การเปลี่ยนโปรแกรมที่ Windows ใช้เป็นค่าเริ่มต้น


โปรแกรมเริ่มต้นคือโปรแกรมที่ Windows ใช้เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่มีชนิดเฉพาะ เช่น แฟ้มเพลง รูป หรือเว็บเพจ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเว็บเบราว์เซอร์มากกว่าหนึ่งโปรแกรมติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเลือกให้โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีเปลี่ยนโปรแกรมที่ Windows ใช้เป็นค่าเริ่มต้น (1:35)

เปิด 'โปรแกรมเริ่มต้น' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น

ใน 'โปรแกรมเริ่มต้น' คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ดังนี้

แสดงทั้งหมด

ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นของคุณ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเลือกว่าโปรแกรมใดบ้างที่คุณต้องการให้ Windows ใช้เป็นค่าเริ่มต้น

รูปภาพของ 'การตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้น'
คุณสามารถเลือกโปรแกรมที่ Windows ใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ถ้าโปรแกรมไม่ปรากฏขึ้นในรายการ คุณสามารถทำให้โปรแกรมนั้นเป็นโปรแกรมเริ่มต้นได้โดยใช้ตัวเลือก 'ตั้งค่าความสัมพันธ์'

 1. เปิด 'โปรแกรมเริ่มต้น' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมเริ่มต้น

 2. คลิก สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชนิดแฟ้มหรือโพรโทคอลกับโปรแกรม

 3. คลิกชนิดแฟ้มหรือโพรโทคอลที่คุณต้องการให้โปรแกรมทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเริ่มต้น

 4. คลิก เปลี่ยนโปรแกรม

 5. คลิกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เป็นโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มที่คุณเลือกไว้ หรือคลิกลูกศรถัดจาก โปรแกรมอื่น เพื่อแสดงโปรแกรมเพิ่มเติม (ถ้าคุณไม่เห็น โปรแกรมอื่น หรือโปรแกรมของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ และคลิก เปิด ถ้าไม่มีโปรแกรมอื่นติดตั้งไว้ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดชนิดแฟ้มหรือโพรโตคอลได้ ตัวเลือกของคุณจะมีจำกัด)

  รูปภาพของรายชื่อโปรแกรมอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน
  ถ้าคุณไม่เห็นโปรแกรมที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกลูกศรถัดจาก โปรแกรมอื่น เพื่อดูรายชื่อโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ของชนิดแฟ้มหรือโพรโตคอล ตลอดจนปล่อยให้ว่างหรือยกเลิกความสัมพันธ์ได้ คุณต้องเลือกโปรแกรมใหม่หนึ่งโปรแกรม

 • ตัวเลือกที่คุณตั้งค่าในที่นี้จะนำไปใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น ตัวเลือกของคุณจะไม่มีผลต่อบัญชีผู้ใช้อื่นๆ บนคอมพิวเตอร์นี้

กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างชนิดแฟ้มกับโปรแกรม

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปรับโปรแกรมเริ่มต้นตามชนิดแฟ้มหรือโพรโทคอล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดแฟ้มรูป .jpg ทั้งหมดด้วยโปรแกรมหนึ่ง และเปิดแฟ้มรูป .bmp ด้วยอีกโปรแกรมหนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า 'เล่นอัตโนมัติ'

คุณยังสามารถเปลี่ยนโปรแกรมที่จะใช้เพื่อเปิดสื่อชนิดต่างๆ เช่น ซีดีเพลงหรือดีวีดีที่มีภาพถ่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เล่นอัตโนมัติ: คำถามที่ถามบ่อย

ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

'ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์' (มีใน Windows 7) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียกดูเว็บและการส่งอีเมลสำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows และค้นหาคำว่า "ตั้งค่าการเข้าถึงโปรแกรมและค่าเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์"