เล่นอัตโนมัติ: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ 'เล่นอัตโนมัติ'

แสดงทั้งหมด

ฉันตั้งค่าการกระทำเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์หรือชนิดของสื่อไว้ แต่ตอนนี้ฉันไม่ต้องการการกระทำนั้นแล้ว ฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านั้นได้อย่างไร

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์หรือชนิดของสื่อ ให้คลิกการกระทำใหม่ที่คุณต้องการใช้

ฉันจะหยุดไม่ให้ 'เล่นอัตโนมัติ' ถามฉันว่าต้องการใช้โปรแกรมใดได้อย่างไร

มีวิธีทำอยู่สองวิธีดังนี้

การปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ทั้งหมด

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' กับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วคลิก บันทึก

การปิด 'เล่นอัตโนมัติ' สำหรับสื่อเพียงชนิดเดียว

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการที่อยู่ถัดจากสื่อแต่ละชนิดที่คุณไม่ต้องการให้ถูกถาม ให้คลิก ไม่ต้องกระทำการใดๆ แล้วคลิก บันทึก

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะถูกถามทุกครั้งสำหรับการกระทำที่ฉันต้องการเลือก

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ในรายการที่อยู่ถัดจากสื่อแต่ละชนิดที่คุณต้องการให้ถูกถาม ให้คลิก ถามฉันทุกครั้ง แล้วคลิก บันทึก

ฉันจะเรียกใช้หรือติดตั้งโปรแกรมจากอุปกรณ์หรือแผ่นดิสก์ได้อย่างไร

เมื่อต้องการเรียกใช้หรือติดตั้งโปรแกรมครั้งเดียว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 2. คลิกขวาที่อุปกรณ์หรือไดรฟ์ แล้วคลิก เรียกใช้เนื้อหาขั้นสูง หรือ ติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรม

เมื่อต้องการให้โปรแกรมทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. เลือก เรียกใช้เนื้อหาขั้นสูง สำหรับชนิดที่คุณต้องการ (ซีดีเพลงขั้นสูงหรือภาพยนตร์ดีวีดีขั้นสูง) หรือเลือก ติดตั้งหรือเรียกใช้โปรแกรม สำหรับซอฟต์แวร์และเกม กรุณาสังเกตว่าวิธีนี้จะเรียกใช้โปรแกรมสำหรับดิสก์ชนิดนี้ทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะดิสก์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เหตุใด 'เล่นอัตโนมัติ' จึงทำงานไม่เหมือนเดิมเมื่อฉันเปิดโปรแกรมสื่อ

ถ้าโปรแกรมสื่อเปิดอยู่ในหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ จะสามารถยกเลิก 'เล่นอัตโนมัติ' และเปิดหรือเล่นเฉพาะเนื้อหาของโปรแกรมได้ 'เล่นอัตโนมัติ' จะไม่ปรากฏ และการกระทำเริ่มต้นจะไม่ทำงาน บางโปรแกรมสามารถยกเลิก 'เล่นอัตโนมัติ' ได้เมื่อมีการเปิดใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อที่คุณใส่เข้าไป

ซีดีเพลงขั้นสูงหรือภาพยนตร์ดีวีดีขั้นสูงคืออะไร

ซีดีเพลงขั้นสูงหรือภาพยนตร์ดีวีดีขั้นสูงจะบรรจุเนื้อหาเพิ่มเติมในรูปแบบอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ศิลปินอาจจะรวมคลิปวิดีโอหรือประวัติของศิลปินไว้ในซีดีเพลงขั้นสูง

"ซอฟต์แวร์และเกม" ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ประเภท "ซอฟต์แวร์และเกม" ประกอบด้วยสื่อทุกชนิดที่มีโปรแกรมที่คุณต้องติดตั้งหรือเกมที่คุณต้องติดตั้งหรือเล่น

สามารถทำให้อุปกรณ์ไม่ปรากฏภายใต้ "อุปกรณ์" ใน 'เล่นอัตโนมัติ' ได้อย่างไร

ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ไดรฟ์ข้อมูลเข้ากับคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น USB แฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก) อุปกรณ์นั้นจะไม่ปรากฏในส่วน 'อุปกรณ์' ของ 'เล่นอัตโนมัติ' 'เล่นอัตโนมัติ' จะแสดงเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไดรฟ์ข้อมูล (ตัวอย่างเช่น กล้องดิจิทัลบางรุ่น กล้องวิดีโอ และโทรศัพท์) เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ใช้ระบบแฟ้มมาตรฐาน และ 'เล่นอัตโนมัติ' ไม่สามารถเรียกดูเนื้อหาของอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อดูชนิดของแฟ้มที่อยู่ในอุปกรณ์ได้

เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาของอุปกรณ์ไดรฟ์ข้อมูล ให้เปิดโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์'

เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

ฉันจะเปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ได้อย่างไร ถึงแม้ว่าการตั้งค่าเริ่มต้นไม่เปิดให้

กดปุ่ม Shift เมื่อคุณแทรกอุปกรณ์หรือสื่อลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเปิด 'เล่นอัตโนมัติ' โดยไม่คํานึงถึงการตั้งค่าเริ่มต้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่