สิ่งที่ต้องทราบก่อนที่จะนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์

แสดงทั้งหมด

ฉันต้องนำสิทธิไปใช้เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงแฟ้มของฉันหรือไม่

ไม่ บัญชีผู้ใช้ของคุณจะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ใช้บัญชีผู้ใช้มาตรฐานในคอมพิวเตอร์ของคุณเห็นแฟ้มของคุณ อย่างไรก็ตาม บัญชีผู้ใช้ไม่ป้องกันบุคคลที่ใช้บัญชีผู้ดูแลในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ให้เห็นแฟ้มของคุณ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีบัญชีผู้ดูแลบัญชีอื่นอยู่ด้วย คุณสามารถป้องกันแฟ้มของคุณได้ด้วยการเข้ารหัสลับแฟ้มโดยใช้ Encrypting File System (EFS) แทนที่จะใช้สิทธิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Encrypting File System (EFS) คืออะไร ถ้าคุณสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ใช้อื่นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณสร้างบัญชีผู้ใช้มาตรฐาน ไม่ใช่บัญชีผู้ดูแล

การนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์มีความเสี่ยงหรือไม่

มี Windows จะนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ และ (ถ้ามี) รวมถึงกลุ่มความปลอดภัยที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเป็นสมาชิกอยู่ด้วย ถ้าคุณนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ด้วยตนเอง สิทธินั้นอาจขัดแย้งกับสิทธิที่มีอยู่เดิม และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คุณไม่ได้ตั้งใจได้ การนำสิทธิไปใช้ด้วยตนเองจะตั้งไว้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น ถ้าบางคนกำลังพยายามเข้าถึงแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ใช้งานร่วมกัน และจะได้รับข้อผิดพลาด 'ปฏิเสธการเข้าถึง' แล้ว ผู้ใช้ขั้นสูงอาจต้องเปลี่ยนสิทธิของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ด้วยตนเอง

ฉันต้องนำสิทธิการใช้แฟ้มของฉันร่วมกันไปใช้กับผู้ใช้รายอื่นในคอมพิวเตอร์ของฉันหรือไม่

ไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการใช้แฟ้มร่วมกันคือการใช้ร่วมกันจากโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์ การย้ายแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ 'สาธารณะ' หรือใช้ 'ตัวช่วยสร้างการใช้ร่วมกัน' โดยขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่คุณเลือกที่จะใช้แฟ้มหรือโฟลเดอร์ร่วมกัน คุณอาจสามารถนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มบางแฟ้มของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แฟ้มร่วมกัน ให้ดูที่ การใช้แฟ้มร่วมกับผู้อื่น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงระดับสิทธิที่มีอยู่โดยทั่วไปสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์

ระดับสิทธิ คำอธิบาย
ระดับสิทธิ

ควบคุมทั้งหมด

คำอธิบาย

ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ เปลี่ยนแปลงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ สร้างแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่ และเรียกใช้โปรแกรมในโฟลเดอร์ได้

ระดับสิทธิ

ปรับเปลี่ยน

คำอธิบาย

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ได้ แต่ไม่สามารถสร้างแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่ได้

ระดับสิทธิ

อ่านและดำเนินการ

คำอธิบาย

ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ และสามารถเรียกใช้โปรแกรมในโฟลเดอร์ได้

ระดับสิทธิ

อ่าน

คำอธิบาย

ผู้ใช้สามารถดูเนื้อหาของโฟลเดอร์ และเปิดแฟ้มและโฟลเดอร์ได้

ระดับสิทธิ

เขียน

คำอธิบาย

ผู้ใช้สามารถสร้างแฟ้มและโฟลเดอร์ใหม่ และทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีอยู่ได้

เมื่อต้องการนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์

ถ้าคุณจำเป็นต้องนำสิทธิไปใช้กับแฟ้มหรือโฟลเดอร์ด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ด้านล่าง การนำสิทธิไปใช้ด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้นที่ควรทำ เพราะคุณอาจพบกับผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ

  1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก แก้ไข

  3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในรายการภายใต้ ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้ใช้ ให้คลิกเพิ่ม พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่ม คลิก ตกลง เลือกสิทธิต่างๆ แล้วคลิก ตกลง

    • เมื่อต้องการเปลี่ยนหรือเอาสิทธิออกจากกลุ่มหรือผู้ใช้ที่มีอยู่ ให้คลิกที่ชื่อของกลุ่มหรือผู้ใช้ เลือกสิทธิ แล้วคลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่