ใบรับรอง: คำถามที่ถามบ่อย


ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับใบรับรอง

แสดงทั้งหมด

ใบรับรองมีไว้เพื่อใช้ทำอะไร

โดยหลักแล้ว ใบรับรองจะใช้ในการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของบุคคลหรืออุปกรณ์รับรองความถูกต้องของการบริการ หรือเข้ารหัสลับแฟ้ม โดยปกติ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับใบรับรองเลย อย่างไรก็ตาม คุณอาจเห็นข้อความที่บอกคุณว่าใบรับรองหมดอายุหรือไม่ถูกต้อง ในกรณีเหล่านี้ คุณควรทำตามคำแนะนำในข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การร้องขอหรือต่ออายุใบรับรอง

ฉันต้องการใบรับรองเมื่อใด

โดยปกติ คุณจะได้รับใบรับรองโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการใบรับรองเพื่อใช้เว็บไซต์ที่ปลอดภัยสำหรับการทำธุรกรรม เช่น การซื้อบางอย่างหรือการธนาคารออนไลน์ คุณยังต้องการใบรับรองถ้าคุณต้องการเข้ารหัสลับแฟ้มโดยใช้ Encrypting File System (EFS) ในทั้งสองกรณีนี้ จะมีใบรับรองให้คุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการมีใบรับรองสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล เช่น การป้องกันอีเมลด้วยลายเซ็นดิจิทัล คุณอาจต้องขอใบรับรองด้วยตนเอง

ฉันจะขอรับใบรับรองที่ไม่ได้มีให้โดยอัตโนมัติได้อย่างไร

ติดต่อผู้ออกใบรับรองและสมัครขอรับใบรับรอง ผู้ออกใบรับรองคือองค์กรที่ออกใบรับรอง ผู้ออกใบรับรองจะสร้างและตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคีย์สาธารณะ ที่เป็นของบุคคลหรือผู้ออกใบรับรองอื่นๆ และตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของบุคคลหรือองค์กรที่ขอรับใบรับรอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการป้องกันอีเมลด้วยลายเซ็นดิจิทัล คุณต้องขอรับใบรับรองส่วนบุคคล ผู้ออกใบรับรอง เช่น VeriSign หรือ Thawte สามารถออกใบรับรองส่วนบุคคลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การร้องขอหรือต่ออายุใบรับรอง

ใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือคืออะไร

ใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือคือใบรับรองที่ผู้ออกใบรับรองได้เพิกถอน หรือใบรับรองที่ถูกวางไว้ในโฟลเดอร์ 'ใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือ' ในคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยเหตุผลอื่นๆ ถ้าผู้ออกใบรับรองตรวจพบว่า ข้อมูลการแสดงตัวที่บุคคลนั้นได้ให้ไว้เพื่อขอรับใบรับรองเป็นเท็จ ใบรับรองนั้นจะถูกเพิกถอน เมื่อใบรับรองถูกเพิกถอน ใบรับรองจะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์ 'ใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือ' และไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

ฉันสามารถดูใบรับรองของฉันได้อย่างไร

คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

คุณสามารถดูใบรับรองในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยการเปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง'

เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วพิมพ์ certmgr.msc ในกล่องค้นหา จากนั้นกด Enter ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

ชนิดของใบรับรองมีอะไรบ้าง

ชนิดของใบรับรองทั่วไปที่ใช้กันมากที่สุดและวัตถุประสงค์ในการใช้มีดังนี้

ชนิดใบรับรอง วัตถุประสงค์การใช้
ชนิดใบรับรอง

EFS

วัตถุประสงค์การใช้

การเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับเอกสาร

ชนิดใบรับรอง

การรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์

วัตถุประสงค์การใช้

การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่

ชนิดใบรับรอง

การรับรองความถูกต้องของไคลเอ็นต์

วัตถุประสงค์การใช้

การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคอมพิวเตอร์ที่เซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่ออยู่

ชนิดใบรับรอง

การรักษาความปลอดภัยอีเมล

วัตถุประสงค์การใช้

การเข้ารหัสลับและการเซ็นชื่ออีเมลแบบดิจิทัล

ชนิดใบรับรอง

การรับรองรหัส

วัตถุประสงค์การใช้

การตรวจสอบผู้เผยแพร่โปรแกรม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณดาวน์โหลดโปรแกรม ActiveXลายเซ็นดิจิทัลจะตรวจสอบว่าโปรแกรมไดรับการเผยแพร่โดยองค์กรที่มีรายชื่อเป็นผู้เผยแพร่หรือไม่

ชนิดใบรับรอง

การกู้คืนแฟ้ม

วัตถุประสงค์การใช้

การกู้คืนแฟ้มที่ถูกเข้ารหัสลับ กรณีที่มีการลบหรือทำให้ใบรับรอง EFS เสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจต้องการความช่วยเหลือหรือไม่