การปรับความสว่างและความเปรียบต่างของจอภาพของคุณคุณสามารถปรับความสว่างและความเปรียบต่างของจอภาพของคุณเพื่อให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น และเพื่อให้รูปภาพดิจิทัลปรากฏใกล้เคียงกับเมื่อพิมพ์ออกมา

เมื่อต้องการปรับปรุงผลลัพธ์เมื่อมีการปรับการตั้งค่าความสว่างและความเปรียบต่างสำหรับจอแสดงผลของคุณ ให้ใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' ('การปรับเทียบสีจอแสดงผล' จะช่วยคุณปรับการตั้งค่าสีเหล่านั้นและส่วนอื่นๆ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเทียบสีจอแสดงผลของคุณใน Windows ให้ดูที่ การปรับเทียบจอแสดงผลของคุณ

วิธีที่คุณปรับความสว่างและความเปรียบต่างจะต่างกันไปและขึ้นอยู่กับจอแสดงผลเฉพาะของคุณ

 • ปุ่มความสว่างและความเปรียบต่างตรงด้านหน้าของจอภาพ จอภาพบางจอมีปุ่มควบคุมความสว่างและความเปรียบต่างตรงด้านหน้าและใช้สัญลักษณ์มาตรฐานที่แสดงในรูปต่อไปนี้

  ภาพประกอบของสัญลักษณ์ความสว่างและความเปรียบต่าง
  สัญลักษณ์ของความสว่างและความเปรียบต่าง
 • เมนูบนหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความสว่างและความเปรียบต่างสำหรับจอแสดงผลบางจอโดยใช้เมนูบนหน้าจอ แล้วตั้งค่าความสว่างและความเปรียบต่างในเมนูนั้น มีหลายครั้งที่คุณสามารถดูเมนูบนหน้าจอโดยการกดปุ่มซึ่งอาจมีป้ายชื่อติดว่า 'Menu' ตรงด้านหน้าของจอภาพ

 • จอแสดงผลของแล็ปท็อป จอแสดงผลของแล็ปท็อปไม่มีปุ่มความสว่างหรือความเปรียบต่างตรงด้านหน้า สำหรับแล็ปท็อปส่วนใหญ่ จะไม่มีตัวควบคุมสำหรับการตั้งค่าความเปรียบต่าง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งค่าความสว่างของแล็ปท็อปหลายเครื่องได้ด้วยการกดปุ่ม Fn ค้าง แล้วจึงกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อลดความสว่าง (รูปภาพของปุ่ม 'ลดความสว่าง') หรือเพิ่มความสว่าง (รูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มความสว่าง') เมื่อใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' บนแล็ปท็อป ให้ตั้งค่าการแสดงผลให้มีค่าความสว่างสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าความสว่างและความเปรียบต่างสำหรับจอแสดงผลของคุณ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับจอภาพหรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

การปรับความสว่างโดยอัตโนมัติโดยใช้ความสว่างที่ปรับให้เหมาะสม

ความสว่างที่ปรับให้เหมาะสมเป็นคุณลักษณะหนึ่งใน Windows ที่ใช้เซนเซอร์แสงเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลให้ตรงกับสภาพของแสงสว่างที่อยู่รอบๆ คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้ความสว่างที่ปรับให้เหมาะสม คุณต้องมีเซนเซอร์แสงติดตั้งไว้และเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการกำหนดว่าจอภาพของแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ของคุณสนับสนุนความสว่างที่ปรับให้เหมาะสมหรือไม่ ให้ค้นหาการตั้งค่า เปิดใช้งานความสว่างที่ปรับให้เหมาะสม ในตัวเลือกการใช้พลังงาน (ที่กล่าวถึงในกระบวนการต่อไปนี้) หรือตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดความสว่างที่ปรับให้เหมาะสม

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ภายใต้แผนใดๆ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน

 3. คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

 4. ในรายการ ให้ขยาย จอแสดงผล แล้วจึงขยาย เปิดใช้งานความสว่างที่ปรับให้เหมาะสม

 5. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดความสว่างที่ปรับให้เหมาะสมเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ให้คลิก ใช้แบตเตอรี่ แล้วคลิก เปิด หรือ ปิด ในรายการ

 6. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดความสว่างที่ปรับให้เหมาะสมเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเสียบปลั๊กในเต้าเสียบ ให้คลิก เสียบปลั๊ก แล้วคลิก เปิด หรือ ปิด ในรายการ

 7. คลิก นำไปใช้ คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ความสว่างที่ปรับให้เหมาะสมไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows 7 ทุกรุ่นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่