สิ่งที่ควรทราบก่อนเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีเพื่อใช้กับ Windows Media Center


เครื่องรับสัญญาณทีวี คืออุปกรณ์ที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณทีวีเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ ด้วย Windows Media Center และเครื่องรับสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้ คุณสามารถดูรายการทีวีถ่ายทอดสดและภาพยนตร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และบันทึกรายการต่างๆ ไว้เพื่อดูในภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ทีวีในคอมพิวเตอร์: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณทีวีและเครื่องรับสัญญาณทีวี และ การตั้งค่าสัญญาณทีวีใน Windows Media Center

การซื้อเครื่องรับสัญญาณทีวี

ปัจจุบันมีเครื่องรับสัญญาณทีวีจากผู้ผลิตหลายรายให้เลือกซื้อ บางเครื่องรับสัญญาณทีวีจะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลของ Media Center ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนช่อง บันทึกรายการ และทำสิ่งอื่นๆ ได้มากมายจากห้องอื่น เมื่อเลือกซื้อเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้สังเกตดูเครื่องรับสัญญาณทีวีพื้นฐาน สี่ชนิดต่อไปนี้

 • การ์ดรับสัญญาณทีวีภายใน ซึ่งคุณต้องติดตั้งไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เครื่องรับสัญญาณทีวีภายนอกที่สามารถต่อเข้ากับUSB พอร์ต หรือพอร์ต IEEE 1394 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เครื่องรับสัญญาณทีวีบนเครือข่ายที่สามารถต่อเข้ากับพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้บนเราเตอร์ของคุณ

 • การ์ดรับสัญญาณทีวีภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อกับช่องเสียบ CardBus หรือช่องเสียบ ExpressCard บนแล็ปท็อปของคุณ

ในตลาดมีเครื่องรับสัญญาณทีวีมากมาย แต่คุณจะต้องเลือกเครื่องรับที่สามารถใช้งานได้กับสัญญาณทีวีของคุณ อ่านด้านข้างกล่องหรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องรับสนับสนุนสัญญาณประเภทใดบ้าง

เมื่อต้องการค้นหาว่าเครื่องรับสัญญาณทีวีรุ่นใดที่เข้ากันได้กับการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับโลโก้ของ Windows

การรับสัญญาณทีวี

เมื่อต้องการรับสัญญาณทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ชนิดสัญญาณต้องได้รับการสนับสนุนทั้งโดยฮาร์ดแวร์เครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณและโดย Media Center หลังจากที่คุณเชื่อมต่อสัญญาณทีวีที่เข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถตั้งค่าสัญญาณนั้นใน Media Center เพื่อดูและบันทึกรายการทีวีและภาพยนตร์ได้ ชนิดของรายการโทรทัศน์ที่คุณสามารถดูและบันทึกบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้

 • ทรัพยากรระบบที่พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงความเร็วตัวประมวลผล หน่วยความจำ และความสามารถของการ์ดกราฟิกแสดงผล รวมทั้งพอร์ตที่มีอยู่

 • ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ รวมทั้งชนิดของสัญญาณที่ออกอากาศในสถานที่นั้น ติดต่อผู้ให้บริการเคเบิลหรือดาวเทียมท้องถิ่นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 • สัญญาณทีวีของคุณเป็นแบบแอนะล็อกหรือดิจิทัล บางครั้งสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อกจะถูกส่งผ่านเคเบิล ดาวเทียม หรือผ่านเสาอากาศ สัญญาณทีวีแบบดิจิทัลจะกระจายในลักษณะคล้ายกัน แต่จะให้คุณภาพของรูปภาพและคุณภาพเสียงที่ดีกว่าแบบแอนะล็อก สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณชนิดต่างๆ ที่เข้ากันได้กับ Windows Media Center ให้ดูที่ สัญญาณทีวีที่ Windows Media Center สนับสนุน

 • ฮาร์ดแวร์เครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ รวมทั้งชนิดของสัญญาณที่สามารถรับได้ ดูที่ การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณ เพื่อติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • ชนิดของเสาอากาศที่เชื่อมต่อไว้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ (ซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังรับสัญญาณทีวีจากเสาอากาศเท่านั้น)

การเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีเข้ากับคอมพิวเตอร์

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณทีวีหนึ่งเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถดูหรือบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Media Center ได้เพียงครั้งละหนึ่งช่อง แต่ถ้าเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณทีวีสองเครื่องหรืออุปกรณ์ที่มีเครื่องรับสัญญาณแบบคู่เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูรายการทีวีถ่ายทอดสดทางช่องหนึ่งขณะที่บันทึกรายการของช่องสถานีอื่นได้

 • บันทึกรายการทีวีสองรายการที่อยู่คนละสถานีพร้อมกันได้

 • ดูรายการที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้และบันทึกรายการถ่ายทอดสดทางสถานีสองช่องที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันได้

ก่อนที่จะเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีลงในคอมพิวเตอร์ของคุณนั้น ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • คุณอาจจะต้องติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับเครื่องรับสัญญาณทีวีแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือผู้ผลิตเครื่องรับสัญญาณทีวีของคุณเพื่อดูข้อมูลโปรแกรมควบคุมได้ด้วย

 • จำนวนเครื่องรับสัญญาณทีวีสูงสุดที่ Media Center สนับสนุนคือแบบแอนะล็อกสี่เครื่องและแบบดิจิทัลสี่เครื่องต่อคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง (ถ้าการตั้งค่าของคุณรวมเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล จำนวนสูงสุดที่สนับสนุนคือเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลสี่เครื่อง)

 • ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณทีวีชนิดเดียวกันหลายเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ เครื่องเหล่านั้นจะต้องมีแหล่งสัญญาณเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อกสองเครื่อง และสัญญาณเคเบิลทีวีแบบแอนะล็อกของคุณมาจากสายโคแอกเชียลที่ผนังโดยตรง คุณสามารถใช้ตัวแยกสัญญาณเพื่อแบ่งสัญญาณเคเบิลนั้นก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เมื่อใช้อุปกรณ์ที่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีหลายเครื่อง (เช่น เครื่องรับสัญญาณแบบคู่หรือเครื่องรับสัญญาณแบบคอมโบ) Media Center จะจดจำเครื่องรับสัญญาณทีวีแต่ละเครื่องเป็นอุปกรณ์ที่แยกกัน ตัวอย่างเช่น เครื่องรับสัญญาณแอนะล็อกแบบคู่หนึ่งเครื่องจะนับเป็นเครื่องรับสัญญาณแบบแอนะล็อกสองเครื่อง

 • ถ้าคุณมีเครื่องรับสัญญาณแบบแอนะล็อกหนึ่งเครื่องและวางแผนว่าจะติดตั้งเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล (อุปกรณ์พิเศษที่ต้องใช้ในการรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล) คุณต้องถอนการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัล: คำถามที่ถามบ่อย (ข้อจำกัดนี้จะไม่มีผลถ้าคุณรับสัญญาณดิจิทัลผ่านดาวเทียมหรือผ่านเสาอากาศ)

 • คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เครื่องรับสัญญาณทีวีได้หลายเครื่อง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูงได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมีเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบดิจิทัลสองเครื่องที่สนับสนุนสัญญาณแบบดิจิทัล (เช่น ATSC หรือ ClearQAM) และเครื่องรับสัญญาณเคเบิลแบบดิจิทัลสองเครื่องได้ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่