การเพิ่มแถบเครื่องมือลงในแถบงาน


แถบเครื่องมือคือแถว คอลัมน์ หรือบล็อกของปุ่มหรือไอคอนซึ่งใช้แทนงานที่คุณสามารถทำได้ภายในโปรแกรม แถบเครื่องมือบางแถบจะสามารถแสดงบนแถบงานได้

รูปภาพของเมนูแถบเครื่องมือบนแถบงาน
คุณสามารถเพิ่มแถบเครื่องมือลงบนแถบงานได้
  1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนแถบงาน แล้วชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ

  2. คลิกรายการที่ต้องการเพิ่มหรือเอาออก ชื่อแถบเครื่องมือที่มีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านข้างคือชื่อแถบเครื่องมือที่อยู่บนแถบงานแล้วต้องการความช่วยเหลือหรือไม่