การเปิดใช้ความคมชัดสูงเพื่อปรับปรุงความละเอียดของหน้าจอ

ทำให้หน้าจอของคุณอ่านง่ายขึ้นด้วยแบบแผนชุดสีความคมชัดสูง คุณสามารถเพิ่มความคมชัดให้กับหน้าจอได้ด้วยชุดสีที่มีให้เลือก หรือเปลี่ยนขนาดแบบอักษรเพื่อให้อ่านหน้าจอได้ง่ายขึ้น

แสดงทั้งหมด

การเปิดใช้ความคมชัดสูงโดยใช้เมาส์

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

 3. คลิก ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง คลิกแท็บ การแสดงผล แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ความคมชัดสูง

 4. คลิก การตั้งค่า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าสำหรับความคมชัดสูง เลือกกล่องกาเครื่องหมายของตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม ปิด

การเปิดใช้ความคมชัดสูงโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วกด Enter

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้ไปที่แท็บ การแสดงผล โดยกด Ctrl+Tab แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ความแตกต่างสูง โดยกด U

 4. กด S เพื่อเปิด การตั้งค่า

 5. ในการตั้งค่าสำหรับความแตกต่างสูง ให้เลือก ใช้ทางลัด โดยกด U เลือกแบบแผนลักษณะที่ปรากฏสำหรับการแตกต่างสูงโดยกด Y แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลง กด Enter สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ และปิดกล่องโต้ตอบ

 6. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C