การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกใน Windows Media Player


คุณอาจมีรายการในไลบรารีของ Windows Media Player ซึ่งมีข้อมูลสื่อบันทึกที่ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อเพลง หมายเลขแทร็ก ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม หรือประเภท อาจมีการเพิ่มข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเมื่อคุณริพแทร็กจากซีดี หรือเนื่องจากคุณใช้โปรแกรมอื่นริพซีดีของคุณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม Player ต้องใช้ข้อมูลสื่อบันทึกเพื่อจัดระเบียบรายการต่างๆ ในไลบรารีของ Player ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์สำหรับทุกรายการในไลบรารีของ Player ของคุณที่จะมีข้อมูลสื่อบันทึกที่ถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

การเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึกโดยอัตโนมัติ

ในหลายกรณี Player สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสื่อบันทึกให้คุณและเพิ่มข้อมูลลงไปในแฟ้มของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณริพซีดี Player จะสามารถค้นหาฐานข้อมูลออนไลน์และดาวน์โหลดข้อมูลสื่อบันทึกเกี่ยวกับแทร็กเสียงที่อยู่บนซีดีได้

Player ยังสามารถสแกนเนื้อหาของไลบรารีของ Player ของคุณเป็นระยะๆ เพื่อหารายการที่มีข้อมูลสื่อบันทึกไม่ครบอีกด้วย อันดับแรก โปรแกรมจะจับคู่รายการในไลบรารีของ Player ของคุณกับรายการในฐานข้อมูลออนไลน์ แล้วดาวน์โหลดข้อมูลสื่อบันทึกที่ขาดไปโดยอัตโนมัติ และเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในแฟ้มในไลบรารีของ Player ของคุณ

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณริพซีดี ให้ดูที่ การริพเพลงจากซีดี

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกด้วยตนเอง

คุณยังสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกด้วยตนเองได้อีกด้วย ถ้าคุณมีรายการในไลบรารีของ Player ของคุณที่มีข้อมูลสื่อบันทึกไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้แก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกด้วยตนเอง

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึกโดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

ตามปกติ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึกไปยังแฟ้มที่มีอยู่แล้วในไลบรารีของ Player ของคุณ คือการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลออนไลน์ วิธีการนี้ใช้ได้ดีที่สุดเมื่อมีข้อมูลในฐานข้อมูล แต่ Player ไม่สามารถจับคู่ข้อมูลนั้นกับแฟ้มในไลบรารีของ Player ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม Player จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และแสดงกล่องโต้ตอบ ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม

  เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้คลิกรายการแรก กดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วคลิกรายการสุดท้าย เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คลิกแต่ละรายการ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม ให้จับคู่รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการกับอัลบั้มที่ถูกต้องจากรายการ หรือปรับการค้นหาของคุณ

  Player จะปิดกล่องโต้ตอบและเพิ่มข้อมูลเข้าไปในไลบรารีของ Player หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง (ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และ Player กำลังทำงานอื่นอยู่หรือไม่) จะมีการเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในแฟ้มด้วย เมื่อต้องการบังคับให้ Player ปรับปรุงแฟ้มทันที ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก นำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสื่อบันทึกมาใช้

การเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึกโดยใช้คำสั่ง 'แก้ไข'

ถ้าคุณไม่มีปัญหาในการใส่ข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง คุณสามารถเลี่ยงผ่านฐานข้อมูลออนไลน์และแก้ไขข้อมูลโดยตรงในไลบรารีของ Player โดยใช้คำสั่ง 'แก้ไข'

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกขวาที่ชื่อรายการ ชื่อศิลปิน หรือแอตทริบิวต์ข้อมูลสื่อบันทึกอื่นๆ แล้วคลิก แก้ไข

  ถ้ามองไม่เห็นแอตทริบิวต์ในไลบรารีของ Player คุณอาจต้องใช้แถบเลื่อนแนวนอนที่ด้านล่างของไลบรารีของ Player (ถ้าพร้อมใช้งาน) เพื่อเลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวา หรือคุณอาจต้องกำหนดค่าไลบรารีของ Player ของคุณให้แสดงคอลัมน์แอตทริบิวต์ที่ซ่อนไว้ตามค่าเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ที่แสดงในไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเปลี่ยนวิธีการแสดงรายการในไลบรารีของ Windows Media Player

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์เดียวกันสำหรับหลายรายการ คุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยการเลือกกลุ่มรายการก่อนที่จะคลิกขวาที่แอตทริบิวต์นั้น เมื่อต้องการเลือกหลายรายการติดกัน ให้กดแป้น Shift ค้างไว้ในขณะที่เลือก เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณเลือก

 3. พิมพ์ข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มหรือแก้ไข แล้วกด Enter

  ข้อมูลจะเพิ่มเข้าไปในไลบรารีของ Player หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง (ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ และ Player กำลังทำงานอื่นอยู่หรือไม่) จะมีการเพิ่มข้อมูลดังกล่าวลงในแฟ้มด้วย เมื่อต้องการบังคับให้ Player ปรับปรุงแฟ้มทันที ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก นำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสื่อบันทึกมาใช้

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขแอตทริบิวต์อื่นๆ

  หมายเหตุ

  • บางแอตทริบิวต์ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ความยาว ขนาด และอัตราบิต

  • บางแอตทริบิวต์อาจมีหลายรายการที่คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาคได้ เช่น ศิลปินที่เข้าร่วมและประเภท

การเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึกด้วยการลากรายการ

ถ้ามีรายการในไลบรารีของ Player ของคุณที่มีข้อมูลสื่อบันทึกที่ถูกต้อง และคุณต้องการทำสำเนาแอตทริบิวต์เหล่านั้นไปยังอีกรายการหนึ่งที่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยการลากรายการที่ไม่ถูกต้องไปไว้บนรายการที่ถูกต้อง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกมุมมองในบานหน้าต่างนำทาง เช่น ศิลปินอัลบั้ม หรือ ประเภท

 3. ในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ให้ลากรายการที่มีข้อมูลสื่อบันทึกที่ไม่ถูกต้องไปไว้บนรายการที่มีข้อมูลสื่อบันทึกที่ถูกต้อง

  ตัวอย่างเช่น ลาก "อัลบั้มที่ไม่รู้จัก" ไปไว้บนอัลบั้ม "Giant Steps" รายการทั้งหมดที่อยู่ใน "อัลบั้มที่ไม่รู้จัก" จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ "Giant Steps"

 4. ถ้ากล่องโต้ตอบการยืนยันปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

การป้องกันไม่ให้ข้อมูลสื่อบันทึกถูกเขียนทับ

หลังจากที่คุณได้ใช้เวลาเพื่อเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึกไปยังแฟ้มของคุณแล้ว ควรตรวจสอบว่าข้อมูลจะไม่ถูก Player เขียนทับในภายหลัง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ ไลบรารี

 3. ในพื้นที่ การปรับปรุงข้อมูลสื่อบันทึกสำหรับแฟ้มโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก เพิ่มเพียงแค่ข้อมูลที่ขาดหายไป ไว้แล้ว (เป็นการเลือกตามค่าเริ่มต้น)

  การทำเช่นนี้จะป้องกันไม่ให้ Player เขียนทับข้อมูลสื่อบันทึกที่ถูกต้องที่คุณได้เพิ่มเข้าไปด้วยข้อมูลสื่อบันทึกที่ไม่ถูกต้องที่อาจมีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์โดยไม่ตั้งใจ

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณใช้คำสั่ง ค้นหาข้อมูลอัลบั้ม เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสื่อบันทึกจากฐานข้อมูลออนไลน์ด้วยตนเอง ข้อมูลสื่อบันทึกดังกล่าวจะถูกเขียนทับโดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกที่คุณได้เลือกไว้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่