การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Center


มีตัวเลือกจำนวนมากที่พร้อมให้คุณใช้เขียนซีดีและดีวีดีใน Windows Media Center การทราบความต้องการในการใช้งานดิสก์ที่เขียนนั้นจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าตัวเลือกใดเหมาะสำหรับคุณ

เมื่อต้องการเขียนซีดี คุณต้องมีเครื่องเขียนซีดีที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ชนิดของซีดีแบบบันทึกได้ที่คุณควรใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดที่เครื่องเขียนซีดีของคุณสนับสนุนและชนิดของดิสก์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ดิสก์เปล่าแบบคอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้ (CD-R) หรือคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ (CD-RW) สำหรับการเขียนซีดี แต่อาจมีเครื่องเล่นซีดีบางชนิดที่ไม่สามารถเล่นคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้

แฟ้มสื่อดิจิทัลบางแฟ้มอาจมีการป้องกัน ถ้าแฟ้มมีการป้องกัน คุณจะไม่สามารถเขียนแฟ้มดังกล่าวลงในซีดีหรือดีวีดีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานสื่อที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มนั้น

แสดงทั้งหมด

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้

เมื่อต้องการเริ่มต้นเขียนซีดีหรือดีวีดี คุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • เครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดี (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไดรฟ์บันทึกซีดีหรือดีวีดี)

  คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเกือบทุกเครื่องจะมีเครื่องเขียนซีดีไว้สำหรับการเขียนซีดีเพลงและข้อมูล คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีเครื่องเขียนซีดี/ดีวีดีรวมอยู่ในเครื่องเดียวไว้สำหรับเขียนซีดีเพลง ซีดีข้อมูล และดีวีดีข้อมูล

  ถ้าคุณไม่ทราบชนิดของเครื่องเขียนที่คุณมี ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ซีดีหรือดีวีดีเปล่า

  ชนิดของดิสก์เปล่าที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องเขียนที่คุณมี และชนิดของดิสก์ที่คุณต้องการสร้าง

  สำหรับซีดีเพลง ตัวเลือกที่ดีคือรูปแบบคอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้เนื่องจากราคาไม่แพงและเข้ากันได้กับอุปกรณ์เล่นหลากหลายประเภทที่สุด

  สำหรับซีดีข้อมูล คอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้เพียงพอสำหรับความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณต้องการให้สามารถลบดิสก์ในภายหลังและเพิ่มแฟ้มใหม่เข้าไปได้ ให้เลือกคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ อย่าลืมว่าคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้มักจะมีราคาแพงกว่าคอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้และอาจมีเครื่องเล่นซีดีบางเครื่องที่เล่นคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้

  สำหรับดีวีดีข้อมูล เลือก DVD-R หรือ DVD+R ถ้าคุณกำลังเพิ่มแฟ้มลงในดิสก์เพียงครั้งเดียว เลือก DVD-RW หรือ DVD+RW ถ้าคุณต้องการให้ลบดิสก์ในภายหลังและเพิ่มแฟ้มใหม่เข้าไปได้ กรุณาสังเกตว่าเครื่องเขียนดีวีดีบางเครื่องสนับสนุนดิสก์ทุกชนิด และบางเครื่องสนับสนุนดิสก์เพียงบางชนิดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเขียนแฟ้มวิดีโออื่นๆ หรือรายการทีวีที่บันทึกไว้ลงในแผ่นดิสก์ดีวีดีวิดีโอ

คุณสามารถเขียนรายการทีวีที่บันทึกไว้หรือแฟ้มวิดีโออื่นลงในดีวีดีที่สามารถเล่นในเครื่องเล่นดีวีดีมาตรฐานได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ถ้า Media Center ไม่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
 3. ใส่ดีวีดีเปล่าแบบบันทึกได้ลงในเครื่องเขียนดีวีดี

 4. คลิกการแจ้งให้ทราบ เขียนซีดีหรือดีวีดี ที่ปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณไม่เห็นการแจ้งให้ทราบดังกล่าว ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก เขียนซีดี/ดีวีดี

 5. ในหน้า เลือกรูปแบบดิสก์ ให้คลิก ดีวีดีวิดีโอ แล้วคลิก ถัดไป

 6. พิมพ์ชื่อดีวีดีของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในหน้า เลือกสื่อ ให้คลิก รายการทีวีที่บันทึกไว้ หรือ ไลบรารีวิดีโอ แล้วคลิก ถัดไป

 8. เลือกรายการที่คุณต้องการเขียน (เครื่องหมายถูกจะปรากฏบนรายการต่างๆ หรืออยู่ถัดจากรายการต่างๆ ที่คุณเลือก) แล้วคลิก ถัดไป

 9. เมื่อต้องการเพิ่มแฟ้มวิดีโอหรือรายการทีวีลงบนดิสก์ ในหน้า ตรวจทานและแก้ไขรายการ ให้คลิก เพิ่มเติม

 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 ถึงขั้นตอนที่ 7 จนคุณได้เพิ่มรายการทีวีที่บันทึกไว้และวิดีโอทั้งหมดที่คุณต้องการจะเขียน

 11. ในหน้า ตรวจทานและแก้ไขรายการ ให้คลิก เขียนดีวีดี

 12. ในการแจ้งให้ทราบ กำลังเริ่มการคัดลอก ให้คลิก ใช่

 13. หลังจากเขียนดิสก์ ในการแจ้งให้ทราบ กำลังดำเนินการเขียนดิสก์ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • การเขียนรายการทีวีลงในดีวีดีอาจใช้เวลาในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ค่อนข้างนาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสามข้อต่อไปนี้ ความยาวของแฟ้มวิดีโอที่เพิ่ม ทรัพยากรระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และความเร็วของเครื่องเขียนดีวีดี

 • คุณต้องมีเครื่องรับสัญญาณทีวีแบบแอนะล็อกหรือแบบดิจิทัลเพื่อเล่นหรือบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสดใน Windows Media Center ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้มาพร้อมกับเครื่องรับสัญญาณทีวี คุณสามารถเพิ่มเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเครื่องรับสัญญาณทีวี ให้ดูที่ สิ่งที่ควรทราบก่อนการเพิ่มเครื่องรับสัญญาณทีวีเพื่อใช้กับ Windows Media Center

การสร้างการนำเสนอภาพนิ่งดีวีดีพร้อมกับเพลง

คุณสามารถสร้างการนำเสนอภาพนิ่งดีวีดีและเขียนลงบนดีวีดีแบบบันทึกได้ การนำเสนอภาพนิ่งดีวีดีประกอบด้วยรูปภาพที่เปลี่ยนจากรูปหนึ่งเป็นรูปถัดไปพร้อมกับมีเพลงเล่นประกอบ ดีวีดีเหล่านี้สามารถนำไปเล่นในเครื่องเล่นดีวีดีหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

เมื่อคุณเล่นการนำเสนอภาพนิ่งนั้นจากดีวีดีที่เขียน รูปภาพต่างๆ จะแสดงเป็นเวลาเจ็ดวินาทีตามลำดับที่คุณเพิ่มรูปในดีวีดี เพลงประกอบก็จะเล่นตามลำดับที่เพิ่มเข้าไปเช่นกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างการนำเสนอภาพนิ่งแบบไม่มีเพลงประกอบได้ด้วยการไม่เพิ่มแฟ้มเพลง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ถ้า Media Center ไม่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
 3. ใส่ดีวีดีเปล่าแบบบันทึกได้ลงในเครื่องเขียนดีวีดี

 4. คลิกการแจ้งให้ทราบ เขียนซีดีหรือดีวีดี ที่ปรากฏขึ้น

  ถ้าคุณไม่เห็นการแจ้งให้ทราบดังกล่าว ให้ไปที่หน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก เขียนซีดี/ดีวีดี

 5. ในหน้า เลือกรูปแบบดิสก์ ให้คลิก การนำเสนอภาพนิ่งดีวีดี แล้วคลิก ถัดไป

 6. พิมพ์ชื่อการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 7. ในหน้า เลือกสื่อ ให้คลิก ไลบรารีเพลง แล้วคลิก ถัดไป

 8. ในหน้า เลือกเพลง ให้คลิกแฟ้มเพลงที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 9. ในหน้า ตรวจทานและแก้ไขรายการ ให้คลิก เพิ่มเติม

 10. ในหน้า เลือกสื่อ ให้คลิก ไลบรารีรูปภาพ แล้วคลิก ถัดไป

 11. ในหน้า เลือกรูปภาพ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพที่คุณต้องการรวมไว้ในการนำเสนอภาพนิ่งของคุณ คลิกรูปภาพแต่ละรูปที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วคลิก ถัดไป

 12. หลังจากที่คุณได้เพิ่มรูปภาพและเพลงทั้งหมดลงในการนำเสนอภาพนิ่งแล้ว ในหน้า ตรวจทานและแก้ไขรายการ ให้คลิก เขียนดีวีดี

 13. ในการแจ้งให้ทราบ กำลังเริ่มการคัดลอก ให้คลิก ใช่

 14. หลังจากเขียนดิสก์ ในการแจ้งให้ทราบ กำลังดำเนินการเขียนดิสก์ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่