การสำรองข้อมูลโปรแกรม การตั้งค่าระบบ และแฟ้มของคุณ


คุณสามารถสร้าง อิมเมจระบบ ที่มีสำเนาของ Windows และสำเนาของโปรแกรม การตั้งค่าระบบ และแฟ้มของคุณได้ อิมเมจระบบนั้นจะเก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่แยกต่างหากจากโปรแกรม การตั้งค่า และแฟ้มดั้งเดิม คุณสามารถใช้อิมเมจนี้ในการคืนค่าเนื้อหาคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าฮาร์ดดิสก์หรือคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องของคุณหยุดทำงาน

ถ้าคุณใช้ Windows Backup สำรองแฟ้มของคุณอยู่ แต่ละครั้งที่มีการสำรองแฟ้มของคุณจะมีการสร้างอิมเมจระบบได้ แฟ้มสามารถบันทึกไว้บน USB แฟลชไดรฟ์ ซีดี ดีวีดี หรือฮาร์ดไดรฟ์ อิมเมจระบบต้องบันทึกไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ ตามค่าเริ่มต้น อิมเมจระบบนี้จะมีเฉพาะไดรฟ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียกใช้ Windows เท่านั้น

หากคุณต้องการรวมไดรฟ์เพิ่มเติมไว้ในอิมเมจระบบ คุณสามารถสร้างอิมเมจระบบด้วยตนเองได้ หากคุณสร้างอิมเมจระบบด้วยตนเอง คุณสามารถบันทึกอิมเมจระบบไว้บน USB แฟลชไดรฟ์ ซีดี ดีวีดี หรือฮาร์ดไดรฟ์ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างอิมเมจระบบด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอิมเมจระบบ ให้ดูที่ อิมเมจระบบคืออะไร

หมายเหตุ

  • เมื่อต้องการสร้างอิมเมจระบบของไดรฟ์ ต้องฟอร์แมตไดรฟ์นั้นให้ใช้ระบบแฟ้ม NTFS หากคุณบันทึกอิมเมจระบบบนฮาร์ดไดรฟ์หรือ USB แฟลชไดรฟ์ จะต้องมีการฟอร์แมตเพื่อใช้ระบบแฟ้ม NTFS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NTFS ให้ดูที่ การแปลงฮาร์ดดิสก์หรือพาร์ติชันเป็นรูปแบบ NTFS

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการสำรองข้อมูลโปรแกรม การตั้งค่าระบบ และแฟ้มของคุณ (0:45)

เมื่อต้องการสำรองข้อมูลโปรแกรม การตั้งค่าระบบ และแฟ้มต่างๆ ของคุณ

  1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สร้างอิมเมจระบบ แล้วทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

การเก็บอิมเมจระบบของรุ่นต่างๆ

ถ้าคุณกำลังบันทึกอิมเมจระบบของคุณบนไดรฟ์ภายในหรือภายนอก หรือบนซีดีหรือดีวีดี คุณสามารถเก็บอิมเมจระบบหลายๆ รุ่นได้ บนฮาร์ดไดรฟ์ภายในและภายนอก อิมเมจระบบที่เก่ากว่าจะถูกลบเมื่อเนื้อที่ไดรฟ์ไม่เพียงพอ เมื่อต้องการช่วยเก็บรักษาเนื้อที่ดิสก์ คุณสามารถลบอิมเมจระบบที่เก่ากว่าด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันควรใช้การตั้งค่าการสำรองข้อมูลแบบใดเพื่อให้มีเนื้อที่ดิสก์มากที่สุด

ถ้าคุณกำลังบันทึกอิมเมจระบบของคุณในตำแหน่งบนเครือข่าย คุณจะสามารถเก็บเฉพาะอิมเมจระบบล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง อิมเมจระบบจะบันทึกอยู่ในรูปแบบของไดรฟ์\WindowsImageBackup\ชื่อคอมพิวเตอร์\ ถ้าคุณมีอิมเมจระบบสำหรับคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว และกำลังสร้างอิมเมจระบบใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน อิมเมจระบบใหม่นั้นจะเขียนทับอิมเมจระบบที่มีอยู่ ถ้าคุณต้องการเก็บอิมเมจระบบที่มีอยู่ คุณสามารถคัดลอกอิมเมจระบบนั้นไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นก่อนที่จะสร้างอิมเมจระบบใหม่ด้วยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งของอิมเมจระบบ

  2. คัดลอกโฟลเดอร์ WindowsImageBackup ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่