เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของใบรับรอง


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของใบรับรอง

แสดงทั้งหมด

เหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาดของใบรับรองขึ้น

ข้อผิดพลาดของใบรับรองเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหากับใบรับรองหรือการใช้ใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์ Internet Explorer สามารถช่วยรักษาให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้นด้วยการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของใบรับรอง

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามีข้อผิดพลาดของใบรับรอง

โดยปกติ เพจการบล็อกจะปรากฏเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาของใบรับรอง ถ้าคุณเลือกที่จะละเว้นข้อผิดพลาดนั้นและดำเนินการต่อ แถบที่อยู่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและข้อความ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง จะปรากฏในแถบสถานะความปลอดภัย (ถัดจากแถบที่อยู่)

ฉันสามารถไปยังเว็บไซต์ที่มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรองได้หรือไม่

แม้ว่าจะไม่ได้แนะนำให้ดำเนินการนี้ แต่คุณสามารถคลิก ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนำ) บนเพจการบล็อกข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองเพื่อไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวได้ ถ้าคุณละเว้นเพจการเตือนและเข้าไปยังเว็บไซต์ที่มีใบรับรองซึ่งแสดงว่ามีข้อผิดพลาดอยู่ Internet Explorer จะจดจำใบรับรองดังกล่าวไว้ขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเปิดอยู่ คุณสามารถกลับไปยังไซต์ดังกล่าวได้และจะไม่ได้รับคำเตือนอื่นๆ เกี่ยวกับใบรับรองอีกจนกว่า Internet Explorer จะเริ่มการทำงานใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงมองเห็นแถบที่อยู่ที่เป็นสีแดงและข้อความ ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง ในแถบสถานะความปลอดภัยอยู่

ฉันสามารถปิดการตรวจสอบใบรับรองได้หรือไม่

ไม่ได้ คุณไม่สามารถปิดการตรวจสอบใบรับรองใน Internet Explorer ได้ ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองแสดงว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมอยู่นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับใบรับรอง และไม่ได้ระบุว่ามีปัญหากับ Internet Explorer

ฉันพบข้อผิดพลาดบนเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมบ่อยๆ ฉันควรทำอย่างไร

ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดของใบรับรองที่เว็บไซต์ซึ่งคุณเคยเข้าเยี่ยมชมก่อนหน้าโดยที่ไม่มีข้อผิดพลาด อาจมีความเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง ให้ลองพิมพ์ที่อยู่ที่คุณกำลังใช้อยู่ใหม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่เป็น https://example.com ให้ลองเปลี่ยนเป็น https://www.example.com

หรืออาจเป็นไปได้ว่าใบรับรองของเว็บไซต์หมดอายุ และเจ้าของหรือผู้ให้บริการจะต้องติดต่อกับผู้ออกใบรับรองเพื่อทำการต่ออายุใบรับรองเพื่อให้สามารถใช้ได้ต่อไป กรณีนี้เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และไม่สามารถแก้ไขได้ใน Internet Explorer ถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับเว็บไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชมได้ก่อนหน้านี้ ให้ติดต่อเว็บไซต์หรือเว็บมาสเตอร์เพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าว

จะเป็นการปลอดภัยหรือไม่ที่จะละเว้นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับใบรับรอง และเข้าไปยังเว็บไซต์ต่อไป

ใบรับรองของเว็บไซต์จะมีการระบุเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าใบรับรองมีข้อผิดพลาด แสดงว่าอาจมีการปิดกั้นการเชื่อมต่อของคุณหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แสดงข้อมูลประจำตัวไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ใบรับรองหมดอายุ ควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ใบรับรองหมดอายุหรือไม่

ไม่ควร ใบรับรองที่หมดอายุหมายความว่าผู้ออกใบรับรองไม่ได้รายงานความสมบูรณ์ของใบรับรองนั้นอีกต่อไปแล้ว เว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอาจขโมยหรือใช้ใบรับรองที่หมดอายุได้

ข้อผิดพลาดอื่นๆ ของใบรับรองมีความหมายอย่างไร

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยรายการข้อผิดพลาดทั่วไปของใบรับรองและข้อมูลที่อธิบายความหมายของข้อผิดพลาดนั้นๆ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ความหมาย

ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ถูกเพิกถอนไปแล้ว

อย่าเชื่อถือเว็บไซต์นี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะแสดงว่าใบรับรองความปลอดภัยที่เว็บไซต์ใช้หรือได้มานั้นเป็นการหลอกลวง คีย์การเข้ารหัสลับที่ระบุในใบรับรองอาจไม่สมบูรณ์ หรือผู้ใช้ที่ปรากฏชื่อในใบรับรองไม่มีสิทธิที่จะใช้ใบรับรอง (ตัวอย่างเช่น บริษัทถูกขายไปแล้ว) ผู้ออกใบรับรองที่ออกใบรับรองนั้นจะเก็บรายการใบรับรองที่ถูกเพิกถอนไว้ และ Internet Explorer จะตรวจสอบรายการดังกล่าว

ที่อยู่ของเว็บไซต์นี้ไม่ตรงกับที่อยู่ในใบรับรองความปลอดภัย

ข้อผิดพลาดนี้ระบุว่าเว็บไซต์กำลังใช้ใบรับรองดิจิทัลซึ่งออกให้กับที่อยู่เว็บอื่นแล้ว ข้อผิดพลาดนี้ยังเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่บริษัทเป็นเจ้าของหลายเว็บไซต์ และใช้ใบรับรองที่ออกให้กับที่อยู่เว็บหนึ่งกับเว็บไซต์อื่น (ตัวอย่างเช่น ใช้ใบรับรองกับแผนกหรือฝ่ายอื่น) ควรจะมีการละเว้นข้อผิดพลาดนี้ต่อเมื่อคุณมั่นใจว่าไซต์ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในใบรับรองจริงๆ

ใบรับรองความปลอดภัยของไซต์นี้หมดอายุ

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ปัจจุบันเป็นวันก่อนหน้าหรือหลังจากช่วงระยะเวลาที่ใบรับรองยังมีผลใช้ได้อยู่ เว็บไซต์จะต้องต่ออายุใบรับรองกับผู้ออกใบรับรองเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อไป ใบรับรองที่หมดอายุอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หลังจากที่ใบรับรองหมดอายุ ผู้ออกใบรับรองที่ได้ออกใบรับรองนี้จะไม่รับผิดชอบอีกต่อไปในการรับประกันว่าจะไม่มีการใช้ใบรับรองในทางที่ผิด

ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ไม่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกใบรับรองโดยผู้ออกใบรับรองที่ไม่ได้รับการยอมรับจาก Internet Explorer ข้อผิดพลาดนี้ไม่น่าจะเกิดกับธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือเว็บไซต์ของธนาคาร ฟิชชิ่งไซต์มักจะใช้ใบรับรองปลอมซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ได้

Internet Explorer พบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้

ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ Internet Explorer พบปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองความปลอดภัยที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ ของข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดได้เนื่องจากใบรับรองเกิดความเสียหาย ถูกเปลี่ยนแปลง ถูกเขียนขึ้นในรูปแบบที่ไม่รู้จัก หรือไม่สามารถอ่านได้ คุณไม่ควรไว้วางใจข้อมูลประจำตัวของไซต์นี้ หากใบรับรองมีข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นต้องการความช่วยเหลือหรือไม่