การเปลี่ยนเสียงเบส เสียงสเตอริโอ และลักษณะพิเศษของเสียงอื่นๆ ใน Windows Media Player


ใน Windows Media Player คุณสามารถปรับเสียงเบส เสียงสเตอริโอ และลักษณะพิเศษอื่นๆ ของเสียงได้โดยเปิดลักษณะพิเศษ SRS WOW คุณยังสามารถใช้ตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิกเพื่อปรับระดับความถี่เฉพาะในเพลงของคุณได้ หรือเลือกการตั้งค่าเสียง Dolby Digital สำหรับสถานการณ์การเล่นแบบต่างๆ

ตัวควบคุมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ อาจส่งผลต่อระดับเสียงและการตั้งค่าลักษณะพิเศษของเสียงใน Player ถ้าคุณพบปัญหา ให้ลองปรับการตั้งค่าเสียงของ Windows ตัวควบคุมบนลำโพง ซับวูฟเฟอร์ หรือเครื่องขยายเสียงของคุณ หรือการตั้งค่าของซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าการ์ดเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับระดับเสียงลำโพงใน Windows ให้ดูที่ การปรับระดับเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับลักษณะพิเศษของเสียงเบสและเสียงสเตอริโอ

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเสียงความถี่ต่ำและเสียงสเตอริโอได้โดยเปิดลักษณะพิเศษ SRS WOW

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในไลบรารีของ Player ให้คลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้'รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังกำลังเล่นในขณะนี้' ที่มุมล่างขวาของ Player
 2. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างใน Player (เช่น ที่ด้านซ้ายของปุ่ม หยุด) ชี้ไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิก ลักษณะพิเศษ SRS Wow

 3. คลิกการเชื่อมโยง เปิด ถ้าปรากฏอยู่ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเสียงเบส ให้ย้ายแถบเลื่อน ทรูเบส ไปทางขวา

  • เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพลักษณะพิเศษเสียงสเตอริโอ ให้ย้ายแถบเลื่อน ลักษณะพิเศษ WOW ไปทางขวา

  • เมื่อต้องการปรับเสียงตามขนาดของลำโพง ให้คลิกการเชื่อมโยงของลำโพงจนกว่าตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น ลำโพงแบบปกติ, ลำโพงขนาดใหญ่ หรือ หูฟัง

 4. เมื่อต้องการซ่อนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด'

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี SRS WOW ให้ดูที่เว็บไซต์ SRS (เพจอาจเป็นภาษาอังกฤษ) โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถใช้ลักษณะพิเศษ SRS WOW ขณะเล่นดีวีดีได้

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่า Dolby Digital

มีการตั้งค่า Dolby Digital ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามแบบที่มีช่วงความถี่ของเสียงตรงกับชนิดของลำโพงที่คุณใช้

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในไลบรารีของ Player ให้คลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้'รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังกำลังเล่นในขณะนี้' ที่มุมล่างขวาของ Player
 2. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างใน Player (เช่น ที่ด้านซ้ายของปุ่ม หยุด) ชี้ไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิก การตั้งค่า Dolby Digital

 3. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดช่วงความถี่ของเสียงเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงให้เหมาะสำหรับลำโพงของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้คลิก ปกติ

  • เมื่อต้องการลดช่วงความถี่ของเสียงและเพิ่มคุณภาพเสียงพูดสำหรับลำโพงของแล็ปท็อป ให้คลิก กลางคืน

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่วงความถี่สำหรับระบบโรงภาพยนตร์ในบ้าน ให้คลิก โรงภาพยนตร์

 4. เมื่อต้องการซ่อนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด'

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิก

ตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิกช่วยให้คุณสามารถปรับช่วงความถี่เสียงต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการฟังของคุณให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น เพลงคลาสสิกมักจะไพเราะขึ้นถ้าคุณเพิ่มช่วงความถี่ต่ำ (ด้านซ้ายของตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิก)

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในไลบรารีของ Player ให้คลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้'รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังกำลังเล่นในขณะนี้' ที่มุมล่างขวาของ Player
 2. คลิกขวาบนพื้นที่ว่างใน Player (เช่น ที่ด้านซ้ายของปุ่ม หยุด ) ชี้ไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิก ตัวปรับแต่งเสียงแบบกราฟิก

 3. คลิกการเชื่อมโยง เปิด ถ้าปรากฏอยู่ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกตัวเลือก เช่น ร็อคหรือแจ๊ส จากรายการ ค่าเริ่มต้น

  • สร้างการตั้งค่าของคุณเองโดยย้ายแถบเลื่อนของตัวปรับแต่งเสียงไปยังระดับที่คุณต้องการใช้ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติไปยังค่าที่ตั้งไว้แบบ กำหนดเอง

  • เมื่อต้องการควบคุมแถบเลื่อนให้ย้ายไปในทางเดียวกัน ให้คลิกปุ่มตัวเลือกแถบเลื่อนปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ด้านซ้ายของตัวปรับแต่งเสียง

  • เมื่อต้องการแปลงกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้คลิก การเชื่อมโยงตั้งค่าใหม่

 4. เมื่อต้องการซ่อนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด'


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่