การเพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้าในกลุ่ม


โดยการเพิ่มบัญชีผู้ใช้เข้าในกลุ่ม คุณสามารถหลีกเลี่ยงการอนุญาตการเข้าถึงและการให้สิทธิเดียวกันแก่ผู้ใช้จำนวนมากทีละรายได้ สมาชิกของกลุ่มสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้เหมือนกัน และมีสิทธิการเข้าถึงโฟลเดอร์ เครื่องพิมพ์ และการบริการเครือข่ายอื่นๆ เหมือนๆ กัน

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic และ Windows 7 Home Premium

 1. เปิด Microsoft Management Console ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ mmc ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ Microsoft Management Console ให้คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน'

  ถ้าคุณไม่เห็น 'ผู้ใช้และกลุ่มภายใน' อาจเป็นเพราะยังไม่ได้เพิ่ม Snap-in ลงใน Microsoft Management Console ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้ง Snap-in

  1. ใน Microsoft Management Console ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก เพิ่ม/เอา Snap-in ออก

  2. คลิก ผู้ใช้และกลุ่มภายใน แล้วคลิก เพิ่ม

  3. คลิก คอมพิวเตอร์เฉพาะที่ คลิก เสร็จสิ้น แล้วคลิก ตกลง

 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ กลุ่ม

 4. คลิกขวาที่กลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เพิ่มในกลุ่ม

 5. คลิก เพิ่ม แล้วพิมพ์ชื่อของบัญชีผู้ใช้

 6. คลิก ตรวจสอบชื่อ คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้น ให้เพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่ม Administrators เฉพาะในกรณีจำเป็นจริงๆ เท่านั้น ผู้ใช้ในกลุ่ม Administrators สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้โดยสมบูรณ์ โดยจะสามารถดูแฟ้มของทุกคน เปลี่ยนรหัสผ่านของบุคคลใดก็ตาม และติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ได้ตามที่ต้องการต้องการความช่วยเหลือหรือไม่