การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer


แท็บ 'ความปลอดภัยของ Internet Explorer' จะถูกใช้ในการตั้งค่าและเปลี่ยนตัวเลือกที่ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากเนื้อหาออนไลน์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายได้

แสดงทั้งหมด

ฉันจะค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer ได้อย่างไร

ถ้าคุณยังไม่ได้ค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการดังกล่าว

เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าความปลอดภัยของ Internet Explorer

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Internet Explorer จากนั้นในรายการของผลลัพธ์ ให้คลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

โซนความปลอดภัยคืออะไร

Internet Explorer กำหนดให้เว็บไซต์ทั้งหมดเป็นหนึ่งในสี่ของโซนความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ 'อินเทอร์เน็ต' 'อินทราเน็ตเฉพาะที่' 'ไซต์ที่เชื่อถือได้' หรือ 'ไซต์ที่ถูกจำกัด' โซนที่เว็บไซต์ถูกจัดให้อยู่นั้นจะระบุการตั้งค่าความปลอดภัยที่จะนำมาใช้สำหรับไซต์นั้น

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับโซนความปลอดภัยของ Internet Explorer ทั้งสี่โซน

โซน
คำอธิบาย

อินเทอร์เน็ต

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับโซนอินเทอร์เน็ตจะใช้กับเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนนี้ถูกตั้งค่าให้เป็น 'ปานกลางค่อนข้างสูง' (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็น 'ปานกลาง' หรือ 'สูง' ได้) เว็บไซต์ที่การตั้งค่าความปลอดภัยนี้ไม่ถูกใช้ด้วยคือ เว็บไซต์ที่อยู่ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ หรือไซต์ที่คุณใส่เป็นการเฉพาะเจาะจงเข้าไปในโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ หรือไซต์ที่ถูกจำกัด

อินทราเน็ตเฉพาะที่

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่จะใช้กับเว็บไซต์และเนื้อหาที่ถูกเก็บบนเครือข่ายขององค์กรหรือธุรกิจ ระดับความปลอดภัยสำหรับโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ถูกตั้งค่าให้เป็นปานกลาง (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้)

ไซต์ที่เชื่อถือได้

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับไซต์ที่เชื่อถือได้จะใช้กับไซต์ที่คุณได้ทำการระบุไว้โดยเฉพาะ ว่าเป็นไซต์ที่คุณไว้ใจว่าจะไม่ทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย ระดับความปลอดภัยสำหรับไซต์ที่เชื่อถือได้ถูกตั้งค่าให้เป็นปานกลาง (แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นระดับใดก็ได้)

ไซต์ที่ถูกจำกัด

ระดับความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ให้กับไซต์ที่ถูกจำกัดนี้จะใช้กับไซต์ที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณเสียหาย การเพิ่มไซต์เข้าในโซนที่ถูกจำกัดจะไม่ได้เป็นการบล็อกไซต์เหล่านั้น แต่เป็นการช่วยป้องกันไม่ให้ไซต์เหล่านั้นใช้สคริปต์หรือเนื้อหาแบบแอ็กทิฟใดๆ ระดับความปลอดภัยสำหรับไซต์ที่ถูกจำกัดถูกตั้งค่าให้เป็นระดับสูง และไม่สามารถเปลี่ยนได้

หมายเหตุ

ฉันจะกำหนดเว็บไซต์ให้กับโซนความปลอดภัยได้อย่างไร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มหรือการเอาเว็บไซต์ออกจากโซนความปลอดภัย ให้ดูที่ โซนความปลอดภัย: การเพิ่มหรือเอาเว็บไซต์ออก

ฉันสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในแท็บนี้ได้หรือไม่

ไม่ได้ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและคุกกี้จะสามารถเปลี่ยนได้ในแท็บ 'ความเป็นส่วนตัว'ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่