ชุดรูปแบบ Bing Maps Aerial Imagery: Europe

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

แผนที่ของ Bing: ยุโรป

แผนที่ของ Bing: ยุโรป

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
แผนที่ของ Bing: สหรัฐอเมริกา

แผนที่ของ Bing: สหรัฐอเมริกา

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ความงามแห่งฟากฟ้า

ความงามแห่งฟากฟ้า

11 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำตาลซีด
ทิวทัศน์ของยุโรป

ทิวทัศน์ของยุโรป

13 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าสลัว