การเปิดเมาส์คีย์

เมาส์คีย์ช่วยให้คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวชี้เมาส์ หากคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขสำหรับรายการข้อมูลรวมทั้งการนำทาง คุณสามารถตั้งค่าให้เมาส์คีย์เปิดใช้งานได้โดยการกด Num Lock คุณสามารถเปิดเมาส์คีย์ด้วยวิธีต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเปิดเมาส์คีย์โดยใช้เมาส์

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

 3. คลิก ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง คลิกแท็บ เมาส์ เปิดเมาส์คีย์โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้เมาส์คีย์

 4. คลิก การตั้งค่า ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าสำหรับเมาส์คีย์ ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง จากนั้นคลิก ปิด เพื่อปิดแผงควบคุม

การเปิดเมาส์คีย์โดยใช้แป้นพิมพ์

 1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วกด Enter

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้กด Ctrl+Tab เพื่อไปที่แท็บ เมาส์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้เมาส์คีย์ โดยกด M

 4. กด S เพื่อเปิด การตั้งค่า ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าสำหรับเมาส์คีย์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเมาส์คีย์ดังต่อไปนี้เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนแป้นลูกศร

  • กด U เพื่อใช้ทางลัดในการเปิด หรือปิดเมาส์คีย์โดยการกด Alt ด้านซ้าย+Shift+Num Lock

  • กด T เพื่อตั้งค่าความเร็วสูงสุดในการเลื่อนตัวชี้เมาส์เมื่อคุณกดแป้นทิศทางเมาส์คีย์ค้างไว้

  • กด A เพื่อตั้งค่าลักษณะการเร่งความเร็วของตัวชี้เมาส์จนถึงความเร็วสูงสุด เมื่อคุณกดแป้นทิศทางเมาส์คีย์ค้างไว้ (กด A)

  • กด H เพื่อกำหนดให้ผู้ใช้สามารถลดความเร็วของตัวชี้เมาส์ลงได้โดยการกดแป้น Shift ค้างไว้ และเพิ่มความเร็วของตัวชี้ได้โดยการกดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่กดแป้นทิศทางเมาส์คีย์

  • กด N เพื่อสลับระหว่างการดำเนินการโดยใช้แป้นพิมพ์ตัวเลขกับการใช้เมาส์คีย์เมื่อแป้น NumLock เปิดอยู่ (กด F หากแป้น NumLock ปิดอยู่)

  • กด S เพื่อแสดงไอคอนบนแถบงานเมื่อเมาส์คีย์เปิดอยู่

  • คลิก Enter สองครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ และปิดกล่องโต้ตอบ

  • ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C