การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Playerต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถเขียนซีดีหรือดีวีดีประเภทใดได้บ้าง

 • ซีดี คุณสามารถใช้ดิสก์ CD-R หรือ CD-RW เพื่อเขียนใน Player ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้ที่เครื่องเขียนซีดีของคุณสนับสนุน รวมถึงชนิดของดิสก์ที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าเครื่องเล่นซีดีบางเครื่องสามารถเล่นดิสก์ CD-RW ได้ คุณสามารถใช้ Player เพื่อเขียนซีดีชนิดต่อไปนี้ได้

  • ซีดีเพลง เขียนซีดีเพลงในรูปแบบเสียง Red Book มาตรฐาน คุณสามารถเล่นซีดีเพลงได้กับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เครื่องเล่นซีดีในบ้าน และในรถยนต์ที่สามารถเล่นดิสก์ CD-R และ CD-RW คุณสามารถเขียนซีดีเพลงจากรูปแบบแฟ้ม Windows Media Audio (WMA), MP3, M4A หรือรูปแบบแฟ้ม WAV

  • ซีดีข้อมูล ซีดีข้อมูล หรือที่เรียกว่าซีดีสื่อ สามารถจัดเก็บแฟ้มเพลงหรือวิดีโอได้ประมาณ 700 เมกะไบต์ (MB) ซีดีข้อมูลยังเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการสำรองแฟ้มข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเครื่องเล่นซีดีหรือคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจไม่สามารถเล่นซีดีข้อมูลหรือชนิดแฟ้มบางชนิดที่สามารถเขียนลงซีดีข้อมูลได้

 • ดีวีดีข้อมูล ดีวีดีข้อมูลซึ่งมีหนึ่งด้านหนึ่งเลเยอร์สามารถจัดเก็บเพลง วิดีโอ หรือแฟ้มข้อมูลต่างๆ ได้ประมาณ 4.7 กิกะไบต์ (GB) ความจุในการจัดเก็บของดิสก์ดีวีดีจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.4 GB เมื่อคุณใช้ดีวีดีแบบสองด้านหนึ่งเลเยอร์ หรือด้านเดียวสองเลเยอร์ ส่วนการใช้ดิสก์แบบสองด้านสองเลเยอร์จะเพิ่มความจุในการจัดเก็บของดีวีดีเป็นสี่เท่า คือ 18.8 GB

  ชนิดของดิสก์ดีวีดีที่คุณจะใช้ขึ้นอยู่กับเครื่องเขียนดีวีดี เครื่องเขียนดีวีดีบางชนิดสามารถเขียนดีวีดีแบบบันทึกได้บางชนิดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครื่องเขียนดีวีดีบางชนิด คุณสามารถบันทึกข้อมูลลง DVD+R หรือ DVD+RW และ DVD-R หรือ DVD-RW ได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เครื่องเขียนดีวีดีอื่นสามารถเขียนข้อมูลลงดีวีดีที่บันทึกได้ได้ทุกชนิด เมื่อต้องการตรวจสอบประเภทดีวีดีที่เครื่องเขียนดีวีดีของคุณสามารถเขียนได้ ให้ศึกษาคู่มือที่มาพร้อมกับเครื่องเขียนดีวีดีนั้น

  ถ้าเครื่องเขียนดีวีดีของคุณสนับสนุนการเขียนลงดิสก์ชนิดดังกล่าว คุณสามารถใช้ Player เพื่อเขียนดีวีดีได้โดยใช้ดิสก์ดีวีดีแบบบันทึกได้หรือบันทึกซ้ำได้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ได้แก่ DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW และ DVD+R แบบสองเลเยอร์ แต่ Player ไม่สนับสนุนการเขียนดิสก์ DVD-RAM

  Player ไม่สนับสนุนการเขียนดิสก์ดีวีดีเพลงและดีวีดีวิดีโอ

ดิสก์ข้อมูลคืออะไร เหมือนกับดิสก์ MP3 ใช่หรือไม่

ใช่ ซีดีหรือดีวีดีข้อมูลเป็นดิสก์ที่มีแฟ้มข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แฟ้ม WMA แฟ้ม MP3 แฟ้ม WMV และแฟ้มคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ ส่วนมาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะสนับสนุนการอ่านและการเข้าถึงแฟ้มจากดิสก์ข้อมูล เครื่องเล่นซีดีและดีวีดีแบบสแตนด์อโลนส่วนมากไม่สนับสนุนดิสก์ซีดีหรือดีวีดีข้อมูล โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบของเครื่องเล่นดิสก์แบบสแตนด์อโลน

ฉันสามารถเขียนเนื้อหาของดิสก์แผ่นใดแผ่นหนึ่ง เช่น ซีดีเพลง ซีดีข้อมูล หรือดีวีดีข้อมูล ไปยังดิสก์อื่นโดยตรงโดยใช้ Player ได้หรือไม่

ไม่ได้ Windows Media Player กำหนดให้เนื้อหาสำหรับจะเขียนจะต้องเป็นเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์

ฉันสามารถเขียนแฟ้มเพลงไปยังอุปกรณ์เล่นเพลงแบบพกพาได้หรือไม่

ขั้นตอนการคัดลอกเพลงไปยังอุปกรณ์แบบพกพาเรียกว่า การซิงค์ คำว่า "การเขียน" เป็นคำที่ใช้สำหรับการคัดลอกเพลงไปที่ซีดีหรือดีวีดี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซิงค์เพลงไปยังอุปกรณ์แบบพกพา ให้ดูที่ การซิงค์ Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันสามารถเขียนภาพยนตร์ลงในดีวีดีได้อย่างไร

แม้ Windows Media Player ไม่สนับสนุนการเขียนแฟ้มภาพยนตร์ไปยังดิสก์ดีวีดีวิดีโอ แต่สนับนุนการดิสก์ดีวีดีข้อมูลซึ่งสามารถจัดเก็บแฟ้มเพลงและวิดีโอ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปดีวีดีข้อมูลไม่สามารถเข้ากันได้กับเครื่องเล่นดีวีดีภายในบ้านส่วนมาก โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารประกอบเครื่องเล่นดีวีดีของคุณ

ฉันสามารถเพิ่มหรือเอาช่วงว่างระหว่างเพลงออกจากซีดีเพลงที่ฉันเขียนได้หรือไม่

คุณสามารถเพิ่มช่วงว่างสองวินาทีระหว่างเพลงได้เมื่อเขียนซีดีเพลง เพื่อไม่ให้เพลงถัดไปเริ่มเล่นหลังจากเพลงก่อนหน้าจบลงในทันที หรือคุณสามารถเขียนซีดีโดยไม่ให้ช่วงว่างระหว่างเพลงได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าในการเพิ่มหรือเอาช่วงว่างออก ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เขียน

 3. คลิกปุ่ม ตัวเลือกการเขียนรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือก' แล้วคลิก ตัวเลือกการเขียนเพิ่มเติม
 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณไม่ต้องการให้มีช่วงว่างสองวินาทีระหว่างแต่ละเพลงสำหรับซีดีเพลงที่คุณเขียน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เขียนซีดีโดยไม่มีช่วงว่าง

  • หากคุณไม่ต้องการให้มีช่วงว่างสองวินาทีระหว่างแต่ละเพลงสำหรับซีดีเพลงที่คุณเขียน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เขียนซีดีโดยไม่มีช่วงว่าง

คำเตือน

 • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง ภาพถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฏหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่