การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณคุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์สำหรับภาษาหรือรูปแบบเฉพาะด้วยตัวเองได้โดยการเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ รูปแบบดังกล่าวควบคุมว่าอักขระใดจะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณกดแป้นบนแป้นพิมพ์ ภาษาสำหรับการป้อนค่า บางภาษามีรูปแบบแป้นพิมพ์หลายรูปแบบ ในขณะที่ภาษาอื่นมีเพียงรูปแบบเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์จากรูปแบบ English QWERTY เป็นรูปแบบ English Dvorak ได้ หลังจากคุณเปลี่ยนรูปแบบ อักขระบนหน้าจออาจจะไม่ตรงกับอักขระบนแป้นบนแป้นพิมพ์

ก่อนเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ คุณต้องเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่าและรูปแบบแป้นพิมพ์ที่ต้องการให้กับ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มหรือการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

  1. บนแถบภาษา ให้คลิกปุ่ม ภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วเลือกภาษาสำหรับการป้อนค่า

    รูปภาพของแถบภาษา
    แถบภาษา
  2. คลิกปุ่ม รูปแบบแป้นพิมพ์ แล้วเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์

หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้คลิกขวาที่แถบงาน แล้วชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก แถบภาษา

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์บนหน้าจอต้อนรับ

  • บนหน้าจอต้อนรับให้คลิกปุ่ม รูปแบบแป้นพิมพ์รูปภาพของปุ่มรูปแบบแป้นพิมพ์บนหน้าจอต้อนรับ แล้วเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์

    หมายเหตุต้องการความช่วยเหลือหรือไม่