การเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับการเล่นเพลงหรือวิดีโอ


หลังจากติดตั้งโปรแกรมเล่นเพลงหรือวิดีโอใหม่ คุณอาจพบว่าเพลงและวิดีโอของคุณจะเปิดขึ้นในโปรแกรมใหม่แทนที่จะเป็นโปรแกรมเดิมที่คุณชื่นชอบ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน Windows เพื่อให้เพลงหรือวิดีโอของคุณเปิดขึ้นในโปรแกรมเล่นที่คุณชื่นชอบได้อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนโปรแกรมเริ่มต้นที่ใช้ในการเปิดแฟ้มชนิดต่างๆ ให้ดูที่ การเปลี่ยนโปรแกรมที่ Windows ใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมเล่นเพลงหรือวิดีโอเริ่มต้น (0:53)

เมื่อต้องการเปลี่ยนโปรแกรมเล่นเพลงหรือวิดีโอเริ่มต้น

  1. เปิด 'คอมพิวเตอร์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

  2. เปิดโฟลเดอร์ที่มีชนิดของแฟ้มเพลงหรือวิดีโอที่คุณต้องการเปลี่ยน

  3. คลิกขวาที่แฟ้ม ชี้ไปที่ เปิดด้วย แล้วคลิก เลือกโปรแกรมเริ่มต้น

  4. คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้สำหรับเปิดแฟ้มชนิดนี้

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โปรแกรมที่เลือกในการเปิดแฟ้มชนิดนี้เสมอ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ชนิดแฟ้มเพลงทั่วไป ได้แก่ MP3, WMA, M4A, OGG และ WAV

  • ชนิดแฟ้มวิดีโอทั่วไป ได้แก่ MPEG, AVI, MP4, WMV และ MOVต้องการความช่วยเหลือหรือไม่