การเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปหน้าปกอัลบั้มใน Windows Media Player


Windows Media Player สามารถแสดงรูปหน้าปกอัลบั้มที่เกี่ยวข้องกับเพลงต่างๆ ในไลบรารีของ Player

รูปหน้าปกอัลบั้มมาจากไหน

Player จะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มจากฐานข้อมูลออนไลน์ซึ่งได้รับข้อมูลจากผู้ใ้ห้บริการข้อมูลหลายรายที่ไม่ใช่ Microsoft เช่น AMG

Player จะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มเมื่อคุณริพซีดี ซึ่งเมื่อคุณทำเช่นนั้น Player จะพยายามจับคู่ซีดีกับรายการในฐานข้อมูลออนไลน์ หากพบคู่ที่ตรงกัน Player จะดาวน์โหลดข้อมูลสื่อบันทึก ที่ใช้ได้สำหรับซีดีนั้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงรูปหน้าปกอัลบั้ม นอกจากนี้ Player จะคอยสแกนไลบรารีเป็นระยะๆ เพื่อดูว่ามีเพลงไหนที่ยังไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้ม และหากพบเพลงที่ไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้มซึ่งตรงกับรายการในฐานข้อมูลออนไลน์ Player จะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มที่ขาดไปมาให้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนวิธีดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มของ Player และข้อมูลเกี่ยวกับสื่ออื่นๆ ให้ดูที่ ข้อมูลสื่อบันทึกใน Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย

เหตุใดบางครั้งรูปหน้าปกอัลบั้มจึงหายไป

Player อาจไม่ดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มจากฐานข้อมูลในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • คุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะที่ริพซีดี

 • คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแต่ฐานข้อมูลออนไลน์ไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้ม (หรือไม่มีข้อมูลสื่อบันทึก) ของซีดีที่คุณกำลังริพ

 • ผู้ดูแลระบบป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ให้ดาวน์โหลดรายการต่างๆ เช่น รูปหน้าปกอัลบั้มจากอินเทอร์เน็ต

 • คุณริพซีดีโดยใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Windows Media Player ซึ่งอาจทำให้ Player ไม่พบข้อมูลที่ตรงกันในฐานข้อมูลออนไลน์

สุดท้าย หากฐานข้อมูลออนไลน์มีรูปหน้าปกอัลบั้มที่ไม่ถูกต้องของซีดีนั้น Player จะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มนั้นมา

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้แก้ไขรูปหน้าปกอัลบั้มที่ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มจากฐานข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถลองจับคู่อัลบั้มในไลบรารีของ Player กับรายการในฐานข้อมูลออนไลน์ หากคุณพบคู่ที่ตรงกัน Player จะดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้มนั้นมาไว้ในฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์คุณ

เมื่อดาวน์โหลดรูปหน้าปกอัลบั้ม Player จะดาวน์โหลดข้อมูลสื่อบันทึกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัลบั้มนั้นมาด้วย (เช่น ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง และอื่นๆ) หากคุณเคยแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกของอัลบั้มนั้นด้วยตนเองในไลบรารีของ Player การปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้จะไปเขียนทับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ

 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. เรียกดูอัลบั้มที่คุณต้องการแก้ไข

 4. คลิกขวาที่อัลบั้ม แล้วคลิก ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม

 5. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนจึงจะสามารถปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกได้ โดยทำดังนี้ คลิกเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับปรุงแฟ้มเพลงโดยเรียกข้อมูลสื่อบันทึกจากอินเทอร์เน็ต จากนั้น ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำอีกครั้ง

  หากเมนู เครื่องมือ ไม่ปรากฏ คุณจะต้องแสดงแถบเมนู เมื่อต้องการแสดงแถบเมนู ให้คลิก จัดระเบียบ ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วเลือก แสดงแถบเมนู

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากข้อมูลของอัลบั้มหรือศิลปินที่ถูกต้องปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา ให้เลือกรายการที่ถูกต้อง แล้วทำตามคำแนะนำที่อยู่บนหน้าเพื่อปรับปรุงรูปหน้าปกอัลบั้มและข้อมูลสื่อบันทึกโดยอัตโนมัติ หากข้อมูลอัลบั้มที่ถูกต้องไม่ปรากฏอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา ให้ทำตามคำแนะนำที่อยู่บนหน้าเพื่อค้นหาอีกครั้งโดยใช้เกณฑ์ในการค้นหาอื่น

  • ถ้าข้อมูลอัลบั้มที่ถูกต้องปรากฏขึ้นพร้อมกับมีไอคอนเพลงทั่วไปแสดงอยู่ในส่วนของรูปหน้าปกอัลบั้ม แสดงว่าไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้มนั้นให้ดาวน์โหลด ดูขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มด้วยตนเองได้ในหัวข้อนี้

หากคุณต้องการเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มที่ต้องการด้วยตนเอง

หากบางอัลบั้มของคุณยังไม่มีรูปหน้าปกอัลบั้ม คุณสามารถเพิ่มรูปที่ต้องการด้วยตนเองได้ เมื่อคุณทำเช่นนี้ ภาพนั้นจะถูกฝังลงในแฟ้ม และ Player จะแสดงแฟ้มที่ฝังอยู่เป็นรูปหน้าปกอัลบั้ม (ไม่ใช่รูปหน้าปกอัลบั้มที่ Player อาจดาวน์โหลดมาจากฐานข้อมูลออนไลน์)

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. เรียกดูอัลบั้มที่ไม่มีรูปหน้าปก

 3. ้ค้นหาภาพที่คุณต้องการใช้เป็นรูปหน้าปกอัลบั้ม (รูปภาพอาจอยู่บนคอมพิวเตอร์คุณหรือบนเว็บเพจก็ได้) คลิกขวาที่ภาพนั้น แล้วคลิก คัดลอก

  ภาพต้นฉบับสามารถอยู่ในรูปแบบใดๆ ต่อไปนี้ BMP, GIF, JPEG, PNG หรือ TIFF

 4. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกขวาที่กล่องหน้าปกอัลบั้ม แล้วคลิก วางรูปหน้าปกอัลบั้ม

  สำเนาของรูปภาพนั้นจะถูกฝังลงในเพลงแต่ละเพลงในอัลบั้มนั้น สำเนาของรูปภาพจะถูกปรับขนาดให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติแล้วแปลงเป็นรูปแบบ JPEG ก่อนที่จะฝังลงในแฟ้ม โดยที่แฟ้มภาพต้นฉบับจะไม่ถูกแก้ไขใดๆ

หมายเหตุ

 • หากคุณไม่สามารถเพิ่มรูปหน้าปกอัลบั้มด้วยตนเอง ให้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิในการแก้ไขแฟ้มหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คลิกขวาที่แฟ้มนั้น แล้วคลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม ในโฟลเดอร์ดังกล่าว คลิกขวาที่แฟ้ม คลิก คุณสมบัติ จากนั้นล้างกล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว หากกล่องนั้นถูกเลือกอยู่

คุณจะดูรูปหน้าปกอัลบั้มได้จากที่ใด

รูปหน้าปกอัลบั้มอาจปรากฏได้ในหลายๆ ที่ทั้งในและนอก Player รวมถึง

 • ในไลบรารีของ Player

 • ในบานหน้าต่างรายการที่ด้านขวาของ Player

 • ในพื้นที่สถานะที่อยู่ด้านล่างของ Player (ใกล้ตัวควบคุมการเล่น)

 • ในจินตภาพบางส่วน

 • ในโฟลเดอร์ของ Windows ที่คุณเก็บแฟ้มเพลงไว้ (ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ 'เพลง')

 • ใน 'มุมมองศูนย์กลางข้อมูล' (หากคุณต้องการดูมุมมองนี้ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกขวาที่พื้นที่ๆ แสดงวิดีโอและจินตภาพ ชี้ไปที่ จินตภาพ จากนั้นคลิก มุมมองกลางศูนย์ข้อมูล)

 • ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม (กล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นเืมื่อคุณคลิกคำสั่ง ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม)

รูปหน้าปกอัลบั้มที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม มาจากผู้ให้บริการข้อมูล เช่น AMG ส่วนรูปหน้าปกอัลบั้มที่ปรากฏใน 'มุมมองศูนย์กลางข้อมูล' มาจากร้านค้าออนไลน์ที่คุณเลือกไว้ในปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสลับไปยังร้านค้าออนไลน์อื่น ให้ดูที่ การซื้อสินค้าออนไลน์ใน Windows Media Player

เมื่อต้องการดูรูปหน้าปกอัลบั้มในขณะเล่นเพลง

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เริ่มเล่นเพลงในโหมด กำลังเล่นในขณะนี้ คลิกขวาบนพื้นที่ว่างใน Player (เช่น ที่ด้านซ้ายของปุ่ม หยุด) ชี้ไปที่ จินตภาพ แล้วคลิก รูปหน้าปกอัลบั้ม

   ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในไลบรารีของ Player ให้คลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้'รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังกำลังเล่นในขณะนี้' ที่มุมล่างขวาของ Player

   รูปหน้าปกอัลบั้มขนาดใหญ่จะปรากฎในพื้นที่จินตภาพ

  • เริ่มเล่นเพลงในไลบรารีของ Player หากบานหน้าต่างรายการไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกแท็บ เล่น

   ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player

   รูปหน้าปกอัลบั้มขนาดเล็กจะปรากฎในบานหน้าต่างรายการต้องการความช่วยเหลือหรือไม่