การเขียนซีดีหรือดีวีดีใน Windows Media Player: คำถามที่ถามบ่อย


คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อคัดลอกเพลง รูปภาพ และวิดีโอในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณลงในซีดีหรือดีวีดีเปล่าได้ กระบวนการนี้เรียกว่า การเขียน

รูปภาพของ Windows Media Player
การเขียนซีดีใน Windows Media Player

มีเหตุผลมากมายที่คุณอาจต้องการใช้ Player ในการเขียนแฟ้มสื่อลงดิสก์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังวางแผนจะเดินทางด้วยรถยนต์เป็นระยะทางไกล คุณอาจต้องการเลือกเพลงที่หลากหลายจากไลบรารีของ Player และเขียนลงซีดีเพลงที่คุณสามารถเล่นในรถของคุณได้ เพลงที่คุณเลือกอาจเป็นเพลงโปรดที่คุณริพจากคอลเลกชันซีดีของคุณ หรือจากเพลงที่คุณซื้อจากร้านค้าออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายถึงชนิดของดิสก์ที่คุณสามารถสร้างได้ใน Player อุปกรณ์และเนื้อหาที่คุณต้องใช้ และคำแนะนำการเขียนดิสก์ชนิดต่างๆ แบบทีละขั้นตอน

แสดงทั้งหมด

ชนิดของดิสก์ที่คุณสามารถเขียนได้

Windows Media Player มีตัวเลือกให้คุณเขียนดิสก์ได้สามชนิดดังต่อไปนี้ ซีดีเพลง ซีดีข้อมูล และดีวีดีข้อมูล ชนิดของดิสก์ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการคัดลอก (เช่น คุณต้องการคัดลอกเฉพาะเพลง หรือคัดลอกเพลง วิดีโอ และรูปภาพรวมกัน) จำนวนเนื้อหาที่คุณต้องการคัดลอก (เช่น อัลบั้มเดียว หรือหลายๆ อัลบั้ม) และชนิดของอุปกรณ์ที่คุณจะใช้เล่นดิสก์ (เช่น คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นซีดีภายในรถ)

ชนิดของดิสก์ คำอธิบาย
ชนิดของดิสก์

ซีดีเพลง

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับการสร้างซีดีเพลงแบบกำหนดเองที่จะเล่นในรถยนต์หรือเครื่องเสียงภายในบ้าน

 • เนื้อหา: เพลงเท่านั้น

 • ความจุ: สูงสุด 80 นาที

 • อุปกรณ์การเล่น: เครื่องเล่นซีดีเกือบทุกชนิด รวมทั้งเครื่องเล่นที่พบในเครื่องเสียงภายในบ้าน เครื่องเสียงติดรถยนต์ และคอมพิวเตอร์

ชนิดของดิสก์

ซีดีข้อมูล

คำอธิบาย

เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมถ้าคุณมีเพลงจำนวนมากและมีเครื่องเล่นซีดีติดรถยนต์ที่สามารถเล่นแฟ้ม Windows Media Audio (WMA) ได้ (ชนิดแฟ้มเพลงที่คนส่วนใหญ่มีในไลบรารีของ Player) อีกทั้งยังสะดวกที่จะทำการสำรองข้อมูลแฟ้มสื่อของคุณด้วย

 • เนื้อหา: เพลง รูปภาพ และวิดีโอ

 • ความจุ: ประมาณ 700 เมกะไบต์ (MB) หรือความยาวเพลงประมาณ 8 ชั่วโมง

 • อุปกรณ์การเล่น: คอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นซีดีและดีวีดีบางรุ่น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องสนับสนุนชนิดแฟ้มที่คุณเพิ่มลงในดิสก์ เช่น WMA, MP3, JPEG หรือ Windows Media Video (WMV)

ชนิดของดิสก์

ดีวีดีข้อมูล

คำอธิบาย

ด้วยความจุขนาดใหญ่ของดิสก์ แม้จะมีเหตุผลในการเลือกใช้ดิสก์ชนิดนี้เช่นเดียวกับที่คุณเลือกใช้ซีดีข้อมูล แต่ก็เฉพาะในกรณีที่คุณมีแฟ้มจำนวนมากเกินกว่าจะเก็บได้ในซีดีข้อมูลเพียงแผ่นเดียว

 • เนื้อหา: เพลง รูปภาพ และวิดีโอ

 • ความจุ: ประมาณ 4.7 กิกะไบต์ (GB) หรือความยาวเพลงประมาณ 54 ชั่วโมง

 • อุปกรณ์การเล่น: คอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นดีวีดีบางรุ่น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องสนับสนุนชนิดแฟ้มที่คุณเพิ่มลงในดิสก์ เช่น WMA, MP3, JPEG หรือ WMV

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้

เมื่อต้องการเริ่มต้นเขียนซีดีหรือดีวีดี คุณจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้

 • ไดรฟ์บันทึกซีดีหรือดีวีดี (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดี)

  คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเกือบทุกเครื่องจะมาพร้อมกับเครื่องเขียนซีดีที่ช่วยให้คุณสามารถเขียนซีดีเพลงและซีดีข้อมูลได้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องจะมีเครื่องเขียนซีดี/ดีวีดีรวมกันซึ่งช่วยให้คุณสามารถเขียนซีดีเพลง ซีดีข้อมูล และดีวีดีข้อมูลได้

  ถ้าคุณไม่ทราบชนิดของเครื่องเขียนที่คุณมี ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ซีดีหรือดีวีดีเปล่า

  ชนิดของดิสก์เปล่าที่คุณต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องเขียนที่คุณมี และชนิดของดิสก์ที่คุณต้องการสร้าง

  สำหรับซีดีเพลง รูปแบบคอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้จะเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีราคาไม่แพงและเข้ากันได้กับอุปกรณ์การเล่นรุ่นต่างๆ ได้มากที่สุด

  สำหรับซีดีข้อมูล คอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้ก็เพียงพอแล้วสำหรับความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณต้องการให้สามารถลบดิสก์ในภายหลังและเพิ่มแฟ้มใหม่เข้าไปได้ ให้เลือกคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้ พึงระลึกว่าดิสก์เปล่าแบบคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้มักจะมีราคาแพงกว่าดิสก์เปล่าแบบคอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้และมีเครื่องเล่นซีดีบางเครื่องเท่านั้นที่สามารถเล่นคอมแพคดิสก์ที่เขียนทับได้

  สำหรับดีวีดีข้อมูล ให้เลือกดิสก์แบบ DVD-R หรือ DVD+R ถ้าคุณต้องการเพิ่มแฟ้มลงในดิสก์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เลือก DVD-RW หรือ DVD+RW ถ้าคุณต้องการให้ลบดิสก์ในภายหลังและเพิ่มแฟ้มใหม่เข้าไปได้ กรุณาสังเกตว่าเครื่องเขียนดีวีดีบางรุ่นจะสนับสนุนดิสก์เปล่าเหล่านี้ทุกชนิดนี้ ขณะที่เครื่องเขียนบางรุ่นจะสนับสนุนเพียงบางชนิดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการ เขียนซีดีหรือดีวีดี (2:07)

การเขียนซีดีเพลง

ถ้าคุณต้องการสร้างซีดีเพลงแบบมาตรฐานที่สามารถเล่นได้กับเครื่องเล่นซีดีส่วนใหญ่ ให้เลือกตัวเลือก 'ซีดีเพลง'

ในขณะที่คุณเขียนซีดีเพลง Windows Media Player จะสร้างสำเนาชั่วคราวของแฟ้ม WMA และ MP3 ไว้ในรายการที่คุณจะเขียน แปลงสำเนาเหล่านั้นเป็นรูปแบบอื่น (หรือที่เรียกว่า PCM) แล้วจึงบันทึกสำเนาที่แปลงแล้วลงบนดิสก์ วิธีการเขียนซีดีเพลงมีดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เขียน คลิกปุ่ม ตัวเลือกการเขียนรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือก' แล้วคลิก ซีดีเพลง (ตัวเลือกนี้เป็นค่าเริ่มต้น)
 3. ใส่คอมแพคดิสก์ที่บันทึกได้ที่เป็นแผ่นเปล่าลงในเครื่องเขียนซีดีของคุณ

  ถ้ากล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ปรากฏขึ้น ให้ปิดกล่องโต้ตอบ

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีซีดีไดรฟ์มากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้คลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้ในบานหน้าต่างนำทาง

 4. ถ้าจำเป็น ให้คลิกปุ่ม ล้างรายการ เพื่อลบรายการทั้งหมดออกจากรายการที่จะเขียนก่อนหน้านี้

 5. ค้นหารายการในไลบรารีของ Player ที่คุณต้องการเขียนลงในซีดีเพลง

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่ง เรียกดูเฉพาะบางเพลง หรือค้นหารายการที่จะเล่น

 6. เมื่อต้องการสร้างรายการที่จะเขียน ให้ลากรายการจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด (บานหน้าต่างตรงกลางของไลบรารีของ Player) ไปยังบานหน้าต่างรายการ (บานหน้าต่างด้านขวาของไลบรารีของ Player)

 7. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของเพลงในรายการที่จะเขียน ให้ลากเพลงนั้นขึ้นหรือลงภายในรายการ

 8. ถ้าคุณต้องการเอาเพลงออกจากรายการที่จะเขียน ให้คลิกขวาที่เพลงนั้น แล้วคลิก เอาออกจากรายการ

  เคล็ดลับ

  • ไม่ต้องกังวล การเอารายการออกจากรายการที่จะเขียนไม่ได้เป็นการลบรายการนั้นออกจากไลบรารีของ Player หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

 9. เมื่อคุณจัดรายการได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิก เริ่มเขียน

  การเขียนดิสก์อาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะแล้วเสร็จ

  ถ้าคุณมีเพลงในรายการที่จะเขียนมากกว่าที่จะบรรจุลงซีดีเพลงเพียงแผ่นเดียว คุณสามารถเลือกเขียนรายการเพลงที่เหลือลงบนซีดีเปล่าแผ่นที่สองได้

หมายเหตุ

 • เนื่องจาก Windows Media Player ไม่สนับสนุนมาตรฐาน CD-Text ดังนั้น ซีดีเพลงที่คุณเขียนจึงไม่มีข้อมูลสื่อบันทึกจากแฟ้ม WMA หรือ MP3 ต้นฉบับ ซึ่งหมายความว่า ถ้าคุณเขียนซีดีเพลงที่มีเพลงจากหลายๆ อัลบั้ม และคุณลองเล่นซีดีแผ่นนั้นในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอาจไม่สามารถแสดงชื่อเพลงในดิสก์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ

การเขียนซีดีหรือดีวีดีข้อมูล

ถ้าคุณต้องการสร้างดิสก์ที่สามารถเก็บเพลงที่มีความยาวหลายชั่วโมง (เมื่อเทียบกับซีดีเพลงที่สามารถเก็บเพลงได้ประมาณ 80 นาที) ให้เลือกตัวเลือก 'ซีดีหรือดีวีดีข้อมูล' คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพและแฟ้มวิดีโอลงในดิสก์ข้อมูลได้ด้วย

Windows Media Media Player จะไม่แปลงแฟ้มของคุณเป็นรูปแบบอื่นก่อนบันทึกลงดิสก์ข้อมูล ซึ่งแตกต่างจากการเขียนซีดีเพลง และเนื่องจากแฟ้มยังคงอยู่ในสถานะบีบอัด คุณจึงสามารถเพิ่มรายการลงในดิสก์ได้มากขึ้น โดยที่ไม่มีการสูญเสียคุณภาพอันเนื่องมาจากการแปลงรูปแบบ และข้อมูลสื่อบันทึกทั้งหมดในแฟ้มนั้นจะยังคงอยู่ครบถ้วน

แต่การเขียนซีดีหรือดีวีดีข้อมูลจะมีข้อเสียที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ด้อยกว่าซีดีเพลง นั่นคือ เครื่องเล่นซีดีหรือดีวีดีที่คุณใช้เล่นซีดีหรือดีวีดีข้อมูลจะต้องสามารถเล่นชนิดแฟ้มที่คุณบันทึกลงในดิสก์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเพลงทั้งหมดของคุณอยู่ในรูปแบบ WMA และเครื่องเล่นซีดีในรถของคุณสนับสนุนเฉพาะแฟ้ม MP3 คุณจะต้องใช้โปรแกรมอื่นเพื่อแปลงเพลงให้เป็นรูปแบบ MP3 ก่อน แล้วเพิ่มแฟ้ม MP3 นั้นลงในไลบรารีของ Player จากนั้นจึงใช้ Player เขียนเพลงเหล่านั้นลงซีดีข้อมูล

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บ เขียน คลิกปุ่ม ตัวเลือกการเขียนรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือก' แล้วคลิก ซีดีหรือดีวีดีข้อมูล
 3. ใส่ดิสก์เปล่าลงในเครื่องเขียนซีดีหรือดีวีดีของคุณ

  ถ้ากล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ปรากฏขึ้น ให้ปิดกล่องโต้ตอบ

  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์มากกว่าหนึ่งไดรฟ์ ให้คลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้ในบานหน้าต่างนำทาง

 4. ถ้าจำเป็น ให้คลิกปุ่ม ล้างรายการ เพื่อลบรายการทั้งหมดออกจากรายการที่จะเขียนก่อนหน้านี้

 5. ค้นหารายการที่คุณต้องการคัดลอกลงดิสก์ในไลบรารีของ Player ของคุณ

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาอัลบั้มใดอัลบั้มหนึ่ง เรียกดูเฉพาะบางเพลงจากอัลบั้มต่างๆ หรือค้นหารายการที่จะเล่นที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้

 6. เมื่อต้องการสร้างรายการที่จะเขียน ให้ลากรายการจากบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด (บานหน้าต่างตรงกลางของไลบรารีของ Player) ไปยังบานหน้าต่างรายการ (บานหน้าต่างด้านขวาของไลบรารีของ Player)

 7. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งรายการในรายการที่จะเขียน ให้ลากรายการนั้นขึ้นหรือลง

 8. ถ้าคุณต้องการเอารายการออกจากรายการที่จะเขียน ให้คลิกขวาที่รายการ แล้วคลิก เอาออกจากรายการ

  เคล็ดลับ

  • ไม่ต้องกังวล การเอารายการออกจากรายการที่จะเขียนไม่ได้เป็นการลบรายการนั้นออกจากไลบรารีของ Player หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

 9. เมื่อคุณจัดรายการได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิก เริ่มเขียน

  การเขียนดิสก์อาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะแล้วเสร็จ

  ถ้าคุณมีรายการในรายการที่จะเขียนมากกว่าที่จะบรรจุลงซีดีเพลงเพียงแผ่นเดียว คุณสามารถเลือกเขียนรายการเพลงที่เหลือลงบนซีดีเปล่าแผ่นที่สองได้

หมายเหตุ

 • ดีวีดีข้อมูลจะแตกต่างจากแผ่นดิสก์ดีวีดีวิดีโอ (เช่น ดีวีดีภาพยนตร์ที่คุณเช่ามา)

หมายเหตุ

 • การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือการทำซ้ำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์อาจละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หมายถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ซอฟต์แวร์ เอกสารประกอบ กราฟิก เนื้อเพลง รูปถ่าย ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ และวิดีโอคลิป ตลอดจนเสียงและเพลง (รวมถึงการเข้ารหัส MP3) การละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศอาจทำให้คุณได้รับโทษร้ายแรงทั้งทางแพ่งและ/หรือทางอาญาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่