ตัววัดแบตเตอรี่: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับไอคอนแบตเตอรี่และตัววัดแบตเตอรี่ ถ้าคุณมีปัญหากับแบตเตอรี่ของคุณ ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับแบตเตอรี่

แสดงทั้งหมด

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นไอคอนแบตเตอรี่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ

ไอคอนอาจถูกซ่อนอยู่ ต่อไปนี้คือวิธีการแสดงไอคอนแบตเตอรี่

 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ พื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ใน ไอคอนพื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิก เปิดหรือปิดไอคอนระบบ

 4. บนหน้า เปิดหรือปิดไอคอนระบบ ภายใต้ ลักษณะการทำงาน ให้คลิก เปิด ในรายการแบบหล่นลงที่อยู่ถัดจาก พลังงาน แล้วคลิก ตกลง

  รูปภาพของหน้าไอคอนระบบ
  หน้าไอคอนระบบ

ถ้าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานได้ อาจไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการตั้งค่านี้อาจจัดการโดยผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เหตุใด Windows จึงไม่อนุญาตให้ฉันเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ

หมายเหตุ

 • ไอคอนแบตเตอรี่จะไม่ปรากฏขึ้นถ้าคุณใช้งานคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปโดยไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) หรือคุณใช้ UPS ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยสายแบบอนุกรม

 • ถ้าคุณใช้ UPS ที่มีการเชื่อมต่อ Universal Serial Bus (USB) และคุณไม่เห็นไอคอนแบตเตอรี่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิล USB จาก UPS เชื่อมต่อกับ USB พอร์ตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าสายเคเบิล USB เชื่อมต่ออยู่กับ USB พอร์ตแต่คุณยังคงไม่เห็นไอคอนแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับ UPS หรือปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ UPS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

เหตุใดไอคอนแบตเตอรี่จึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ไอคอนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏ ขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเสียบปลั๊กอยู่หรือทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ ไอคอนจะแสดงว่ากำลังชาร์จไฟแบตเตอรี่ของคุณอยู่ หรือชาร์จเต็มแล้ว ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงปริมาณกำลังไฟที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่เป็นขั้นๆ ขั้นละ 10 เปอร์เซ็นต์ และจะเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏถ้าปริมาณกำลังไฟแบตเตอรี่ลดลงถึงระดับต่ำและระดับใกล้หมด นอกจากนี้ ไอคอนยังเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏถ้าตรวจไม่พบแบตเตอรี่อีกด้วย

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายความหมายของไอคอนแบตเตอรี่แบบต่างๆ

สถานะแบตเตอรี่ ไอคอน คำอธิบาย
สถานะแบตเตอรี่

คอมพิวเตอร์ของคุณเสียบปลั๊กอยู่

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่ในขณะกำลังชาร์จ
คำอธิบาย

ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบสั้นๆ ในตอนแรกที่คุณเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไอคอนแบตเตอรี่แสดงการเติมสีลงในไอคอนเป็นขั้นๆ ขั้นละ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มจาก 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าไม่มีการเติมสีลงในไอคอนแบตเตอรี่ แสดงว่าแบตเตอรี่อาจไม่มีการรายงานสถานะการชาร์จ ถ้าคุณได้เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ของคุณไว้เป็นเวลานานแล้ว แต่ระดับกำลังไฟแบตเตอรี่ยังคงต่ำอยู่ แสดงว่าอาจมีปัญหากับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณมีแบตเตอรี่ที่เก่า แบตเตอรี่อาจได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว แต่การชาร์จจนเต็มจะไม่ปรากฏเป็น 100 เปอร์เซ็นต์

สถานะแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณชาร์จเต็มแล้ว

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่เต็มพร้อมกับมีปลั๊กแบบสากลอยู่ด้านข้าง
คำอธิบาย

คอมพิวเตอร์ของคุณเสียบปลั๊กไว้ และแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจนเต็มแล้ว

สถานะแบตเตอรี่

คอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่กำลังจ่ายกำลังไฟฟ้า

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่ที่ประจุไฟลดลง
คำอธิบาย

เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ไอคอนจะแสดงปริมาณกำลังไฟที่เหลืออยู่เป็นขั้นๆ ขั้นละ 10 เปอร์เซ็นต์จนกระทั่งกำลังไฟลดลงจนถึงระดับแบตเตอรี่ต่ำ

สถานะแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณมีระดับต่ำ

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่เมื่อระดับกำลังไฟของแบตเตอรี่เหลืออยู่น้อย
คำอธิบาย

กำลังไฟของแบตเตอรี่ลดลงจนถึงระดับแบตเตอรี่ต่ำ

หมายเหตุ ถ้าคุณตั้งค่าระดับแบตเตอรี่ต่ำไว้สูงกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ คุณจะไม่เห็นไอคอน 'การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ' เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับแบตเตอรี่ต่ำ ให้ดูที่ ฉันจะเปลี่ยนการแจ้งแบตเตอรี่ต่ำได้อย่างไร

สถานะแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ของคุณถึงระดับแบตเตอรี่ใกล้หมด

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่เมื่อปริมาณประจุไฟลดลงมาถึงระดับแบตเตอรี่ใกล้หมด
คำอธิบาย

กำลังไฟของแบตเตอรี่ลดลงจนถึงระดับแบตเตอรี่ใกล้หมด ตามค่าเริ่มต้น เมื่อกำลังไฟของแบตเตอรี่ของคุณลดลงจนถึงระดับแบตเตอรี่ใกล้หมด ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงการแจ้งระดับแบตเตอรี่ใกล้หมด และแล็ปท็อปของคุณจะเข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนต

เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับแบตเตอรี่ใกล้หมด ให้ดูที่ ฉันจะเปลี่ยนการแจ้งแบตเตอรี่ต่ำได้อย่างไร

สถานะแบตเตอรี่

ไม่สามารถระบุสถานะแบตเตอรี่ได้

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่เมื่อไม่สามารถระบุระดับกำลังไฟที่เหลือได้
คำอธิบาย

ไม่สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ของกำลังไฟที่เหลือในแบตเตอรี่ได้

สถานะแบตเตอรี่

Windows ตรวจไม่พบแบตเตอรี่ในช่องใส่แบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง

ไอคอน
รูปภาพของไอคอนแบตเตอรี่ไม่ดีหรือตรวจไม่พบแบตเตอรี่
คำอธิบาย

คอมพิวเตอร์ของคุณเสียบปลั๊กไว้ และตรวจไม่พบแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ทำงานไม่ถูกต้อง แบตเตอรี่อาจติดตั้งในช่องใส่แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้อง หรืออาจมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ของคุณ หรือดูที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

เหตุใดเวลาที่เหลืออยู่บนตัววัดแบตเตอรี่จึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบางครั้ง

การใช้พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมของคุณและระยะเวลาที่คุณใช้ในการทำกิจกรรมนั้น ตัวอย่างเช่น การดูดีวีดีจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มากกว่าการอ่านและเขียนอีเมล เหตุผลเหล่านี้สามารถทำให้ตัววัดแบตเตอรี่รายงานปริมาณกำลังไฟและเวลาที่เหลือโดยประมาณล่าช้าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตัววัดแบตเตอรี่มีความถูกต้องเพียงใด

ฉันจะซ่อนไอคอนแบตเตอรี่ในพื้นที่แจ้งให้ทราบได้อย่างไร

 1. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างของแถบงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ภายใต้ พื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ใน ไอคอนพื้นที่แจ้งให้ทราบ ให้คลิก เปิดหรือปิดไอคอนระบบ

 4. บนหน้า เปิดหรือปิดไอคอนระบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ พลังงาน แล้วคลิก ปิด จากนั้นคลิก ตกลง

ฉันสามารถเลือกแผนการใช้พลังงานที่ปรากฏบนตัววัดแบตเตอรี่ได้อย่างไร

ตัววัดแบตเตอรี่สามารถแสดงแผนการใช้พลังงานได้สองแผน

รูปภาพของตัววัดแบตเตอรี่ที่แสดงแผนการประหยัดพลังงาน
ตัววัดแบตเตอรี่แสดงแผนการใช้พลังงาน

เมื่อต้องการเลือกแผนการใช้พลังงานที่ปรากฏบนตัววัดแบตเตอรี่

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน คลิก แผนเพิ่มเติม แล้วเลือกแผนการใช้พลังงาน แผนใดๆ ที่คุณสร้าง รวมถึงแผนการใช้พลังงานจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ จะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนเพิ่มเติม

  • สร้างแผนการใช้พลังงานใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยน การสร้าง หรือ การลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)

  ตามค่าเริ่มต้น แผนการใช้พลังงานที่คุณเลือกหรือสร้างจะกลายเป็นแผนที่ใช้งานอยู่ ซึ่งจะปรากฏอยู่บนตัววัดแบตเตอรี่ เมื่อต้องการใช้งานแผนอื่น ให้เลือกแผนนั้นจากรายการ

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเลือกแผนการใช้พลังงานจากตัววัดแบตเตอรี่ได้

คุณอาจไม่มีสิทธิของผู้ใช้ที่จำเป็นในการเลือกแผนการใช้พลังงานอื่น ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายขององค์กร เช่น โรงเรียน หรือองค์กรธุรกิจ ผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณอาจกำหนดแผนการใช้พลังงานที่ใช้งานอยู่ให้กับคุณ แทนที่จะอนุญาตให้คุณเลือกเองต้องการความช่วยเหลือหรือไม่