ชุดรูปแบบ Bing Photo Contest

ชุดรูปแบบนี้ยกเลิกให้บริการแล้ว โปรดดูรายการชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง หรือไปที่ แกลเลอรีชุดรูปแบบของ Windows เพื่อดูตัวเลือกชุดรูปแบบทั้งหมดของเรา

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้อง

เหลือบมองในสวน

เหลือบมองในสวน

14 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเขียวซีด
ช่วงเวลาที่เก็บไว้

ช่วงเวลาที่เก็บไว้

12 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างพระอาทิตย์
สวนในฝัน

สวนในฝัน

18 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างม่วงซีด
สีสันของธรรมชาติ

สีสันของธรรมชาติ

8 รูปในชุดรูปแบบ
สีหน้าต่างเหลืองซีด