การสำรองข้อมูลใบรับรอง Encrypting File System (EFS)


ถ้าคุณเข้ารหัสลับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีวิธีการกู้คืนข้อมูลนั้นในกรณีที่เกิดบางสิ่งขึ้นกับคีย์การเข้ารหัสลับ ถ้าคีย์การเข้ารหัสลับของคุณสูญหายหรือเสียหาย และคุณไม่มีวิธีการกู้คืนข้อมูลของคุณ ข้อมูลนั้นก็จะสูญหายไป คุณยังจะสูญเสียข้อมูลถ้าคุณเก็บคีย์การเข้ารหัสลับไว้ในสมาร์ทการ์ด และสมาร์ทการ์ดนั้นเสียหายหรือสูญหาย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสลับได้เสมอ คุณควรสำรองใบรับรองการเข้ารหัสลับและคีย์การเข้ารหัสลับไว้ ถ้าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณมีมากกว่าหนึ่งคน หรือถ้าคุณใช้สมาร์ทการ์ดเข้ารหัสลับแฟ้ม คุณควรสร้างใบรับรองการกู้คืนแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างใบรับรองการกู้คืนสำหรับแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ใน Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic และ Windows 7 Home Premium

เมื่อต้องการสำรองใบรับรอง EFS

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ certmgr.msc ในกล่องค้นหา จากนั้นกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกสองครั้งที่ ส่วนบุคคล

 3. คลิก ใบรับรอง

 4. ในบานหน้าต่างหลัก ให้คลิกใบรับรองที่อยู่ในรายการ Encrypting File System ภายใต้ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (คุณอาจจำเป็นต้องเลื่อนไปทางขวาเพื่อดูรายการ)

  ถ้ามีใบรับรอง EFS มากกว่าหนึ่งใบ คุณควรสำรองทั้งหมด

 5. คลิกเมนู การกระทำ แล้วชี้ไปยัง งานทั้งหมด แล้วคลิก ส่งออก

 6. ใน 'ตัวช่วยสร้างการส่งออกใบรับรอง' ให้คลิก ถัดไป คลิก ใช่ ส่งออกคีย์ส่วนตัว แล้วคลิก ถัดไป

 7. คลิก การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล แล้วคลิก ถัดไป

 8. พิมพ์รหัสผ่านตามที่ต้องการ ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ถัดไป กระบวนการการส่งออกจะสร้างแฟ้มเพื่อเก็บใบรับรอง

 9. พิมพ์ชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่ตั้ง (รวมทั้งเส้นทางทั้งหมด) หรือคลิก เรียกดู และนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้ง พิมพ์ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

 10. คลิก ถัดไป แล้วคลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • เก็บสำเนาสำรองของใบรับรอง EFS ไว้ในที่ปลอดภัยต้องการความช่วยเหลือหรือไม่