เหตุใดฉันจึงไม่พบเครือข่ายไร้สายถ้าพีซีของคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย ("Wi-Fi") คุณจะเห็นไอคอนเครือข่ายไร้สาย ไอคอนเครือข่ายไร้สาย เมื่อคุณคลิกทางลัดการตั้งค่า Windows จะตรวจหาเครือข่ายไร้สายที่อยู่ในระยะใช้งานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูรายชื่อเครือข่ายไร้สาย

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่ายไร้สาย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย )

ถ้า Windows ไม่พบเครือข่ายที่คุณคิดว่าอยู่ในระยะใช้งานของพีซีของคุณ อาจเนื่องมาจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อไปนี้

ปัญหา
วิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

สวิตช์ระบบไร้สายที่พีซีของคุณปิดอยู่

แล็ปท็อปและแท็บเล็ตจำนวนมากจะมีสวิตช์ระบบไร้สายอยู่ที่ด้านหน้าหรือด้านข้างของเครื่อง ถ้าแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตของคุณมีสวิตช์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดสวิตช์แล้ว แล็ปท็อปบางเครื่องยังสามารถเปิดหรือปิดสวิตช์นี้ได้ด้วยการกดแป้นพร้อมกับแป้นฟังก์ชัน ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มากับพีซีของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของสวิตช์ระบบไร้สาย

โหมดใช้งานบนเครื่องบินเปิดอยู่

เมื่อต้องการปิดโหมดใช้งานบนเครื่องบิน

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า)

 2. แตะหรือคลิกไอคอนเครือข่ายไร้สาย (ไอคอนเครือข่ายไร้สาย )
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โหมดใช้งานบนเครื่องบิน ตั้งเป็น ปิด

พีซีของคุณอยู่ห่างจากเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานแบบไร้สายมากเกินไป

ย้ายพีซีของคุณให้ใกล้กับเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานมากขึ้น ถ้าเป็นพีซีแบบพกพา ให้ลองย้ายเครื่องไปรอบๆ เพื่อหาระยะใช้งานของสัญญาณไร้สายและจุดที่ดีที่สุดที่จะใช้งานพีซีของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถอยู่ใกล้เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานได้มากไปกว่านี้ ให้พิจารณาถึงการซื้อและติดตั้งเสาอากาศภายนอกสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายของคุณเพื่อให้การรับสัญญาณดีขึ้น ตรวจสอบข้อมูลที่มากับอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายเพื่อดูว่าคุณจะสามารถติดตั้งเสาอากาศเพิ่มเติมได้หรือไม่

เราเตอร์และอะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีของคุณอาจทำงานด้วยกันไม่ได้

เพื่อให้ทำงานด้วยกันได้ อะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีจะต้องใช้มาตรฐานระบบไร้สายที่เท่ากับหรือเก่ากว่ามาตรฐานระบบไร้สายของเราเตอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าอะแดปเตอร์เครือข่ายในพีซีของคุณใช้มาตรฐานระบบไร้สาย 802.11n (หรือเรียกว่า Wireless-N) แต่เราเตอร์ของคุณใช้ 802.11g (หรือเรียกว่า Wireless-G) คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากมาตรฐาน Wireless-G เป็นรุ่นที่เก่ากว่า และไม่รู้จัก Wireless-N อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเตอร์ใช้ Wireless-N แต่อะแดปเตอร์ในพีซีของคุณใช้ Wireless-G คุณควรจะสามารถเชื่อมต่อได้ถ้าเราเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นโหมดผสม เนื่องจาก Wireless-N ทำงานได้กับมาตรฐานรุ่นก่อนหน้าบางแบบหรือทั้งหมด (802.11a, 802.11b และ 802.11g)

จุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์แบบไร้สายปิดอยู่หรือทำงานไม่ถูกต้อง

ให้ลองทำสองอย่างต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดจุดเข้าใช้งานและเราเตอร์แล้ว และไฟสัญญาณเครือข่ายไร้สายติดสว่างอยู่

 • ตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานใหม่ด้วยการถอดปลั๊ก รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่

  คำเตือน

  • การตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานใหม่จะหยุดการเชื่อมต่อของทุกๆ คนที่อยู่บนเครือข่ายเดียวกันชั่วคราว

ในกรณีที่คุณไม่ได้จัดการจุดเข้าใช้งานหรือเครือข่าย ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย

มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านบางอย่างอาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนระหว่างพีซีและเครือข่ายต่างๆ ที่อาจอยู่ในระยะใช้งาน ตัวอย่างเช่น เตาอบไมโครเวฟและโทรศัพท์ไร้สายบางเครื่องใช้คลื่นความถี่เฉพาะ (รวมถึง 2.4 GHz และ 5 GHz) ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายบางชนิดใช้งานอยู่

คุณอาจลองทำสองอย่างต่อไปนี้

 • ถ้ามีอุปกรณ์ดังที่กล่าวมาอยู่ใกล้พีซีของคุณ ให้ปิดอุปกรณ์ดังกล่าวชั่วคราว หรือย้ายไปห่างๆ

 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานเพื่อใช้ช่องสัญญาณระบบไร้สายอื่น หรือตั้งค่าช่องสัญญาณให้มีการเลือกโดยอัตโนมัติถ้าตั้งค่าไปยังหมายเลขช่องสัญญาณที่กำหนดไว้ตายตัว บางครั้งช่องสัญญาณระบบไร้สายช่องหนึ่งอาจทำงานได้ดีกว่าช่องอื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลที่มากับจุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าช่องสัญญาณระบบไร้สาย

เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานไม่ว่าง

เราเตอร์หรือจุดเข้าใช้งานอาจไม่ว่างในการตอบสนองคำขอใหม่ๆ ถ้ามีพีซีหรืออุปกรณ์หลายชนิดกำลังใช้งานอยู่ ในกรณีที่มีพีซีเครื่องอื่นเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ลองหยุดการเชื่อมต่อนั้นชั่วคราว

เครือข่ายที่คุณกำลังค้นหาไม่มีการตั้งค่าให้กระจายชื่อเครือข่าย

เราเตอร์ไร้สายของคุณอาจไม่ได้ถูกตั้งค่าให้กระจายข้อมูลรหัสเครือข่าย (SSID) การกระจาย SSID ทำให้ผู้ใดก็ตามภายในระยะของเครือข่ายสามารถเห็นเครือข่ายได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายของคุณด้วย (ดูรายละเอียดในคำเตือนต่อไปนี้) เมื่อต้องการเปิดใช้การกระจาย SSID ให้ดูคู่มือที่มาพร้อมกับเราเตอร์ไร้สาย หรือเปิดเว็บเพจการตั้งค่าเราเตอร์

คำเตือน

 • โดยทั่วไป เครือข่ายไร้สายจะกระจายชื่อเครือข่าย และพีซีของคุณจะ “รอรับ” ชื่อของเครือข่ายที่เครื่องต้องการเชื่อมต่อ เนื่องจากเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ไม่กระจายชื่อ พีซีของคุณจะไม่พบเครือข่ายนั้น เครือข่ายนั้นจึงต้องเป็นฝ่ายค้นหาพีซีของคุณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ พีซีของคุณต้องกระจายทั้งชื่อของเครือข่ายที่กำลังค้นหาและชื่อของเครื่องพีซีเอง ในสถานการณ์ดังกล่าว พีซีเครื่องอื่นที่ “รอรับ” สัญญาณเครือข่ายจะทราบชื่อพีซีของคุณและเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่พีซีของคุณจะถูกแฮก

ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณบล็อกการใช้บางเครือข่าย

ในกรณีที่คุณอยู่ในเครือข่ายของบริษัท ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอาจใช้ 'นโยบายกลุ่ม' เพื่อควบคุมการใช้เครือข่ายไร้สาย ถ้าคุณคิดว่ามีเครือข่ายไร้สายในระยะใช้งานของพีซีของคุณแต่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายบล็อกการเข้าถึง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย

อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายอยู่ในโหมดตรวจสอบ

ถ้าคุณเรียกใช้แอปตรวจสอบเครือข่ายในพีซีของคุณ อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในโหมดตรวจสอบ ซึ่งทำให้ Windows ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย ให้ปิดแอปตรวจสอบเครือข่ายหรือทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อออกจากโหมดตรวจสอบต้องการความช่วยเหลือหรือไม่