การเปิดใช้งาน Windows ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คุณต้องเปิดใช้งาน Windows ภายใน 30 วันหลังจากการติดตั้ง การเปิดใช้งานจะช่วยตรวจสอบว่า Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นของแท้ และไม่มีการใช้ในคอมพิวเตอร์เกินจำนวนเครื่องตามที่อนุญาตในเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft ด้วยวิธีนี้ การเปิดใช้งานจะช่วยป้องกันการปลอมซอฟต์แวร์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานทางออนไลน์ คุณจำเป็นต้องใช้ หมายเลขผลิตภัณฑ์ ของ Windows 7 คุณสามารถดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณบนคอมพิวเตอร์หรือภายในแพคเกจ Windows หรือในอีเมลการยืนยันหากคุณซื้อและดาวน์โหลด Windows 7 ทางออนไลน์ ไปที่เว็บไซต์ Microsoft เพื่อดูตัวอย่างของสติกเกอร์หมายเลขผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ได้จากที่ใด

ถ้าคุณไม่พบหมายเลขผลิตภัณฑ์ คุณอาจต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Windows 7 หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้ง Windows 7 ให้ดูที่ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

การเปิดใช้งานทางอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณเริ่มขั้นตอนการเปิดใช้งาน Windows จะพยายามตรวจหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากตรวจพบ คุณสามารถเปิดใช้งานทางออนไลน์ได้ หากคุณใช้โมเด็มในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่ได้ออนไลน์อยู่ในขณะนี้ คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดใช้งานผ่านทางโมเด็ม

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโดยใช้การเชื่อมต่อโดยตรง

 1. เปิด 'การเปิดใช้งาน Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก เปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้

 2. หาก Windows ตรวจพบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คลิก เปิดใช้งาน Windows ทางออนไลน์ทันที ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์ คลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำต่างๆ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานผ่านทางโมเด็ม

 1. เปิด 'การเปิดใช้งาน Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก เปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้

 2. คลิก แสดงวิธีอื่นในการเปิดใช้งาน

 3. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. คลิก ใช้โมเด็มของฉันเพื่อเชื่อมต่อโดยตรงกับบริการเปิดใช้งาน ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 5. คลิกตำแหน่งที่อยู่ใกล้คุณที่สุดจากรายการแบบหล่นลง คลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำ

การเปิดใช้งานทางโทรศัพท์

หากไม่สามารถเปิดใช้งาน Windows ทางออนไลน์ คุณจะมีตัวเลือกในการเปิดใช้งาน Windows 7 ผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

 1. เปิด 'การเปิดใช้งาน Windows' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก เปิดใช้งาน Windows เดี๋ยวนี้

 2. คลิก แสดงวิธีอื่นในการเปิดใช้งาน

 3. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 4. คลิก ใช้ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 5. คลิกตำแหน่งที่อยู่ใกล้คุณที่สุดจากรายการแบบหล่นลง แล้วคลิก ถัดไป

 6. โทรติดต่อหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งที่มีอยู่ ระบบอัตโนมัติจะช่วยแนะนำขั้นตอนในการเปิดใช้งาน

 7. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้กดรหัสการติดตั้งที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณที่แป้นพิมพ์ของโทรศัพท์

 8. จดบันทึกรหัสการยืนยันที่คุณได้รับจากระบบโทรศัพท์

 9. ป้อนรหัสการยืนยันลงในช่องว่างที่อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ของกล่องโต้ตอบการเปิดใช้งาน คลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำต่างๆ

 10. หากเปิดใช้งานไม่สำเร็จ ให้ถือสายรอเพื่อให้ระบบโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่สามารถช่วยเหลือคุณได้

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเลือกที่จะเปิดใช้งาน Windows โดยอัตโนมัติทางออนไลน์เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ การเปิดใช้งานอัตโนมัติจะเริ่มพยายามเปิดใช้งาน Windows ของคุณสามวันหลังจากที่คุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่