การสำรองข้อมูลและคืนค่า: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลและการคืนค่าแฟ้ม

แสดงทั้งหมด

Windows มีเครื่องมือการสำรองอะไรบ้าง

Windows มีเครื่องมือการสำรองต่อไปนี้

เครื่องมือ คำอธิบาย
เครื่องมือ

การสำรองแฟ้ม

คำอธิบาย

Windows Backup อนุญาตให้คุณทำสำเนาแฟ้มข้อมูลสำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ คุณสามารถให้ Windows เลือกสิ่งที่จะสำรอง หรือคุณสามารถเลือกแต่ละโฟลเดอร์ ไลบรารี และไดรฟ์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น สำเนาสำรองของคุณจะสร้างขึ้นตามกำหนดการเป็นประจำ คุณสามารถเปลี่ยนกำหนดการ และสามารถสร้างสำเนาสำรองด้วยตนเองได้ตลอดเวลา เมื่อคุณตั้งค่า Windows Backup แล้ว Windows จะติดตามแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่หรือแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีการปรับเปลี่ยน แล้วเพิ่มแฟ้มและโฟลเดอร์เหล่านั้นลงในสำเนาสำรองของคุณ เมื่อต้องการตั้งค่าการสำรองแฟ้ม ให้ดูที่ การสำรองแฟ้มของคุณ

เครื่องมือ

การสำรองอิมเมจระบบ

คำอธิบาย

Windows Backup ทำให้คุณสามารถสร้างอิมเมจระบบ ซึ่งเป็นอิมเมจที่ถูกต้องของไดรฟ์ อิมเมจระบบประกอบด้วย Windows และการตั้งค่าระบบ โปรแกรม และแฟ้มของคุณ คุณสามารถใช้อิมเมจระบบคืนค่าเนื้อหาคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าฮาร์ดไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณหยุดทำงาน เมื่อคุณคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากอิมเมจระบบ จะเป็นการคืนค่าที่สมบูรณ์ คุณจะไม่สามารถเลือกแต่ละรายการเพื่อคืนค่าได้ และทั้งโปรแกรม การตั้งค่าระบบ และแฟ้มในปัจจุบันทั้งหมดของคุณจะถูกแทนที่ แม้ว่าการสำรองข้อมูลชนิดนี้จะรวมถึงแฟ้มส่วนบุคคลของคุณด้วย เราขอแนะนำให้คุณสำรองแฟ้มของคุณเป็นประจำโดยใช้ Windows Backup เพื่อที่คุณจะได้สามารถคืนค่าแต่ละแฟ้มและแต่ละโฟลเดอร์ได้ตามที่ต้องการ เมื่อคุณตั้งค่าการสำรองแฟ้มตามกำหนดการ คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการที่จะให้มีอิมเมจระบบหรือไม่ อิมเมจระบบนี้จะมีเฉพาะไดรฟ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ Windows คุณสามารถสร้างอิมเมจระบบได้ด้วยตนเองถ้าคุณต้องการให้มีไดรฟ์ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือ

รุ่นก่อนหน้า

คำอธิบาย

รุ่นก่อนหน้าคือสำเนาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ Windows บันทึกโดยอัตโนมัติไว้เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันระบบ คุณสามารถใช้รุ่นก่อนหน้าคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณปรับเปลี่ยนหรือลบโดยไม่ตั้งใจหรือได้รับความเสียหาย โดยคุณสามารถเปิด บันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น หรือคืนค่ารุ่นก่อนหน้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดแฟ้มหรือโฟลเดอร์ รุ่นก่อนหน้ามีประโยชน์ก็จริง แต่ไม่ควรใช้เป็นสำเนาสำรอง เนื่องจากแฟ้มจะแทนที่ด้วยรุ่นใหม่และจะไม่พร้อมใช้งานถ้าไดรฟ์ล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แฟ้มรุ่นก่อนหน้า: คำถามที่ถามบ่อย

เครื่องมือ

การคืนค่าระบบ

คำอธิบาย

'การคืนค่าระบบ' จะช่วยคุณคืนค่าแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้า 'การคืนค่าระบบ' เป็นวิธีเลิกทำการเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่มีผลกระทบกับแฟ้มส่วนบุคคลของคุณ เช่น อีเมล เอกสาร หรือภาพถ่าย 'การคืนค่าระบบ' ใช้คุณลักษณะที่เรียกว่า การป้องกันระบบ เพื่อสร้างและบันทึกจุดคืนค่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นประจำ จุดคืนค่าเหล่านี้ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารีจิสทรี และข้อมูลระบบอื่นๆ ที่ Windows ใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างจุดคืนค่าด้วยตัวเองได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'การคืนค่าระบบ' ให้ดูที่ 'การคืนค่าระบบ' คืออะไร

ฉันต้องใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลเท่าใดในการสำรองแฟ้ม

ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้มที่คุณจะสำรองข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณบันทึกสำเนาสำรองของคุณบนฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่สามารถจุได้อย่างน้อย 200 กิกะไบต์ Windows Backup จะติดตามแฟ้มที่มีการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนตั้งแต่การสำรองข้อมูลครั้งล่าสุดของคุณ แล้วทำการปรับปรุงสำเนาสำรองที่มีอยู่ ซึ่งจะประหยัดเนื้อที่ดิสก์ คุณสามารถจัดการเนื้อที่ดิสก์ที่ใช้สำหรับสำเนาสำรองของคุณด้วยการดำเนินการดังนี้

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. คลิก จัดการเนื้อที่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าการสำรองข้อมูล คุณจะไม่เห็น จัดการเนื้อที่

 3. เมื่อต้องการลบสำเนาสำรองแฟ้มที่เก่ากว่า ภายใต้ สำเนาสำรองแฟ้มข้อมูล ให้คลิก ดูสำเนาสำรอง

  จากนั้นคุณสามารถเลือกสำเนาสำรองแฟ้มที่คุณต้องการลบ ซึ่งจะเพิ่มเนื้อที่ดิสก์ การลบรายการในรายการจะไม่มีผลกระทบต่อสำเนาสำรองอื่น ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ต้องการรุ่นของแฟ้มของคุณจากช่วงเวลาการสำรองช่วงใดช่วงหนึ่ง คุณสามารถลบสำเนาสำรองนั้นได้ เราขอแนะนำให้คุณเก็บสำเนาสำรองล่าสุดไว้เสมอ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของเนื้อที่ที่ใช้สำหรับสำเนาสำรองอิมเมจระบบ ภายใต้ อิมเมจระบบ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  จากนั้นคุณสามารถเลือกให้ Windows บันทึกสำเนาสำรองอิมเมจระบบที่เก่ากว่า หรือสำเนาสำรองอิมเมจระบบล่าสุด

ฉันจะดูเนื้อหาของสำเนาสำรองของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถดูเนื้อหาของสำเนาสำรองของคุณได้ด้วยการเปิด 'ตัวช่วยสร้างการคืนค่าแฟ้ม'

 1. เปิด 'การสำรองข้อมูลและการคืนค่า' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก การสำรองข้อมูลและการคืนค่า

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูแฟ้มของคุณ ให้คลิก คืนค่าแฟ้มของฉัน

  • เมื่อต้องการดูแฟ้มทั้งหมดของผู้ใช้ ให้คลิก คืนค่าแฟ้มทั้งหมดของผู้ใช้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาของสำเนาสำรอง ให้คลิก เรียกดูแฟ้ม หรือ เรียกดูโฟลเดอร์

   เมื่อคุณกำลังเรียกดูโฟลเดอร์ คุณจะไม่สามารถเห็นแฟ้มแต่ละแฟ้มในโฟลเดอร์ เมื่อต้องการดูแฟ้มแต่ละแฟ้ม ให้ใช้ตัวเลือก เรียกดูแฟ้ม

  • เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาของสำเนาสำรอง ให้คลิก ค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อแฟ้มทั้งหมดหรือบางส่วน จากนั้นคลิก ค้นหา

ฉันจะคืนค่าแฟ้มได้อย่างไร

คุณสามารถคืนค่าแฟ้มโดยใช้ 'ตัวช่วยสร้างการคืนค่าแฟ้ม' คุณสามารถคืนค่าแฟ้มแต่ละแฟ้ม แฟ้มหลายแฟ้ม หรือแฟ้มทั้งหมดในสำเนาสำรอง นอกจากนี้คุณยังสามารถคืนค่าเฉพาะแฟ้มของคุณ หรือแฟ้มสำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการคืนค่าแฟ้ม ให้ดูที่ การคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง

ฉันสามารถกู้คืนแฟ้มที่ฉันลบโดยไม่ตั้งใจได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถกู้คืนแฟ้มได้สองวิธีดังนี้

 • ถ้าคุณมีสำเนาสำรองที่มีแฟ้ม คุณสามารถคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง

 • ถ้าคุณไม่มีสำเนาสำรองที่มีแฟ้ม คุณอาจสามารถคืนค่าแฟ้มรุ่นก่อนหน้าได้ โดย Windows จะบันทึกสำเนาของแฟ้มที่มีการปรับเปลี่ยน (รวมทั้งแฟ้มที่ถูกลบ) ด้วยจุดคืนค่าโดยอัตโนมัติ ซึ่งเรียกแฟ้มเหล่านี้ว่า รุ่นก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้รุ่นก่อนหน้าในการคืนค่าแฟ้ม ให้ดูที่ การกู้คืนแฟ้มที่สูญหายหรือถูกลบ

ฉันจะนำแฟ้มของฉันกลับคืนมาได้อย่างไรถ้าคอมพิวเตอร์ของฉันหยุดทำงาน

ขึ้นอยู่กับชนิดของสำเนาสำรองที่คุณสร้างขึ้น และแฟ้มใดที่คุณต้องการจะคืนค่า

 • ถ้าคุณมีสำเนาสำรองอิมเมจระบบ คุณสามารถจะคืนค่า Windows โปรแกรมของคุณ และแฟ้มของคุณได้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สำเนาสำรองอิมเมจระบบ ให้ดูที่ การคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากสำเนาสำรองอิมเมจระบบ

 • ถ้าคุณมีสำเนาสำรองแฟ้ม คุณสามารถคืนค่าแฟ้มของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ หรือมีการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคืนค่าแฟ้มของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าว สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการคืนค่าแฟ้มของคุณ ให้ดูที่ การคืนค่าแฟ้มจากสำเนาสำรอง

รหัสบทความ: MSW700055ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่