การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับ ICS (Internet Connection Sharing)


เมื่อต้องการใช้ Internet Connection Sharing (ICS) กับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณ คุณต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ยกเว้นโฮสต์คอมพิวเตอร์ ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้จนกว่าคุณจะตั้งค่า ICS ในโฮสต์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ICS ให้ดูที่ การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ร่วมกันโดยการใช้ ICS (Internet Connection Sharing) และ การใช้ ICS (Internet Connection Sharing)

  1. เปิด 'ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  2. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ แล้วคลิก ไม่ต้องเรียกเลขหมายเพื่อเชื่อมต่อ

  3. คลิก การตั้งค่า LAN

  4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ภายใต้ การกำหนดค่าอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย การตั้งค่าตรวจหาอัตโนมัติ และ ใช้สคริปต์การกำหนดค่าอัตโนมัติ

  5. ภายใต้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ LAN ของคุณ แล้วคลิก ตกลง

    รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)'
    กล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)'


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่