ชุดรูปแบบ Best of Bing: China 2

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Community Showcase: Cityscapes

Community Showcase: Cityscapes

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าหม่น
Forests

Forests

16 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
Hong Kong Park

Hong Kong Park

7 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
Year of the Dragon

Year of the Dragon

12 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเทาซีด