การเพิ่มรายการในไลบรารีของ Windows Media Player


คุณสามารถใช้ไลบรารีของ Windows Media Player ในการจัดระเบียบคอลเลกชันสื่อดิจิทัลทั้งหมดของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมถึงเพลง วิดีโอและรูปภาพต่างๆ ได้ หลังจากคุณเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของ Player ของคุณ คุณสามารถเล่นแฟ้ม เขียนแผ่นซีดีรวมเพลง สร้างรายการที่จะเล่น ซิงค์แฟ้มกับเครื่องเล่นเพลงและวิดีโอแบบพกพา และส่งกระแสข้อมูลแฟ้มกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายในบ้านของคุณได้ คุณสามารถเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของ Player ของคุณโดยใช้วิธีต่างๆ ได้หลายวิธี ได้แก่

 • การตรวจสอบโฟลเดอร์ เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน Player เป็นครั้งแรก โปรแกรมจะค้นหาโฟลเดอร์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีอยู่ในไลบรารีเพลง รูปภาพ วิดีโอ และรายการทีวีที่บันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเคยเพิ่มหรือเอาแฟ้มออกจากไลบรารีสื่อดังกล่าวนี้ Player จะปรับปรุงแฟ้มสื่อที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถรวมโฟลเดอร์ใหม่ในไลบรารี Windows ของคุณจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้

 • การเพิ่มแฟ้มสื่อที่คุณเล่น เมื่อคุณเล่นแฟ้มสื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้ แฟ้มจะรวมอยู่ในไลบรารีของ Player ของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าถึงแฟ้มจาก Player ได้โดยตรง และถ้าคุณเข้าถึงแฟ้มสื่อระยะไกลบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่อยู่บนเครือข่ายของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ Player เพื่อเพิ่ม แฟ้มระยะไกลเหล่านี้ลงในไลบรารีของ Player ของคุณเมื่อคุณเล่นแฟ้ม Player จะไม่เพิ่มแฟ้มที่คุณเล่นจาก สื่อแบบถอดได้ เช่น ซีดีหรือดีวีดี โดยอัตโนมัติ

 • การริพเพลงจากซีดี คุณสามารถใช้ Player เพื่อริพแทร็กจากซีดีเพลงของคุณได้ ในระหว่างการริพ จะมีการบันทึกแทร็กเสียงเป็นแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการริพเพลงจากซีดี ให้ดูที่ การริพเพลงจากซีดี

 • การดาวน์โหลดเพลงและวิดีโอจากร้านค้าออนไลน์ คุณสามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์จากใน Player ได้ เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดแฟ้มเพลงและแฟ้มวิดีโอจากร้านค้าออนไลน์ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าออนไลน์ ให้ดูที่ การซื้อสินค้าออนไลน์ใน Windows Media Player

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีสองวิธีแรกซึ่งสามารถทำได้ในไลบรารีของ Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มโฟลเดอร์ที่ Player จะตรวจสอบ

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีโฟลเดอร์ซึ่งเก็บแฟ้มสื่อและไม่ได้เป็นโฟลเดอร์ที่ตรวจสอบ คุณสามารถรวมโฟลเดอร์นั้นไว้ในไลบรารี Windows ไลบรารีใดไลบรารีหนึ่ง เพื่อให้ Player สามารถค้นหาได้

รูปภาพของเมนู 'จัดการไลบรารี'
การจัดการเมนูไลบรารี
 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ

 3. คลิก จัดการไลบรารี แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เพลง คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีเพลง

  • วิดีโอ คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีวิดีโอ

  • รูปภาพ คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีรูปภาพ

  • รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีรายการทีวีที่บันทึกไว้

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ค้นหาโฟลเดอร์ในรายการ แล้วคลิก รวมโฟลเดอร์ จากนั้นคลิก ตกลง

การเอาโฟลเดอร์ที่ Player ตรวจสอบออก

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Player ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่อยู่ในไลบรารี Windows ไลบรารีใดไลบรารีหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถเอาโฟลเดอร์นั้นออกจากไลบรารีดังกล่าวได้

รูปภาพของเมนู 'จัดการไลบรารี'
การจัดการเมนูไลบรารี
 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ

 3. คลิก จัดการไลบรารี แล้วคลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เพลง คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีเพลง

  • วิดีโอ คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีวิดีโอ

  • รูปภาพ คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีรูปภาพ

  • รายการทีวีที่บันทึกไว้ คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งไลบรารีรายการทีวีที่บันทึกไว้

 4. ค้นหาโฟลเดอร์ในรายการ แล้วคลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง

การเปลี่ยนแปลงแฟ้มสื่อที่จะเพิ่มลงในไลบรารีของ Player โดยอัตโนมัติในขณะที่เล่นอยู่

Player จะเพิ่มแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ของคุณลงในไลบรารีของ Player โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเล่น ถ้าคุณต้องการเล่นแฟ้มสื่อโดยไม่ เพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีของ Player คุณสามารถปิดคุณลักษณะนั้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะเพิ่มแฟ้มสื่อระยะไกล (แฟ้มที่เก็บบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายของคุณ) โดยอัตโนมัติลงในไลบรารีของ Player เมื่อคุณเล่นแฟ้มเหล่านั้นได้อีกด้วย

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ Player

 3. เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มแฟ้มสื่อบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ตลงในไลบรารีของ Player โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเล่นแฟ้มเหล่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มแฟ้มสื่อภายในเครื่อง ลงในไลบรารีเมื่อเล่นแล้ว แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มสื่อระยะไกลลงในไลบรารีของ Player โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มแฟ้มสื่อระยะไกลลงใน ไลบรารีเมื่อเล่นแล้ว แล้วคลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่