BIOS: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS)

แสดงทั้งหมด

BIOS คืออะไร

BIOS คือโปรแกรมที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ทำหน้าที่เริ่มต้นการทำงานของระบบปฏิบัติการเมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อาจเรียกว่าเฟิร์มแวร์ของระบบได้เช่นกัน BIOS เป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ และแยกต่างหากจาก Windows

ฉันต้องทำสิ่งใดกับ BIOS หรือไม่

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องจัดการ BIOS และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ผู้ใช้ขั้นสูงอาจเลือกที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่าง เช่น ลำดับการค้นหาอุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์เมื่อเริ่มต้นการทำงาน

คอมพิวเตอร์ของฉันใช้ BIOS ชนิดใด

คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ BIOS ของคอมพิวเตอร์คุณได้ใน 'ข้อมูลระบบ'

  1. เปิด 'ข้อมูลระบบ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ข้อมูลระบบ จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก ข้อมูลระบบ

  2. คลิก ข้อมูลสรุปของระบบ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย และดูภายใต้ รุ่น BIOS/วันที่ ในบานหน้าต่างด้านขวาเพื่อดูชื่อผู้ผลิต BIOS หมายเลขรุ่น และวันที่ BIOS วางจำหน่าย สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ BIOS ที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

CMOS และ ACPI เกี่ยวข้องอย่างไรกับ BIOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) หมายถึงชิปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณที่บันทึกการตั้งค่า BIOS ของคุณ ดังนั้นคำว่า CMOS และ BIOS จะใช้แทนที่กันในบางครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ CMOS คืออะไร

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดคุณลักษณะการจัดการพลังงาน และข้อมูลการกำหนดค่าต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ BIOS รุ่นก่อนหน้าบางรุ่นไม่สนับสนุน ACPI ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าสู่โหมดพลังงานขั้นสูงได้ เช่น โหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

ฉันจะเข้าใช้งาน BIOS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร

ขั้นตอนอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ผลิต BIOS แต่ละราย โดยทั่วไป คุณต้องกดแป้น (เช่น F2, F12, Delete หรือ Esc) หรือกดหลายแป้นพร้อมกันทันทีหลังจากเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่ Windows จะเริ่มต้นทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

ฉันจะปรับปรุง BIOS ได้อย่างไร

ขั้นตอนอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ผลิต BIOS แต่ละราย ถ้าคุณคิดว่าจำเป็นต้องปรับปรุง BIOS ของคุณ ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์

คำเตือน

  • กรุณาระวังเมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ส่วนติดต่อ BIOS ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง และสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มการทำงานไม่ถูกต้องได้

  • การปรับปรุง BIOS ควรดำเนินการเมื่อจำเป็นเท่านั้น (เช่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้) เพราะขั้นตอนมีความซับซ้อน และถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะใช้งานไม่ได้ คุณควรแน่ใจว่าได้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่