เรากำลังจะปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บ Outlook.com แต่รหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบ และข้อมูลต่างๆ ของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญ: หากบัญชีของคุณได้รับการปรับรุ่น ข้อมูลใดๆ ในบทความนี้อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ไปที่ ยินดีต้อนรับสู่ Outlook ในเว็บ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้นามแฝงเพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในบัญชีของคุณ

นามแฝงเป็นอีเมลแอดเดรสเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับบัญชี Microsoft ของคุณ นามแฝงจะใช้กล่องขาเข้า รายชื่อผู้ติดต่อ และการตั้งค่าบัญชีเดียวกันกับนามแฝงหลัก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณด้วยนามแฝงใดก็ได้ ซึ่งจะใช้รหัสผ่านเดียวกันทั้งหมด คุณสามารถส่งอีเมลจากนามแฝงไม่ว่าคุณจะใช้โปรแกรมจดหมายอย่างเช่น Outlook หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

การใช้นามแฝงยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนอีเมล โดยยังคงเก็บเมลของคุณไว้ทุกฉบับ เพิ่มนามแฝง แล้วกำหนดนามแฝงใหม่เป็นนามแฝงหลัก จากนั้น คุณสามารถเก็บหรือลบนามแฝงเดิม หากคุณมีอีเมลแอดเดรส @hotmail.com, @live.com หรือ @MSN.com และต้องการเพิ่มอีเมลแอดเดรสใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือการเพิ่มนามแฝง

หมายเหตุ

 • บางแห่ง เช่น Windows 8 และ Xbox 360 จะแสดงเฉพาะนามแฝงหลักของคุณ แต่คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยนามแฝงใดก็ได้

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มนามแฝงให้กับบัญชีของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ที่ เว็บไซต์บัญชี Microsoft

 2. เลือก ข้อมูลของคุณ

 3. เลือก จัดการอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้

 4. เลือก เพิ่มนามแฝงอีเมล

 5. ป้อนอีเมลแอดเดรสใหม่ แล้วคลิก เพิ่มนามแฝง หากที่อยู่ที่คุณร้องขอถูกใช้ไปแล้ว คุณจะต้องป้อนที่อยู่ที่ต่างออกไป
  หรือ
  เลือก เพิ่มอีเมลแอดเดรสที่มีอยู่เป็น นามแฝงบัญชีผู้ใช้Microsoft จากนั้นป้อนอีเมลแอดเดรสที่มีอยู่ แล้วเลือก เพิ่มนามแฝง

หมายเหตุ

 • คุณสามารถสร้างนามแฝงใหม่ได้ถึงสิบนามแฝงต่อปี และมีนามแฝงได้ทั้งหมดไม่เกินสิบนามแฝง การลบนามแฝงหนึ่งจะเป็นการลบออกจากจำนวนรวม แต่ไม่ได้ลบออกจากขีดจำกัดต่อปี

 • ที่อยู่ @hotmail.com, @live.com, Outlook.com และ @msn.com ที่มีอยู่ไม่สามารถเพิ่มเป็นนามแฝงได้

 • คุณสามารถสร้างนามแฝงโดยใช้อีเมลแอดเดรสที่มีอยู่จากผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Gmail, Yahoo! Plus หรือ AIM Mail ตราบใดที่คุณไม่ได้ใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Microsoft

เปลี่ยนนามแฝงหลักของคุณ

นามแฝงหลักของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Xbox, Surface และ Windows Phone และเป็นอีเมลที่ OneDrive ส่งเมื่อคุณแชร์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ที่ เว็บไซต์บัญชี Microsoft

 2. เลือก ข้อมูลของคุณ

 3. เลือก จัดการอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้

 4. เลือก ทำให้เป็นนามแฝงหลัก ถัดจากนามแฝงที่คุณต้องการใช้เป็นนามแฝงหลัก

หมายเหตุ:

  • คุณสามารถเปลี่ยนนามแฝงหลักของคุณได้ไม่เกินสองครั้งต่อสัปดาห์

  • ถ้านามแฝงหลักของคุณลงท้ายด้วย @hotmail.com, @msn.com หรือ @live.com และคุณเปลี่ยนนามแฝงนั้น คุณจะไม่สามารถทำให้เป็นนามแฝงหลักได้อีก

หากคุณเห็นข้อความนี้: ขออภัย Outlook ไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอนี้ หากคุณยังเห็นข้อความนี้ ให้ไปที่ สถานะบริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหากับ Outlook หรือไม่ นี่คือบางขั้นตอนที่คุณอาจลองทำ:

การนำนามแฝงออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ที่ เว็บไซต์บัญชี Microsoft

 2. เลือก ข้อมูลของคุณ

 3. เลือก จัดการอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้

 4. เลือก นำออก ถัดจากนามแฝงที่คุณต้องการลบ หลังผ่านไป 30 วัน หากคุณไม่ได้ขอกลับมาใช้ที่อยู่นั้น บุคคลที่ต้องการใช้จะสามารถใช้ที่อยู่นั้นได้

หมายเหตุ

 • หากคุณลบนามแฝงออกจากบัญชี EASI บุคคลที่ต้องการใช้จะสามารถใช้ที่อยู่นั้นได้ทันที

  หากคุณลบอีเมลแอดเดรส @hotmail หรือ @MSN คุณจะไม่สามารถกู้คืนอีเมลแอดเดรสนั้นได้

จัดเรียงอีเมลซึ่งกำหนดให้กับนามแฝงโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้อีเมลทั้งหมดซึ่งกำหนดให้กับนามแฝงของคุณถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ

 1. ในแถบนำทาง Outlook.com เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก ตัวเลือก

 2. ใต้ การปรับแต่ง Outlook ให้คลิก กฎสำหรับการเรียงลำดับข้อความใหม่ แล้วคลิก สร้าง

 3. ในกล่องแรก ให้เลือก ผู้รับประกอบด้วย และในกล่องที่สอง ให้ป้อนนามแฝงที่คุณต้องการใช้กฎ

 4. ในกล่องที่สาม เลือก ย้ายไปยัง

 5. ในกล่องที่สี่ เลือกโฟลเดอร์หรือสร้างโฟลเดอร์ใหม่ แล้วเลือกโฟลเดอร์นั้น

 6. คลิก สร้างกฎ

ตั้งค่านามแฝงให้เป็นที่อยู่เริ่มต้นสำหรับการส่งอีเมลของคุณ

 1. ในแถบนำทาง Outlook.com เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก ตัวเลือก

 2. ใต้ การจัดการบัญชีของคุณ ให้คลิก บัญชีอีเมล ของคุณ

 3. ใต้ ที่อยู่เริ่มต้น "จาก" ให้เลือกบัญชีที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ส่งอีเมลได้ในขณะที่เขียนอีเมล

 1. ให้คลิก สร้าง ในกล่องขาเข้าของคุณ

 2. คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากชื่อบัญชีผู้ใช้ตรงมุมบนซ้าย

  ลูกศรลงถัดจากที่อยู่ 'จาก'
 3. เลือกที่อยู่ที่จะใช้ในการส่งอีเมล

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อมูลของคุณ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า