เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้การเชื่อมต่อเครือข่ายขึ้นอยู่กับหลายตัวแปร เช่น สายเคเบิล อะแดปเตอร์เครือข่าย โปรแกรมควบคุม และเราเตอร์ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก บทความนี้จะช่วยคุณค้นหาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้สาย (อีเทอร์เน็ต) และการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wi‑Fi) ปัญหาบางอย่างที่พบโดยทั่วไปได้แก่

 • สวิตซ์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายปิดอยู่

 • โหมดใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่

 • มีการถอดสายเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อสายไม่ถูกต้อง

 • คีย์ความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่าน WEP, WPA หรือ WPA2 ไม่ถูกต้อง

 • มาตรฐานระบบไร้สายไม่ตรงกัน

 • การขาดการปรับปรุง

 • การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ถูกต้อง

 • โปรแกรมควบคุมเสียหายหรือเข้ากันไม่ได้

 • ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

ทำตามขั้นตอนในส่วนต่างๆ เหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา แล้วลองเชื่อมต่อหลังการดำเนินการแต่ละข้อ ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้ไปยังหัวข้อถัดไป

การใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ

ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านเครือข่ายโดยทั่วไปได้โดยอัตโนมัติ ให้เรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ก่อน แล้วทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองใช้ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติที่เหลือ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย'

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ระบุและแก้ไข ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ระบุและแก้ไขปัญหาเครือข่าย

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต'

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา แตะหรือคลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จากนั้นแตะหรือคลิก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่าย'

 • เปิด 'ตัวแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การแก้ไขปัญหา ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก การแก้ไขปัญหา แตะหรือคลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วแตะหรือคลิก อะแดปเตอร์เครือข่าย จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่าย ให้ดูที่ ฉันจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่ายได้อย่างไร

การดูวิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ

ถ้าการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ค้นหาปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องในตารางต่อไปนี้

ปัญหา
วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้านได้

ถ้าการเรียกใช้ 'ตัวแก้ไขปัญหาเครือข่าย' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ลองตรวจสอบรายการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์และโมเด็มเปิดอยู่

 • ถ้าคุณใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ตรวจสอบว่าได้ต่อสายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต) เข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีของคุณแล้ว ปลายแต่ละด้านของสายเครือข่ายจะมีลักษณะดังนี้

  สายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต)
  สายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต)
 • ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ตรวจสอบว่าสายเครือไม่ได้ชำรุดเสียหาย คุณสามารถทดสอบได้โดยใช้สายอื่นที่ไม่มีการชำรุดเสียหาย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อสายกับพอร์ตที่ถูกต้องบนเราเตอร์ โดยไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต "Uplink" "Internet" หรือ "WAN" นอกจากนี้ เราเตอร์บางชนิดจะปิดพอร์ตที่อยู่ถัดจากพอร์ต Uplink, Internet หรือ WAN ดังนั้นให้ลองใช้พอร์ตอื่น

 • ถ้าพีซีของคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย Windows จะตรวจหาเครือข่ายไร้สายใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดูรายการเครือข่ายไร้สายที่ Windows ตรวจพบ ให้ทำตามขั้นตอนนี้

  • เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

  ถ้า Windows ไม่พบเครือข่ายที่คุณคิดว่าอยู่ในระยะที่พีซีของคุณสามารถใช้งานได้ ให้ดูที่ เหตุใดฉันจึงไม่พบเครือข่ายไร้สาย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์และอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายในพีซีของคุณทำงานด้วยกันได้ เพื่อให้ทำงานด้วยกันได้ อะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีจะต้องใช้มาตรฐานระบบไร้สายที่เท่ากับหรือเก่ากว่ามาตรฐานระบบไร้สายของเราเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าอะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีของคุณใช้มาตรฐานระบบไร้สาย 802.11n (หรือเรียกว่า Wireless-N) แต่เราเตอร์ของคุณใช้ 802.11g (หรือเรียกว่า Wireless-G) คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากมาตรฐาน Wireless-G เป็นรุ่นที่เก่ากว่า และไม่รู้จัก Wireless-N อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเตอร์ใช้ Wireless-N แต่อะแดปเตอร์ในพีซีของคุณใช้ Wireless-G คุณควรจะสามารถเชื่อมต่อได้ถ้าเราเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดผสม เนื่องจาก Wireless-N ทำงานได้กับมาตรฐานรุ่นก่อนหน้าบางแบบหรือทั้งหมด (802.11a, 802.11b และ 802.11g)

 • แล็ปท็อปและแท็บเล็ตจำนวนมากมีสวิตช์ระบบไร้สายอยู่ที่ด้านหน้า หรือที่ด้านข้างของเครื่องพีซี ถ้าพีซีของคุณมีสวิตช์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เปิดอยู่ พีซีบางเครื่องยังสามารถเปิดหรือปิดสวิตช์ดังกล่าวนี้ด้วยการกดแป้นพร้อมกับแป้นฟังก์ชัน ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับเครื่องพีซีของคุณเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของสวิตช์ระบบไร้สาย

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินและเปิด Wi‑Fi แล้ว

  เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบินและเปิด Wi‑Fi แล้ว

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

  2. แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ถูกตั้งค่าไว้ที่ ปิด และ Wi‑Fi ถูกตั้งค่าไว้ที่ เปิด

 • ใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

  เมื่อต้องการตรวจสอบอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

  2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

  4. ภายใต้ สถานะอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ทำงานถูกต้องหรือไม่

 • โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่ายได้อย่างไร

 • ล้างค่าแคชของ DNS Resolver

  เมื่อต้องการล้างค่าแคชของ DNS Resolver

  คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เปิด 'พร้อมท์คำสั่ง' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า พร้อมท์คำสั่ง ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก พร้อมท์คำสั่ง

  2. พิมพ์คำว่า ipconfig /flushdns แล้วกด Enter

ฉันจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนอยู่

เครือข่ายแบบไร้สายที่ซ่อนอยู่เป็นเครือข่ายแบบไร้สายที่ไม่ได้เผยแพร่รหัสเครือข่ายของตน (เรียกอีกอย่างว่า SSID หรือรหัสชุดบริการ) โดยทั่วไป เครือข่ายไร้สายจะกระจายชื่อเครือข่าย และพีซีของคุณจะ “รอรับ” ชื่อของเครือข่ายที่พีซีต้องการเชื่อมต่อ เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ไม่กระจายชื่อ พีซีของคุณจะไม่พบเครือข่ายนั้น เครือข่ายนั้นจึงต้องเป็นฝ่ายค้นหาพีซีของคุณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ พีซีของคุณต้องกระจายทั้งชื่อของเครือข่ายที่กำลังค้นหาและชื่อของเครื่องพีซีเอง ในสถานการณ์ดังกล่าว พีซีเครื่องอื่นที่ “รอรับ” สัญญาณเครือข่ายจะทราบชื่อพีซีของคุณรวมทั้งเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่พีซีของคุณจะถูกโจมตี

ถ้าคุณยังต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยง คุณจะต้องรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากเราเตอร์ไร้สายก่อน

 1. ให้รวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

  • รหัสเครือข่าย (SSID) ซึ่งเป็นชื่อที่ปรากฏโดยทั่วไปในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน

  • ชนิดของความปลอดภัย (WPA, WPA2, WEP หรือ 802.1X)

  • ชนิดของการเข้ารหัสลับ

  • คีย์ความปลอดภัย

 2. เชื่อมต่อกับเครือข่ายด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า) จากนั้นแตะหรือคลิกไอคอนเครือข่าย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย หรือ ไอคอนเครือข่ายแบบผ่านสาย) แตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ

 3. แตะหรือคลิก เครือข่ายที่ซ่อนอยู่ แล้วแตะหรือคลิก เชื่อมต่อ จากนั้นใส่ข้อมูลเครือข่าย

  เครือข่ายจะถูกเพิ่มเข้ามาในรายการเครือข่ายของคุณ และพร้อมเชื่อมต่อในครั้งถัดไปเมื่อพีซีของคุณอยู่ในระยะใช้งานของเครือข่าย

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับพีซีเครื่องอื่นๆ บนเครือข่ายในบ้านได้

 • เปิดใช้งาน 'ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา'

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในพีซีของคุณและในพีซีบนเครือข่ายทุกเครื่องที่ใช้ Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย ให้ดำเนินการนี้เฉพาะเมื่อคุณทราบและเชื่อถือบุคคลและอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายนั้น

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
   (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

  2. แตะหรือคลิก เครือข่าย แล้วแตะหรือคลิกเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ จากนั้นเปิด ค้นหาอุปกรณ์และเนื้อหา

   หมายเหตุ

   • โดยปกติแล้วการเปิดตัวเลือกนี้จะไม่ปลอดภัยถ้าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายสาธารณะ

   • การตั้งค่านี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายโดเมน

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงานของฉันจากบ้าน (หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น)

ให้ลองทำตามวิธีต่อไปนี้ ติดต่อผู้ดูแลระบบไอทีของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือพร้อมกับดำเนินการดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) อย่างถูกต้องตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบไอทีของคุณ

 • คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เพื่อให้การเชื่อมต่อ VPN ทำงานได้

 • ถ้าโมเด็มของคุณเป็นแบบใช้ภายนอก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็มเปิดอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมและมีสิทธิบนโดเมนในเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงระยะไกล

 • การเชื่อมต่อ VPN จะไม่ทำงานกับ Winsock พร็อกซีไคลเอ็นต์ที่ใช้งานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้งาน Winsock พร็อกซีไคลเอ็นต์ไว้

 • ถ้าคุณทราบที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น: 131.107.10.25) ของเว็บไซต์ ให้พิมพ์ที่อยู่นั้นในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แล้วกด Enter ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการแปลงที่อยู่ของ Domain Name System (DNS)

 • ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์พิเศษที่กำหนดหรือติดตั้งโดยที่ทำงานของคุณ ซอฟต์แวร์พิเศษนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาก็ได้

 • ถ้าคุณทราบที่อยู่ IP (ตัวอย่างเช่น: 131.107.10.25) ของเซิร์ฟเวอร์ VPN ให้พิมพ์ที่อยู่นั้นสำหรับการเชื่อมต่อ VPN แล้วกด Enter ถ้าใช้งานได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการจำแนก DNS

 • กรณีนี้อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง

 • อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณพยายามเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

 • Windows RT 8.1 มีการสนับสนุน VPN ในตัว ซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทอื่นยังสามารถติดตั้งบน Windows RT 8.1 ได้ถ้ามีอยู่ใน Windows Store สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ VPN ของบริษัทอื่น ให้ติดต่อผู้ให้บริการ VPN นั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ VPN ที่สนับสนุนใน Windows RT 8.1 ให้ไปที่ Microsoft TechNet ทางออนไลน์ แล้วค้นหาคำว่า "VPN"

การเชื่อมต่อแบบไร้สายของฉันไม่สามารถเชื่อมต่อได้เมื่อพีซีของฉันออกจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต

ปัญหานี้อาจเกิดจากสองสาเหตุคือ

 • การเชื่อมต่ออัตโนมัติถูกปิดสำหรับเครือข่ายนี้ เมื่อคุณเชื่อมต่อเครือข่ายในครั้งถัดไป ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อออกจากโหมดสลีปหรือไฮเบอร์เนต การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายของคุณอาจไม่เชื่อมต่อใหม่ถ้าตัวเลือกการใช้พลังงานในอะแดปเตอร์ไร้สายของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่โหมดประหยัดพลังงาน คุณสามารถตรวจสอบหรือเปลี่ยนตัวเลือกการใช้พลังงานปัจจุบันของคุณได้ดังนี้

  เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนตัวเลือกการใช้พลังงาน

  1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ตัวเลือกการใช้พลังงาน ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

  2. ถัดจากแผนการใช้พลังงานปัจจุบันของคุณ ให้แตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง

  3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ส่วน การตั้งค่าอะแดปเตอร์ไร้สาย แล้วแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ส่วน โหมดประหยัดพลังงาน

  4. ถ้าการตั้งค่าปลั๊กอินปัจจุบันไม่ใช่ ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ให้แตะหรือคลิกรายการนั้น แล้วเลือก ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

  หมายเหตุ

  • คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่า ใช้แบตเตอรี่ เป็น ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ได้อีกด้วย

ฉันจำเป็นต้องค้นหาคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย

ถ้าพีซีของคุณมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่แล้ว และคุณต้องการค้นหาคีย์เพื่อความปลอดภัยเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ คุณสามารถค้นหาข้อมูลดังกล่าวได้จากการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการค้นหาคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายในการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ

 1. เปิด 'การเชื่อมต่อเครือข่าย' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน ลงในกล่องค้นหา แตะหรือคลิก ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน จากนั้นแตะหรือคลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอะแดปเตอร์

 2. กดค้างหรือคลิกขวาที่ชื่อเครือข่าย แล้วแตะหรือคลิก สถานะ

 3. แตะหรือคลิก คุณสมบัติของการเชื่อมต่อไร้สาย แล้วแตะหรือคลิกแท็บ ความปลอดภัย

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอักขระ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

ถ้าคุณค้นหาคีย์ความปลอดภัยเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ ให้ค้นหาปุ่มกดบนเราเตอร์ก่อน ถ้าคุณพบปุ่มกดนั้นแล้ว ให้กดปุ่มและตรวจสอบดูว่าเราเตอร์ได้เพิ่มเครื่องพีซีของคุณลงในเครือข่ายโดยอัตโนมัติหรือไม่ ผู้ผลิตเราเตอร์ไร้สายบางรายจะตั้งค่าคีย์ความปลอดภัยเริ่มต้นซึ่งคุณอาจพบได้บนสติกเกอร์ในคู่มือหรือที่ด้านล่างของเราเตอร์ ถ้าคุณยังไม่พบข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถเปิดเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์ไร้สาย ซึ่งใช้ในการตั้งค่าหรือสร้างคีย์ความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการค้นหาคีย์เพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายในเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ

 1. เชื่อมต่อพีซีของคุณกับเราเตอร์โดยใช้สายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต)

 2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์และใส่ที่อยู่ IP สำหรับเราเตอร์ไร้สายของคุณลงในแถบที่อยู่ (ตัวอย่างเช่น 192.168.1.1 หรือ 172.16.0.0) คุณสามารถค้นหาที่อยู่ IP เริ่มต้นได้ในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ

 3. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเปิดเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์ เอกสารประกอบของเราเตอร์โดยส่วนใหญ่จะมีข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้น

 4. ในเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์ ให้ค้นหาตัวเลือกระบบไร้สายหรือการตั้งค่าไร้สาย ข้อมูลนี้อาจอยู่ในแท็บ ไอคอน หรือตัวเลือกในบานหน้าต่างงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเราเตอร์

 5. ในเพจการตั้งค่าไร้สาย ให้ค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัยหรือการเข้ารหัสลับแบบไร้สาย คีย์ความปลอดภัย (บางครั้งจะเรียกว่าคีย์เครือข่าย วลีรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านเครือข่าย) จะแสดงอยู่ในบริเวณนั้น

หมายเหตุ

 • ผู้ผลิตเราเตอร์แต่ละรายจะมีเพจการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ถ้าคุณไม่พบการตั้งค่าเราเตอร์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเราเตอร์ดังกล่าว

Windows แจ้งว่าการเชื่อมต่อของฉันถูก "จำกัด"

ข้อความนี้แสดงว่าพีซีเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้แต่ไม่ได้รับการกำหนดที่อยู่ IP ที่ถูกต้อง ทำให้คุณไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน ให้ลองเริ่มการทำงานของเราเตอร์ใหม่ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดเมนหรือเครือข่ายสาธารณะ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับเครือข่ายนั้น

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเข้าร่วมโดเมนได้ก็ต่อเมื่อพีซีของคุณใช้ Windows 8.1 Pro หรือ Windows 8.1 Enterprise

ตรวจสอบฮาร์ดแวร์

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายหลายๆ ปัญหามีสาเหตุมาจากการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ไม่ถูกต้อง ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสาย การตรวจสอบหรือตั้งค่าโมเด็มของคุณใหม่ และการตรวจสอบปัญหาของอะแดปเตอร์เครือข่าย

ตรวจสอบสวิตช์แบบไร้สาย (เฉพาะเครือข่ายไร้สายเท่านั้น)

ถ้าคุณใช้แท็บเล็ตหรือแล็ปท็อป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์หรือปุ่มอะแดปเตอร์เครือข่ายเปิดอยู่ แล็ปท็อปจำนวนมากจะมีสวิตช์ที่ด้านบน ด้านหน้า หรือด้านข้างสำหรับเปิดหรือปิดอะแดปเตอร์เครือข่าย โดยปกติจะมีสัญญาณไฟบนแล็ปท็อปที่แจ้งให้ทราบว่ามีการเปิดใช้งานอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายอยู่หรือไม่ แท็บเล็ตบางเครื่องจะมีปุ่มกดที่ใช้ควบคุมการทำงานนี้โดยอาจมีหรือไม่มีสัญญาณไฟ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อสายทั้งหมดถูกต้อง

สายเครือข่าย, การเชื่อมต่อ DSL หรือสายเคเบิล, สายโทรศัพท์, สาย USB หรือสายไฟที่ไม่แน่นหรือหลุดออกอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่ถูกต้อง หัวข้อส่วนนี้ใช้กับเครือข่ายแบบผ่านสายโดยส่วนใหญ่ แต่ถ้าคุณพยายามเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครือข่ายไร้สายในบ้านของคุณเอง คุณควรตรวจสอบโมเด็มและการต่อสายกับโมเด็มตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไป

แสดงทั้งหมด

วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ DSL

 1. ตรวจสอบสายโทรศัพท์จากหัวต่อสายโทรศัพท์มายังพอร์ตสายโทรศัพท์บนโมเด็ม DSL

 2. ตรวจสอบสายเครือข่ายจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนโมเด็ม DSL ไปยังอะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟของโมเด็ม DSL เข้ากับเต้ารับและเปิดเครื่องแล้ว

 4. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคุณภาพสัญญาณในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทุกเครื่องที่ต่อสายเดียวกันกับโมเด็ม DSL ได้เชื่อมต่อกับตัวกรองสายโทรศัพท์ DSL แล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบผ่านสาย

 1. ตรวจสอบสายโคแอกเชียลจากช่องเสียบที่ผนังมายังเคเบิลโมเด็มของคุณ

 2. ตรวจสอบสายเครือข่ายจากเคเบิลโมเด็มไปยังอะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีของคุณ

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟของโมเด็มเข้ากับเต้ารับและเปิดเครื่องแล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบผ่านสายโทรศัพท์

 1. ตรวจสอบสายโทรศัพท์จากช่องเสียบที่ผนังมายังพอร์ตโทรศัพท์บนโมเด็มในพีซีของคุณ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการรับสายเรียกซ้อนสำหรับสายโทรศัพท์ของคุณแล้วเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อไม่ให้สายเรียกเข้าตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการตรวจสอบอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบ USB

ถ้าสายที่เชื่อมต่อโมเด็มภายนอกกับเครื่องพีซีของคุณเป็นสาย USB คุณจะต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

 1. ถ้าโมเด็มเชื่อมต่อกับพีซีโดยใช้ USB ฮับ ให้ลองไม่ใช้ USB ฮับโดยเสียบสายจากโมเด็มเข้ากับพอร์ต USB ในเครื่องพีซีของคุณโดยตรง

 2. ถ้าเชื่อมต่อโมเด็มกับพอร์ตที่ด้านหน้าเดสก์ท็อปพีซีแล้ว ให้ลองต่อสาย USB กับพอร์ตที่ด้านหลังเครื่องพีซีแทน พีซีบางเครื่องจะส่งกระแสไฟไปที่พอร์ต USB ด้านหน้าไม่เพียงพอ ซึ่งอาจสร้างปัญหาในการเชื่อมต่อโมเด็มได้

ถ้าคุณไม่ทราบวิธีการเชื่อมต่อสายที่ถูกต้อง ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับโมเด็ม อะแดปเตอร์เครือข่าย หรือพีซี ถ้าคุณปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อสาย ให้ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เปิดเบราว์เซอร์ของคุณและลองไปยังเว็บไซต์ที่คุณทราบว่ามีอยู่

ตรวจสอบสัญญาณไฟบนโมเด็มของคุณ

ตรวจสอบสัญญาณไฟบนโมเด็มหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ซึ่งอาจเป็นโมเด็ม, โมเด็มและเราเตอร์ไร้สาย หรืออุปกรณ์ที่รวมโมเด็มและเราเตอร์ไว้ด้วยกัน) อุปกรณ์เหล่านี้โดยส่วนใหญ่จะมีสัญญาณไฟแสดงที่คำว่า "Broadband link" "Internet" "Online" หรือคำอื่นๆ ที่คล้ายกันที่ระบุว่าเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ถ้าคุณไม่แน่ใจ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

เริ่มการทำงานของโมเด็มใหม่

เมื่อต้องการปรับปรุงการตั้งค่าในโมเด็มหรือเราเตอร์ ให้เริ่มการทำงานของโมเด็มใหม่ ซึ่งจะสร้างการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ใหม่ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของโมเด็มใหม่ แล้วทำตามขั้นตอนสำหรับชนิดโมเด็มของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของโมเด็มภายนอกใหม่

 1. ถอดสายที่เชื่อมต่อเครื่องพีซีหรือเราเตอร์ของคุณกับโมเด็มออก ซึ่งอาจเป็นสาย USB หรือสายเครือข่าย (อีเทอร์เน็ต)

 2. ปิดโมเด็มโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของโมเด็ม ถ้าโมเด็มไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดเครื่อง ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของโมเด็ม หรือถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง

  โมเด็มบางรุ่นมีแบตเตอรี่สำรองซึ่งจะทำให้ไฟสัญญาณไม่ดับลง สำหรับโมเด็มชนิดนี้ ให้กดและปล่อยปุ่ม Reset อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Reset ให้นำแบตเตอรี่ออกแทน

 3. รอสักครู่ แล้วเปิดโมเด็มและเชื่อมต่อสายจากพีซีหรือเราเตอร์กับโมเด็มใหม่

 4. เริ่มระบบของพีซีใหม่ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะที่ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 5. แตะหรือคลิก การเปิด/ปิดเครื่อง แล้วแตะหรือคลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 6. ทดสอบการเชื่อมต่อเพื่อดูว่าคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของโมเด็มภายในใหม่

 1. เริ่มระบบของพีซีใหม่ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะที่ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิก การเปิด/ปิดเครื่อง แล้วเลือก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณทำงานอยู่

ใช้ 'ตัวจัดการอุปกรณ์' ตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบอะแดปเตอร์เครือข่าย

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 4. ภายใต้ สถานะอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์ทำงานถูกต้องหรือไม่

 5. ถ้าอะแดปเตอร์เครือข่ายปิดใช้งานอยู่ ให้แตะหรือคลิก เปิดใช้งานอุปกรณ์ เพื่อเปิดใช้งาน

  หมายเหตุ

  • ถ้าอะแดปเตอร์เครือข่ายทำงานไม่ถูกต้อง คุณอาจต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมล่าสุด (ถ้าคุณได้รับแผ่นดิสก์การติดตั้งมาพร้อมกับอะแดปเตอร์เครือข่ายหรือเครื่องพีซีของคุณ โปรแกรมควบคุมอาจอยู่ในแผ่นดิสก์ดังกล่าวนั้นด้วย)

   ถ้าคุณยังคงไม่สามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณได้ ให้ไปที่ส่วน "เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม" ใน "การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม" ในบทความนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอะแดปเตอร์เครือข่าย ให้ดูที่ ฉันจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์เครือข่ายได้อย่างไร

ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่าย คือซอฟต์แวร์ที่พีซีของคุณใช้ในการสื่อสารกับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย โปรแกรมควบคุมที่ล้าสมัย เข้ากันไม่ได้ หรือเสียหายอาจทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือถูกตัดการเชื่อมต่อเป็นระยะๆ ได้

ถ้าคุณเพิ่งปรับรุ่น Windows โปรแกรมควบคุมอะแดปเตอร์เครือข่ายปัจจุบันอาจได้รับการออกแบบไว้สำหรับ Windows รุ่นก่อนหน้า ถ้าคุณเพิ่งประสบปัญหาไฟฟ้าดับ ไวรัส หรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับพีซี โปรแกรมควบคุมนั้นอาจเสียหาย Windows Update จะดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงที่แนะนำโดยอัตโนมัติ การติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญ ที่แนะนำ และการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้สามารถปรับปรุงคุณลักษณะระบบและซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยใช้ Windows Update

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า Windows Update ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก Windows Update

 3. แตะหรือคลิก ตรวจหาการปรับปรุง

  ถ้ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ให้แตะหรือคลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงแต่ละรายการ Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงใดเป็นการปรับปรุงที่สำคัญ การปรับปรุงที่แนะนำ หรือเป็นการปรับปรุงที่เป็นทางเลือก การปรับปรุงแต่ละชนิดอาจรวมโปรแกรมควบคุมไว้ด้วย

 4. บนเพจ เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง ให้ค้นหาการปรับปรุงสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง

  แต่อาจไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเลยก็ได้

 5. แตะหรือคลิก ติดตั้ง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

  Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

หมายเหตุ

 • ในพีซี Windows RT 8.1 นั้น Windows Update จะปรับปรุงโปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมอื่นๆ จากผู้ผลิตได้โดยตรง

คุณสามารถค้นหาและติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยวิธีอื่นๆ อีกสองวิธีดังนี้

 • ติดตั้งซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าพีซีหรืออะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณมาพร้อมกับแผ่นดิสก์ แผ่นดิสก์นั้นอาจมีซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุมสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายดังกล่าว

 • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง คุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต ลองใช้วิธีนี้ถ้า Windows Update ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ และอะแดปเตอร์นั้นไม่ได้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ถ้าพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมจากพีซีเครื่องอื่น และบันทึกโปรแกรมควบคุมนั้นไว้ใน USB แฟลชไดรฟ์เพื่อให้คุณสามารถติดตั้งในพีซีของคุณได้

การปรับปรุงของโปรแกรมควบคุมมักจะอยู่ในเว็บไซต์ของผู้ผลิตอะแดปเตอร์ เมื่อต้องการค้นหาโปรแกรมควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ค้นหาผู้ผลิตและชื่อรุ่นหรือหมายเลขอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ

 2. ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อค้นหาและดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ

 3. ถ้าคุณพบโปรแกรมควบคุมที่ปรับปรุงแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนเว็บไซต์

โปรแกรมควบคุมส่วนใหญ่จะติดตั้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมา โดยปกติ คุณสามารถแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเริ่มการติดตั้ง จากนั้นโปรแกรมควบคุมจะติดตั้งตัวเองลงในพีซีของคุณ แต่อะแดปเตอร์เครือข่ายบางรายการมีโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องติดตั้งด้วยตนเอง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

นี่คือวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ทำการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ตัวจัดการอุปกรณ์ ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

 3. แตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ อะแดปเตอร์เครือข่าย กดค้างหรือคลิกขวาที่อะแดปเตอร์ของคุณ แล้วแตะหรือคลิก คุณสมบัติ

 4. แตะหรือคลิกแท็บ โปรแกรมควบคุม แตะหรือคลิก ปรับปรุงโปรแกรมควบคุม แล้วทำตามคำแนะนำ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่