การเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ


ถ้าปกติคุณใช้เครื่องพิมพ์หลายเครื่อง คุณสามารถเลือกให้เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ Windows และโปรแกรมอื่นๆ จะใช้อุปกรณ์นั้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการพิมพ์

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ (0:52)

เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

  1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น (คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกบนไอคอนเครื่องพิมพ์ซึ่งแสดงว่านั่นเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ)

หมายเหตุ

  • เครื่องพิมพ์เริ่มต้นไม่จำเป็นต้องเป็นอุปกรณ์ทางกายภาพจริงๆ ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจมีตัวเลือกในการส่งเอกสารเป็นโทรสาร หรือบันทึกเป็นแฟ้ม PDF หรือ XPS เมื่อคุณพิมพ์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์ไปที่ Microsoft XPS Document Writer

  • คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นได้ตลอดเวลาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่