ชุดรูปแบบ Aqua Dynamic

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Community Showcase: น้ำ

Community Showcase: น้ำ

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
Community Showcase: น้ำ 2

Community Showcase: น้ำ 2

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
Community Showcase: น้ำ 3

Community Showcase: น้ำ 3

21 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างท้องฟ้า
แดดยามชายฝั่ง

แดดยามชายฝั่ง

13 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าจาง