การเปลี่ยนแปลง สร้าง หรือลบแผนการใช้พลังงาน (แบบแผน)


แผนการใช้พลังงานเป็นคอลเลกชันการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และระบบที่จะจัดการกับวิธีการใช้และประหยัดพลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ แผนการใช้พลังงานสามารถประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบ หรือปรับสมดุลระหว่างการสงวนพลังงานกับประสิทธิภาพได้ แผนการใช้พลังงานเริ่มต้น ซึ่งก็คือ 'สมดุล' และ 'ประหยัดพลังงาน' ซึ่งตรงกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแผนที่มีอยู่หรือสร้างแผนของคุณเองได้

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแผนใดแผนหนึ่ง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับแผนการใช้พลังงานแต่ละแผนได้

 • กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปหลังจากไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นช่วงเวลาตามที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย

 • การปรับความสว่างของจอแสดงผล

 • การเลือกเวลาที่จะปิดจอแสดงผลในระหว่างที่ไม่มีกิจกรรม

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ภายใต้แผนที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน

 3. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้เลือกการตั้งค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่คุณต้องการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ถ้ามี) และเมื่อเสียบปลั๊ก

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่มีผลต่อแผนการใช้พลังงานของคุณทั้งหมด (การตั้งค่าระบบ)

ใน 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' จะมีการเชื่อมโยงในบานหน้าต่างด้านซ้ายบางตัวสำหรับการเปิด 'การตั้งค่าระบบ' เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงบนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้กับแผนการใช้พลังงานของคุณทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการร้องขอรหัสผ่านในการปลดล็อกคอมพิวเตอร์เมื่อถูกปลุกให้ออกจากโหมดสลีป

 • เลือกการกระทำที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะดำเนินการเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และปุ่มสลีปบนแป้นพิมพ์หรือตัวเครื่องแล็ปท็อปของคุณ หรือเมื่อคุณปิดฝาเครื่องในแล็ปท็อปบางรุ่น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' คอมพิวเตอร์ไม่มีการทำสิ่งใดๆ หรือสามารถปิดเครื่องได้ ถ้าคอมพิวเตอร์สนับสนุนโหมดสลีปและไฮเบอร์เนต การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องยังสามารถทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานแบบใดแบบหนึ่งได้เช่นกัน

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ต้องใส่รหัสผ่านเมื่อกลับมาทำงานอีกครั้งเลือกการทำงานของปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง หรือ เลือกการทำงานของการปิดฝาเครื่อง (ใช้ได้เฉพาะในแล็ปท็อปบางรุ่น)

 3. ในหน้า กำหนดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเปิดใช้งานการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ให้เลือกการตั้งค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่คุณต้องการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ถ้ามี) และเมื่อเสียบปลั๊ก

 4. คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการสร้างแผนของคุณเอง

คุณสามารถสร้างแผนของคุณเอง และกำหนดแผนนั้นให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้แล็ปท็อปของคุณเพื่อแสดงการนำเสนออยู่เป็นประจำ คุณสามารถสร้างแผนที่จะไม่ปิดจอแสดงผลในระหว่างการนำเสนอ และแน่ใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณจะยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก สร้างแผนการใช้พลังงาน

 3. บนหน้า สร้างแผนการใช้พลังงาน ให้เลือกแผนที่ใกล้เคียงที่สุดกับชนิดของแผนที่คุณต้องการสร้าง

 4. ในกล่อง ชื่อแผน ให้พิมพ์ชื่อแผน เช่น "แสดงการนำเสนอ" แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน เลือกการตั้งค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่คุณต้องการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่และเมื่อเสียบปลั๊ก

  เมื่อต้องการให้จอแสดงผลเปิดอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการนำเสนอ

  • เปลี่ยนการตั้งค่า ปิดจอแสดงผลหลังจาก เป็น ไม่ต้อง สำหรับทั้ง ใช้แบตเตอรี่ และ เสียบปลั๊ก

  เมื่อต้องการให้แล็ปท็อปของคุณทำงานอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการนำเสนอ

  • เปลี่ยนการตั้งค่า เข้าสู่โหมดสลีป เป็น ไม่ต้อง สำหรับทั้ง ใช้แบตเตอรี่ และ เสียบปลั๊ก

 6. คลิก สร้าง

  ถ้าคุณใช้แล็ปท็อป แผนของคุณจะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนที่แสดงอยู่บนตัววัดแบตเตอรี่ ถ้าคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แผนของคุณจะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนที่ต้องการ แผนที่คุณใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนใหม่จะถูกย้ายออกไป และปรากฏอยู่ภายใต้ แผนเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • แผนที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นใหม่จะกลายเป็นแผนที่ใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการใช้แผนอื่น ให้เลือกแผนนั้น

เมื่อต้องการลบแผน

ถ้าคุณได้สร้างแผนการใช้พลังงานไว้ และคุณไม่ใช้หรือไม่ต้องการอีกต่อไป ให้ลบออก คุณไม่สามารถลบแผนแบบสมดุล ประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง หรือแผนที่คุณกำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน (แผนที่ใช้งานอยู่) ได้

คำเตือน

 • หลังจากที่คุณลบแผนแล้ว คุณไม่สามารถคืนค่าได้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก ตัวเลือกการใช้พลังงาน

 2. ถ้าแผนที่ใช้งานอยู่เป็นแผนที่คุณต้องการลบ ให้กำหนดแผนอื่นเป็นแผนที่ใช้งานอยู่ก่อน

 3. ภายใต้แผนที่คุณต้องการลบ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน

 4. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน ให้คลิก ลบแผนนี้

 5. เมื่อพร้อมท์ ให้คลิก ตกลง



ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่