การเปิดใช้งาน Windows: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Windows

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปิดใช้งาน Windows 7 ได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้งาน Windows 7 ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

การเปิดใช้งานเหมือนกับการลงทะเบียนหรือไม่

ไม่เหมือนกัน การเปิดใช้งานเป็นสิ่งจำเป็น แต่การลงทะเบียนไม่ใช่ การเปิดใช้งานเป็นกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่า Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณมีการใช้งานตรงตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft การลงทะเบียนเป็นกระบวนการในการป้อนข้อมูล (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและเคล็ดลับ ตลอดจนประโยชน์ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

การเปิดใช้งานจะรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อฉันหรือไม่

ไม่ ข้อมูลที่เก็บไว้ระหว่างการเปิดใช้งานจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อติดต่อกับคุณ

การเปิดใช้งานเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่

จำเป็น คุณมีเวลา 30 วันหลังจากติดตั้ง Windows ในการเปิดใช้งานทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ เมื่อเปิดใช้งาน Windows คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะของ Windows ได้ทุกคุณลักษณะ

ถ้าฉันเปิดใช้งาน Windows แล้ว เหตุใด Windows บนคอมพิวเตอร์ของฉันจึงไม่ใช่ของแท้

Windows ของแท้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจได้ว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นถูกนำมาใช้กับฮาร์ดแวร์ที่เข้าคู่กันในขณะที่เปิดใช้งาน ถ้าพบว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ของแท้หรือไม่ถูกต้อง เป็นไปได้มากว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์นั้นมีการใช้อยู่บนคอมพิวเตอร์อื่นหรือเป็นหมายเลขปลอม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows ของแท้ ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows ของแท้

ฉันจำเป็นต้องเปิดใช้งาน Windows หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์หรือไม่

อาจจะ เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ เช่น ปรับรุ่นฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำในเวลาเดียวกัน คุณอาจต้องเปิดใช้ Windows อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ฉันจะต้องเปิดใช้งาน Windows บนคอมพิวเตอร์ของฉันอีกครั้งหรือไม่

อาจจะ คุณอาจจะต้องเปิดใช้งาน Windows อีกครั้งถ้า

  • คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ เช่น ปรับรุ่นฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำในเวลาเดียวกัน ถ้าการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญทำให้ต้องเปิดใช้งาน Windows อีกครั้ง คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบ และคุณมีเวลาสามวันในการเปิดใช้งาน Windows

  • คุณติดตั้ง Windows ใหม่ ในกรณีนี้ คุณจะมีเวลา 30 วันในการเปิดใช้งาน Windows อีกครั้ง

ถ้าคุณต้องเปิดใช้งาน Windows อีกครั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม คุณไม่จำเป็นต้องซื้อหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งาน Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ฉันจะหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows ได้จากที่ใด

เมื่อต้องการเรียนรู้ตำแหน่งในการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณ ให้ดูที่ ฉันจะค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows 7 ได้จากที่ใด

ฉันสามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้หรือไม่

คุณไม่สามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows เดียวกันเพื่อเปิดใช้งาน Windows 7 บนเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าที่เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft อนุญาต โดยปกติแล้ว เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิจะอนุญาตให้ใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว

หากคุณใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งของคุณหรือ USB แฟลชไดรฟ์ เพื่อติดตั้ง Windows 7 บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง คุณจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ Windows 7 รุ่นเดียวกันอีกหนึ่งชุดเพื่อรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Windows 7

ฉันจะทำอย่างไรถ้าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของฉันไม่ถูกต้อง

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ถูกต้องเมื่อติดตั้ง Windows 7 ให้ดูที่ ข้อผิดพลาดของการเปิดใช้งาน Windows 7: หมายเลขผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง

รหัสบทความ: MSW700067ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่