การสำรองข้อมูลรีจิสทรี


คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่นำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีคีย์หรือ คีย์ย่อย เราขอแนะนำให้คุณ ส่งออก หรือทำสำเนาสำรองของคีย์หรือคีย์ย่อยไว้ คุณสามารถบันทึกสำเนาสำรองไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ เช่น โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้ ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเลิกทำ คุณสามารถนำเข้าสำเนาสำรองได้

  1. เปิด Registry Editor ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' พิมพ์ regedit ในกล่องค้นหา แล้วกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ค้นหาและคลิกคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณต้องการสำรอง

  3. คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก ส่งออก

  4. ในกล่อง บันทึกใน ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกสำเนาสำรองเก็บไว้ แล้วพิมพ์ชื่อของแฟ้มสำรองในกล่อง ชื่อแฟ้ม

  5. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลขั้นสูงเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ให้ไปที่ เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ)

หมายเหตุ

  • ถึงแม้ว่าคุณสามารถสำรองได้มากกว่ารีจิสทรีคีย์หรือคีย์ย่อยที่คุณกำลังแก้ไข แต่การทำเช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มขนาดของแฟ้มสำรอง

  • ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสทรี เป็นการดีที่จะสร้างจุดคืนค่าโดยใช้ 'การคืนค่าระบบ' จุดคืนค่ามีข้อมูลเกี่ยวกับรีจิสทรี และคุณสามารถใช้จุดคืนค่าเลิกทำการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของระบบคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหาคำว่า "การคืนค่าระบบ" ใน Help and Supportต้องการความช่วยเหลือหรือไม่