การเปลี่ยนแปลง สร้าง หรือลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)


แผนการใช้พลังงานเป็นคอลเลกชันการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และระบบที่จะจัดการกับวิธีการใช้และประหยัดพลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ แผนการใช้พลังงานสามารถประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบ หรือปรับสมดุลระหว่างการสงวนพลังงานกับประสิทธิภาพได้ แผนการใช้พลังงานเริ่มต้น ซึ่งก็คือ 'สมดุล' และ 'ประหยัดพลังงาน' ซึ่งตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแผนที่มีอยู่หรือสร้างแผนของคุณเองได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแผนใดแผนหนึ่ง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับแผนการใช้พลังงานแต่ละแผนได้

 • กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย

 • การปรับความสว่างของจอแสดงผล

 • การเลือกเวลาที่จะปิดจอแสดงผลในระหว่างที่ไม่มีกิจกรรม

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ภายใต้แผนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้เลือกการตั้งค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่คุณต้องการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ถ้ามี) และเมื่อเสียบปลั๊ก

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่มีผลต่อแผนการใช้พลังงานของคุณทั้งหมด (การตั้งค่าระบบ)

ใน 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' จะมีการเชื่อมโยงในบานหน้าต่างด้านซ้ายบางตัวสำหรับการเปิด 'การตั้งค่าระบบ' เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับแผนการใช้พลังงานของคุณทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการร้องขอรหัสผ่านในการปลดล็อกคอมพิวเตอร์เมื่อถูกปลุกให้ออกจากโหมดสลีป

 • เลือกการกระทำที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะดำเนินการเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และปุ่มสลีปบนแป้นพิมพ์หรือตัวเครื่องแล็ปท็อปของคุณ หรือเมื่อคุณปิดฝาเครื่องในแล็ปท็อปบางรุ่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' คอมพิวเตอร์ไม่มีการทำสิ่งใดๆ หรือสามารถปิดเครื่องได้ ถ้าคอมพิวเตอร์สนับสนุนโหมดสลีปและไฮเบอร์เนต การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องยังสามารถทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานแบบใดแบบหนึ่งได้เช่นกัน

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ต้องใส่รหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้งเลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง หรือ เลือกการทำงานของการปิดฝาเครื่อง (ใช้ได้เฉพาะในแล็ปท็อปบางรุ่น)

 3. ในหน้า กำหนดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือกการตั้งค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่คุณต้องการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ถ้ามี) และเมื่อเสียบปลั๊ก

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการสร้างแผนของคุณเอง

คุณสามารถสร้างแผนของคุณเอง และกำหนดแผนนั้นให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้แล็ปท็อปของคุณเพื่อแสดงการนำเสนออยู่เป็นประจำ คุณสามารถสร้างแผนที่จะไม่ปิดจอแสดงผลในระหว่างการนำเสนอ และแน่ใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สร้างแผนการใช้พลังงาน

 3. บนหน้า สร้างแผนการใช้พลังงาน ให้เลือกแผนที่ใกล้เคียงที่สุดกับชนิดของแผนที่คุณต้องการสร้าง

 4. ในกล่อง ชื่อแผน ให้พิมพ์ชื่อแผน เช่น "แสดงการนำเสนอ" แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน เลือกการตั้งค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่คุณต้องการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่และเมื่อเสียบปลั๊ก

  เมื่อต้องการให้จอแสดงผลเปิดอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการนำเสนอ

  • เปลี่ยนการตั้งค่า ปิดจอแสดงผลหลังจาก เป็น ไม่ต้อง สำหรับทั้ง ใช้แบตเตอรี่ และ เสียบปลั๊ก

  เมื่อต้องการให้แล็ปท็อปของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการนำเสนอ

  • เปลี่ยนการตั้งค่า เข้าสู่โหมดสลีป เป็น ไม่ต้อง สำหรับทั้ง ใช้แบตเตอรี่ และ เสียบปลั๊ก

 6. คลิก สร้าง

  ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป แผนของคุณจะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนที่แสดงอยู่บนตัววัดแบตเตอรี่ ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แผนของคุณจะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนที่ต้องการ แผนที่คุณใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนใหม่จะถูกย้ายออกไป และปรากฏอยู่ภายใต้ แผนเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • แผนที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นใหม่จะกลายเป็นแผนที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้แผนอื่น ให้เลือกแผนนั้น

เมื่อต้องการลบแผน

ถ้าคุณได้สร้างแผนการใช้พลังงานไว้ และคุณไม่ใช้หรือไม่ต้องการอีกต่อไป ให้ลบออก คุณไม่สามารถลบแผนแบบสมดุล ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง หรือแผนที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน (แผนที่ใช้งานอยู่) ได้

คำเตือน

 • หลังจากที่คุณลบแผนแล้ว คุณไม่สามารถคืนค่าได้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ถ้าแผนที่ใช้งานอยู่เป็นแผนที่คุณต้องการลบ ให้กำหนดแผนอื่นเป็นแผนที่ใช้งานอยู่ก่อน

 3. ภายใต้แผนที่คุณต้องการลบ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน

 4. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้คลิก ลบแผนนี้

 5. เมื่อพร้อมท์ ให้คลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่