การเปลี่ยนหรือเลือกผู้ให้บริการค้นหาใน Internet Explorer


คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการการค้นหาที่ต้องการใช้เมื่อทำการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาสำหรับการค้นหาเฉพาะ (Internet Explorer จะใช้ผู้ให้บริการการค้นหานั้นจนกว่าคุณจะเลือกผู้ให้บริการการค้นหารายอื่น หรือจนกว่าคุณจะปิด Internet Explorer) และคุณสามารถระบุได้ว่าผู้ให้บริการการค้นหารายใดที่คุณต้องการให้ใช้ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer เป็นครั้งแรก คุณอาจมีผู้ให้บริการการค้นหาที่ติดตั้งไว้เพียงรายเดียว

ผู้ให้บริการการค้นหาบางรายมีข้อเสนอแนะการค้นหาที่ช่วยทำให้การค้นหาของคุณเร็วขึ้น เมื่อคุณเริ่มพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาลงในกล่องค้นหาหรือแถบที่อยู่ รายการของคำที่ใช้ค้นหาอื่นจะปรากฏขึ้น คุณสามารถพิมพ์ต่อไป หรือใช้แป้นลูกศรหรือเมาส์เพื่อเลือกหนึ่งในคำที่แนะนำนั้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหาใหม่

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหารายใหม่

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของกล่องค้นหา

  รูปภาพของกล่องค้นหา
  กล่องค้นหาของ Internet Explorer
 3. คลิก ค้นหาผู้ให้บริการรายอื่น

 4. คลิกที่ผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการเปิดกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้ให้บริการการค้นหา

 5. ถ้าคุณต้องการให้ผู้ให้บริการที่คุณได้เพิ่มลงไปถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณค้นหาจากแถบที่อยู่หรือกล่องค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดให้เป็นผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของฉัน

 6. ถ้าผู้ให้บริการการค้นหามีข้อเสนอแนะการค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ข้อเสนอแนะการค้นหาจากผู้ให้บริการนี้ เพื่อรับข้อเสนอแนะการค้นหา

 7. คลิก เพิ่ม

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 สำหรับผู้ให้บริการการค้นหาแต่ละรายที่คุณต้องการเพิ่ม

การเพิ่มผู้ให้บริการการค้นหาที่ได้พบบนเว็บเพจ

บางเว็บเพจอาจมีผู้ให้บริการการค้นหา ผู้ให้บริการการค้นหาเหล่านี้จะปรากฏในรายชื่อผู้ให้บริการการค้นหาสำหรับเซสชันการเรียกดูปัจจุบันของคุณ และจะมีเครื่องหมายดาวสีทองอยู่ถัดจากชื่อ ถ้าคุณต้องการให้ผู้ให้บริการการค้นหารายใดรายหนึ่งเหล่านี้พร้อมใช้งานใน Internet Explorer ตลอดเวลา (ไม่เพียงแต่เฉพาะเซสชันการเรียกดูปัจจุบันเท่านั้น) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีผู้ให้บริการการค้นหา

 3. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของกล่องค้นหา

  รูปภาพของกล่องค้นหา
  กล่องค้นหาของ Internet Explorer
 4. ชี้ไปที่ เพิ่มผู้ให้บริการการค้นหา เพื่อแสดงรายชื่อผู้ให้บริการการค้นหาที่ Internet Explorer พบ คลิกผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการเพิ่ม

 5. ทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ เพิ่มผู้ให้บริการการค้นหา

การเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาชั่วคราว (เฉพาะเซสชันนี้)

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของกล่องค้นหา

  รูปภาพของกล่องค้นหา
  กล่องค้นหาของ Internet Explorer
 3. คลิกผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการใช้

 4. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา แล้วกด Enter

  ผู้ให้บริการการค้นหาดังกล่าวจะถูกใช้จนกว่าคุณจะปิด Internet Explorer เมื่อคุณเริ่ม Internet Explorer ใหม่ ผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นจะถูกใช้

การเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของกล่องค้นหา

  รูปภาพของกล่องค้นหา
  กล่องค้นหาของ Internet Explorer
 3. คลิก จัดการผู้ให้บริการการค้นหา

 4. คลิกผู้ให้บริการการค้นหาที่คุณต้องการตั้งให้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นคลิก ปิด

การเปิดหรือปิดใช้งานข้อเสนอแนะการค้นหา

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของกล่องค้นหา

  รูปภาพของกล่องค้นหา
  กล่องค้นหาของ Internet Explorer
 3. คลิก จัดการผู้ให้บริการการค้นหา

 4. คลิกผู้ให้บริการการค้นหาซึ่งเป็นเจ้าของข้อเสนอแนะที่คุณต้องการปิดการใช้งาน

 5. ในส่วนของรายละเอียด ให้คลิก ปิดใช้งานข้อเสนอแนะ

 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 สำหรับผู้ให้บริการการค้นหาแต่ละรายที่เป็นเจ้าของข้อเสนอแนะที่คุณต้องการปิดการใช้งาน

 7. คลิก ปิด

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการปิดข้อเสนอแนะการค้นหาเมื่อค้นหาจากแถบที่อยู่ ให้ปิดใช้งานข้อเสนอแนะสำหรับผู้ให้บริการเริ่มต้นของคุณ

เมื่อต้องการเอาผู้ให้บริการการค้นหาออก

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

 2. คลิกลูกศรที่ด้านขวาของกล่องค้นหา แล้วคลิก จัดการผู้ให้บริการการค้นหา

  รูปภาพของกล่องค้นหา
  กล่องค้นหาของ Internet Explorer
 3. คลิกผู้ให้บริการการค้นหาในรายการ แล้วคลิก เอาออก จากนั้นคลิก ปิดต้องการความช่วยเหลือหรือไม่