การเปลี่ยน เพิ่ม หรือเอาอักษรไดรฟ์ออก


คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

โดยปกติแล้ว Windows จะกำหนดตัวอักษรให้กับไดรฟ์เกือบทั้งหมด ถ้าคุณต้องการจัดระเบียบไดรฟ์ในแบบที่ต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนอักษรไดรฟ์ได้

คุณสามารถกำหนดอักษรใดก็ได้ให้กับไดรฟ์ตราบเท่าที่อักษรตัวนั้นยังไม่ถูกใช้กับไดรฟ์อื่น

เมื่อต้องการดูว่ามีอักษรไดรฟ์ใดถูกใช้งานอยู่

 • เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

  รูปภาพของโฟลเดอร์ 'คอมพิวเตอร์' ซึ่งแสดงข้อมูลฮาร์ดดิสก์และสื่อแบบถอดได้
  อักษรไดรฟ์จะปรากฏถัดจากชื่อไดรฟ์แต่ละไดรฟ์

เมื่อต้องการเปลี่ยน เพิ่ม หรือเอาอักษรไดรฟ์ออก

 1. เปิด 'การจัดการคอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย คลิก เครื่องมือในการดูแล แล้วคลิกสองครั้งที่ การจัดการคอมพิวเตอร์ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก การจัดการดิสก์

 3. คลิกขวาที่ไดรฟ์ที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทางไดรฟ์

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดอักษรไดรฟ์ให้กับไดรฟ์ที่ยังไม่ได้กำหนดอักษร คลิก เพิ่ม คลิกอักษรที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนอักษรไดรฟ์ คลิก เปลี่ยน คลิก กำหนดอักษรไดรฟ์ต่อไปนี้ คลิกอักษรที่ต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการนำอักษรไดรฟ์ออก คลิก นำออก แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการนำอักษรออก

หมายเหตุ

 • โปรแกรมบางอย่างอาจอ้างอิงถึงอักษรไดรฟ์บางตัว ถ้าคุณเปลี่ยนอักษรไดรฟ์ โปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานไม่ถูกต้อง

 • ถ้าคุณพบข้อผิดพลาด อักษรไดรฟ์ที่คุณพยายามเปลี่ยนอาจถูกใช้งานอยู่ ปิดโปรแกรมหรือหน้าต่างใดๆ ที่ใช้ไดรฟ์นั้นอยู่แล้วลองใหม่อีกครั้ง

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนอักษรไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ที่เป็นพาร์ติชันระบบหรือพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พาร์ติชันระบบและพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบคืออะไรต้องการความช่วยเหลือหรือไม่