คุณสามารถเพิ่มลงในเดสก์ท็อปหรือเมนู เริ่ม เพียงสร้างทางลัดแทนการค้นหาในโฟลเดอร์หรือบนอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์หรือเว็บไซต์นั้นๆ

เมื่อต้องการเพิ่มแป้นพิมพ์ลงในเดสก์ท็อปของคุณ

หากคุณใช้เดสก์ท็อปของคุณเป็นประจำ คุณควรลองเพิ่มทางลัดไปยังไฟล์โปรดของคุณลงในเดสก์ท็อปของคุณ

 1. เรียกดูโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการสร้างทางลัดให้

 2. คลิกขวาไฟล์ที่คุณต้องการลิงก์จากเดสก์ท็อปของคุณ ให้คลิก ส่งไปยังแล้วคลิก เดสก์ท็อป

  ไฟล์ของคุณจะอยู่ที่เดิม แต่ขณะนี้คุณมีทางลัดไปยังไฟล์นั้นจากเดสก์ท็อปของคุณ โปรดสังเกตว่าไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณมีลูกศรที่มุมซ้ายล่าง ลูกศรนี้จะระบุว่าคุณกำลังคลิกทางลัดและไม่ใช่ไฟล์จริง

เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดลงในเมนู เริ่ม

นอกเหนือจากความสามารถในการเพิ่มทางลัดลงในเดสก์ท็อปของคุณแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มทางลัดลงบนเมนู เริ่ม ของคุณอีกด้วย ทางลัดสู่ไฟล์โปรดของคุณสามารถปรากฏข้างๆ โปรแกรมของคุณได้

 1. เรียกดูโฟลเดอร์ เอกสารของฉัน และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อค้นหาไฟล์ที่คุณต้องการสร้างทางลัดให้

 2. ลากไฟล์ไปยังปุ่ม เริ่ม และค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาที

 3. เมื่อเมนู เริ่ม เปิด ให้ลากไฟล์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. ปล่อยไฟล์ที่คุณต้องการส้รางทางลัดและไอคอนทางลัดจะปรากฏ

เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดไปยังเว็บไซต์

นอกเหนือจากการลิงก์ไปยังไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังเว็บไซต์ของคุณได้ คลิกสองครั้งที่ทางลัด และเว็บไซต์จะเปิดในเบราว์เซอร์ของคุณ

 1. เปิดเว็บไซต์ใน Microsoft Internet Explorer

 2. ลากไอคอน Internet Explorer ในแถบที่อยู่ (ถัดจาก URL) ไปยังเดสก์ท็อปของคุณหรือไปยังเมนู เริ่ม

เปลี่ยนไอคอนในทางลัดของคุณ

ทางลัดจะมีรูปภาพที่เรียกว่าไอคอนซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาโปรแกรมหรือไฟล์ได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ Windows ของคุณแล้ว ชุดรูปแบบใหม่อาจมีชุดไอคอนเฉพาะที่เหมาะกับเดสก์ท็อปใหม่ ตัวอย่างเช่น ชุดรูปแบบป่าจะเปลี่ยนไอคอน คอมพิวเตอร์ของฉัน เป็นยีราฟ คุณสามารถเปลี่ยนไอคอนอย่างน้อยหนึ่งไอคอนเป็นอย่างอื่นที่คุณสนใจได้หากคุณต้องการ

วิธีการเปลี่ยนไอคอนจะขึ้นอยู่กับชนิดไอคอน คุณสามารถทำได้ดังนี้

 • เปลี่ยนไอคอนระบบ

 • เปลี่ยนไอคอนอื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนไอคอนระบบ

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดงผล ให้คลิกแท็บ เดสก์ท็อป แล้วคลิก กำหนดค่าเดสก์ท็อป

 3. ในแท็บ ทั่วไป ให้คลิกไอคอนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยนไอคอน

 4. คลิกปุ่ม เรียกดู และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกไอคอนของคุณ

 5. คลิกปุ่ม ดูเมนู แล้วคลิก รูปขนาดย่อ

 6. คลิกไอคอนที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

 7. คลิก ตกลง

 8. เมื่อคุณเปลี่ยนไอคอนของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ตกลง สองครั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนไอคอนนอกเหนือจากไอคอนระบบ

 1. ค้นหาไอคอนที่เหมาะกับลักษณะที่คุณชื่นชอบ

 2. ดาวน์โหลดไอคอนและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. คลิกขวาทางลัดที่คุณต้องการเปลี่ยนไอคอน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 4. บนแท็บ ทางลัด ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Internet Explorer ให้คลิก เปลี่ยนไอคอน

 5. คลิกปุ่ม เรียกดู และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณบันทึกไอคอนของคุณ

 6. คลิกปุ่ม ดูเมนู แล้วคลิก รูปขนาดย่อ

 7. คลิกไอคอนที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

 8. คลิก ตกลง

 9. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Internet Explorer ให้คลิก ตกลง อีกครั้ง