การเปิดและปรับแว่นขยาย

แว่นขยายเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับการแสดงผลที่ช่วยให้คุณสามารถอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น โดยการสร้างหน้าต่างแยกออกมาที่แสดงส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอในขนาดใหญ่ขึ้น คุณสามารถเปิดใช้แว่นขยายและตั้งค่าระดับการใช้แว่นขยายได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเปิดใช้แว่นขยายโดยใช้เมาส์

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด และชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ด แล้วคลิก การช่วยสำหรับการเข้าถึง

 2. คลิก แว่นขยาย เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแว่นขยาย ปรับระดับการขยายโดยพิมพ์จำนวนระหว่าง 1 ถึง 9 หรือโดยการเลือกปุ่มลูกศรเพื่อเปิดรายการตัวเลือกจากเมนูดรอปดาวน์

การเปิดใช้แว่นขยายโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) กด R และพิมพ์ magnify แล้วกด Enter

 2. ไปที่กล่องโต้ตอบการตั้งค่าแว่นขยายโดยกด Alt+L ปรับระดับการขยายระหว่าง 1 ถึง 9 โดยการเลื่อนปุ่มลูกศรขึ้นและลูกศรลง

การเปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งของแว่นขยายโดยใช้เมาส์

 • ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดแว่นขยาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้แว่นขยายอยู่ เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้เหนือกรอบของหน้าต่างแว่นขยาย เมื่อตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว ให้กดปุ่มเมาส์ค้างไว้และลากหน้าต่างแว่นขยายเพื่อปรับขนาด

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของแว่นขยาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้แว่นขยายอยู่ เลื่อนตัวชี้เมาส์ของคุณไปไว้เหนือหน้าต่างแว่นขยาย กดปุ่มเมาส์ค้างไว้และลากหน้าต่างแว่นขยายเพื่อปรับตำแหน่งของแว่นขยายใหม่

การเปลี่ยนแปลงขนาดและตำแหน่งของแว่นขยายโดยใช้แป้นพิมพ์

 • ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากต้องการเปลี่ยนขนาดของหน้าต่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแว่นขยาย รวมทั้งกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแว่นขยายเปิดอยู่ กด Alt+F6 จากนั้นกด Alt+Spacebar กด S แล้วกดแป้นลูกศรจนกว่าตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัวที่ด้านข้างหรือมุมของหน้าต่างแว่นขยาย กดแป้นลูกศรต่อไปจนกว่าหน้าต่างแว่นขยายจะมีขนาดตามที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

  • ถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของหน้าต่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแว่นขยาย รวมทั้งกล่องโต้ตอบการตั้งค่าแว่นขยายเปิดอยู่ กด Alt+F6 แล้วกด Alt+Spacebar กด M และเลื่อนหน้าต่างแว่นขยายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการโดยการกดแป้นลูกศร แล้วกด Enter