การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแป้นพิมพ์


การกำหนดการตั้งค่าแป้นพิมพ์ของคุณเองช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการกำหนดการตั้งค่าเอง คุณสามารถกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องกดแป้นก่อนที่อักขระบนแป้นพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ซ้ำ ความเร็วในการพิมพ์ซ้ำของอักขระบนแป้นพิมพ์ และอัตราที่เคอร์เซอร์กะพริบได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแป้นพิมพ์ (1:54)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการหน่วงเวลาก่อนที่อักขระบนแป้นพิมพ์จะเริ่มซ้ำ

  1. เปิด 'คุณสมบัติแป้นพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ แป้นพิมพ์ แล้วคลิก แป้นพิมพ์

  2. ภายใต้ การพิมพ์อักขระซ้ำ ให้ลากแถบเลื่อน หน่วงเวลาพิมพ์ซ้ำ ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเพิ่มหรือลดเวลาที่คุณต้องกดแป้นค้างไว้ก่อนที่อักขระบนแป้นพิมพ์จะเริ่มพิมพ์ซ้ำแ ล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการพิมพ์ซ้ำของอักขระบนแป้นพิมพ์

  1. เปิด 'คุณสมบัติแป้นพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ แป้นพิมพ์ แล้วคลิก แป้นพิมพ์

  2. ภายใต้ การพิมพ์อักขระซ้ำ ให้ลากแถบเลื่อน อัตราการพิมพ์ซ้ำ ไปทางซ้ายเพื่อทำให้อักขระบนแป้นพิมพ์ซ้ำช้าลง หรือไปทางขวาเพื่อทำให้อักขระซ้ำเร็วขึ้น แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนอัตราการกะพริบของเคอร์เซอร์

  1. เปิด 'คุณสมบัติแป้นพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ แป้นพิมพ์ แล้วคลิก แป้นพิมพ์

  2. เลื่อนแถบเลื่อน อัตราการกะพริบของเคอร์เซอร์ ไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วในการกะพริบของเคอร์เซอร์ แล้วคลิก ตกลง ถ้าคุณลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายจนสุด เคอร์เซอร์จะหยุดกะพริบต้องการความช่วยเหลือหรือไม่