การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ'


'เล่นอัตโนมัติ' ให้คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่จะใช้กับสื่อดิจิทัลชนิดต่างๆ เช่น ซีดีเพลง หรือรูปภาพจากกล้องดิจิทัลของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดหรือปิด 'เล่นอัตโนมัติ'

เมื่อคุณเปิด 'เล่นอัตโนมัติ' คุณจะสามารถเลือกว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรเมื่อคุณใส่สื่อดิจิทัลชนิดต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้โปรแกรมเล่นสื่อดิจิทัลใดในการเล่นซีดี เมื่อ 'เล่นอัตโนมัติ' ถูกปิด คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการดำเนินการเมื่อคุณใส่สื่อดิจิทัลลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' กับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ 'เล่นอัตโนมัติ' กับสื่อและอุปกรณ์ทั้งหมด

 3. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ'

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อระบุว่าคุณต้องการให้เกิดสิ่งใดขึ้นเมื่อคุณใส่สื่อดิจิทัลชนิดต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิด 'เล่นอัตโนมัติ' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เล่นอัตโนมัติ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. ภายใต้ สื่อ ให้ค้นหาชนิดของสื่อที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ'

 3. คลิกการกระทำที่คุณต้องการให้ 'เล่นอัตโนมัติ' ดำเนินการเมื่อคุณใส่สื่อชนิดนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. คลิก บันทึกต้องการความช่วยเหลือหรือไม่