ชุดรูปแบบ Bing Maps Aerial Imagery: Europe

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

Bing แผนที่: ยุโรป

Bing แผนที่: ยุโรป

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
Bing แผนที่: สหรัฐอเมริกา

Bing แผนที่: สหรัฐอเมริกา

20 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ท้องฟ้าน่ามอง

ท้องฟ้าน่ามอง

11 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างน้ำตาลซีด
ทิวทัศน์ยุโรป

ทิวทัศน์ยุโรป

13 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างฟ้าสลัว