เหตุใดฉันจึงไม่สามารถลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อลบแฟ้มและโฟลเดอร์

แสดงทั้งหมด

สิ่งที่อาจทำให้คุณลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไม่ได้คืออะไร

ถ้าคุณไม่มีสิทธิที่เหมาะสมของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ คุณไม่สามารถลบได้ ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้สร้างแฟ้ม คุณอาจไม่สามารถลบแฟ้มได้ แม้ว่าแฟ้มนั้นจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์สาธารณะก็ตาม หากเป็นกรณีนั้น คุณต้องขอให้เจ้าของแฟ้มเป็นผู้ลบแฟ้ม เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ ให้ดูที่ สิทธิคืออะไร

และคุณไม่สามารถลบแฟ้ม (หรือโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มนั้น) หากมีการเปิดแฟ้มในโปรแกรมอยู่ในขณะนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มไม่ได้เปิดอยู่ในโปรแกรมใดๆ แล้วลองลบแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นอีกครั้ง

เมื่อฉันพยายามลบแฟ้มและปรากฏข้อผิดพลาดที่ระบุว่าแฟ้มกำลังถูกใช้งาน มีความหมายว่าอย่างไร

หมายความว่ามีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งกำลังใช้แฟ้มนั้นอยู่ เมื่อต้องการลบแฟ้ม คุณต้องค้นหาโปรแกรมที่เปิดแฟ้มอยู่ และปิดทั้งแฟ้มและโปรแกรม ถ้าคุณปิดโปรแกรมนั้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถลบแฟ้มได้ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณสามารถดูโปรแกรมทั้งหมดที่ขณะนี้กำลังทำงานอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ใน 'ตัวจัดการงาน' เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'ตัวจัดการงาน' ให้ดูที่ การเปิด 'ตัวจัดการงาน'

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพียงคนเดียว แสดงว่าอาจมีบุคคลอื่นกำลังใช้งานแฟ้มนั้นอยู่

ในบางครั้ง โฟลเดอร์ยังคงมีอยู่หลังจากลบแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์แล้ว ฉันจะลบโฟลเดอร์ได้อย่างไร

ให้ปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดแล้วลองลบโฟลเดอร์อีกครั้ง ถ้ายังไม่ได้ผล ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่และลองลบโฟลเดอร์นั้นอีกครั้ง สิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้ไม่สามารถลบโฟลเดอร์ได้ เป็นเพราะโปรแกรมอื่นกำลังใช้งานแฟ้มที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่