การเปลี่ยนวิธีแสดงรายการในไลบรารี Windows Media Player


Windows Media Player จัดระเบียบแฟ้มต่างๆ ในไลบรารีของ Player โดยอัตโนมัติตามข้อมูลสื่อบันทึกที่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มเหล่านั้น

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไลบรารีของ Player ของคุณมีการจัดระเบียบไว้เป็นอย่างดีและคุณสามารถค้นหารายการได้ง่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่แฟ้มของคุณจะต้องมีข้อมูลสื่อบันทึกที่สมบูรณ์และถูกต้อง ถ้าไม่มี คุณก็สามารถเพิ่มข้อมูลดังกล่าวได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มข้อมูลสื่อบันทึก ให้ดูที่ การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อบันทึกใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

เมื่อคุณมีข้อมูลสื่อบันทึกที่ถูกต้องในแฟ้มของคุณ คุณจะมีตัวเลือกจำนวนหนึ่งสำหรับจัดเรียงแฟ้มในไลบรารีของ Player เพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเลือกมุมมองการแสดงผลได้หลายแบบในไลบรารีของ Player ให้เลือกบานหน้าต่างที่คุณต้องการให้ปรากฏ แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหารายการในไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การค้นหารายการในไลบรารีของ Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงรายการในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด

ตัวเลือกมุมมองช่วยให้คุณสามารถแสดงสื่อของคุณต่างกันหลายรูปแบบได้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือกมุมมองรูปภาพของปุ่ม 'ตัวเลือกมุมมอง' แล้วคลิกตัวเลือกการแสดงผลที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนมุมมองในบานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทางที่อยู่ด้านซ้ายของ Player ควบคุมมุมมองจำนวนมากในบานหน้าต่างแสดงรายละเอียด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว มุมมองมีหลายประเภท ได้แก่ 'เพลง' 'วิดีโอ' 'รูปภาพ' และ 'รายการทีวีที่บันทึกไว้' ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจมีมุมมองที่ระบุอีกหลายมุมมองที่พร้อมใช้งานภายใต้ประเภทนั้นๆ ถ้าคุณต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงมุมมองที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างนำทาง ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก กำหนดบานหน้าต่างนำทางเอง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับมุมมองที่คุณต้องการให้ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

  • ล้างกล่องกาเครื่องหมายของมุมมองที่คุณไม่ต้องการให้ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง

 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก ตกลง

 5. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกมุมมองที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการดูตำแหน่งที่จัดเก็บรายการต่างๆ ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก โฟลเดอร์

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนบานหน้าต่างรายการ

ในบานหน้าต่างรายการ คุณสามารถเล่นเพลงหรือสร้างรายการที่จะเล่น เขียนซีดีหรือดีวีดี หรือซิงค์อุปกรณ์สื่อแบบพกพา เมื่อต้องการเปิดหรือปิดบานหน้าต่างรายการ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างรายการในไลบรารีของ Player ให้คลิกแท็บที่แสดงแทนการกระทำที่คุณต้องการกระทำ ได้แก่ เล่นเขียน หรือ ซิงค์

  เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างรายการ ให้คลิกแท็บที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคอลัมน์ที่แสดงในไลบรารีของ Player

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วคลิก เลือกคอลัมน์

 3. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากประเภทคอลัมน์ต่างๆ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับในการแสดงคอลัมน์ ให้เลือกชื่อคอลัมน์ แล้วคลิก ย้ายขึ้น หรือ ย้ายลง

 5. เมื่อต้องการปรับขนาดคอลัมน์ ให้คลิกที่คอลัมน์ แล้วพิมพ์ความกว้างในกล่อง ความกว้างของคอลัมน์ที่เลือก (พิกเซล)

  คุณยังสามารถปรับขนาดคอลัมน์บนบานหน้าต่างแสดงรายละเอียดของไลบรารีของ Player ได้ด้วยการคลิกที่ขอบขวาของหัวคอลัมน์นั้น แล้วย้ายขอบดังกล่าวไปด้านขวาหรือด้านซ้าย

 6. โดยค่าเริ่มต้นแล้ว บางคอลัมน์จะถูกซ่อนไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณปรับขนาดของ Player ซึ่งจะทำให้มีที่ว่างเพื่อให้มองเห็นคอลัมน์ที่สำคัญที่สุด ถ้าคุณต้องการให้มองเห็นคอลัมน์ทั้งหมดเมื่อคุณปรับขนาด Player ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนคอลัมน์อัตโนมัติ

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนมุมมองคอลัมน์ที่กำหนดเองของคุณให้กลับไปเป็นมุมมองเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ ในไลบรารีของ Player แล้วคลิก คืนค่าคอลัมน์ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่