ชุดรูปแบบ Bing Maps Aerial Imagery: Europe

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Bing Maps: Europe

Bing Maps: Europe

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
Bing Maps: United States

Bing Maps: United States

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
Scenic Europe

Scenic Europe

13 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าสลัว
Spectacular Skies

Spectacular Skies

11 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำตาลซีด