การเปลี่ยนหน้าตาของ Windows Media Player โดยใช้สกิน


คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของ Windows Media Player ให้เป็นแบบใหม่ได้ง่ายโดยการนำสกินไปใช้ สกินแต่ละแบบมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน และสกินส่วนใหญ่รวมฟังก์ชันพื้นฐานของ Player ไว้ด้วย เช่น ความสามารถในการปรับระดับเสียง สกินบางแบบมีฟังก์ชันเพิ่มเติม ได้แก่ แฟ้มเสียงพิเศษ จินตภาพ และคุณลักษณะที่กำหนดเองอื่นๆ คุณลักษณะต่างๆ ของสกินถูกกำหนดขึ้นโดยผู้สร้างสกินนั้นๆ คุณสามารถเลือกสกินจากรายการสกินใน Player หรือคุณสามารถดาวน์โหลดสกินเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการติดตั้งสกิน คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการนำสกินมาใช้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก ตัวเลือกสกิน

  ถ้ามองไม่เห็นเมนู มุมมอง คุณจะต้องแสดงแถบเมนูโดยการคลิก จัดระเบียบ ชี้ไปที่ เค้าโครง จากนั้นเลือก แสดงแถบเมนู

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกสกินที่คุณต้องการนำไปใช้ ตัวอย่างของสกินปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างด้านขวา

 4. คลิก นำสกินไปใช้

 5. เมื่อต้องการกลับไปที่ 'ไลบรารีของ Player' จากสกิน ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้บน Player แล้วคลิก สลับไปยังไลบรารี

เมื่อต้องการดาวน์โหลดสกินจากอินเทอร์เน็ต

 1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 2. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 3. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก ตัวเลือกสกิน

  ถ้าเมนู มุมมอง ไม่ปรากฏ คุณจะต้องแสดงแถบเมนูด้วยการคลิก จัดระเบียบ ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วเลือก แสดงแถบเมนู

 4. คลิก สกินเพิ่มเติม

 5. ทำตามคำแนะนำบนเว็บเพจเพื่อดาวน์โหลดสกิน

เมื่อต้องการลบสกิน

 1. คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก ตัวเลือกสกิน

  ถ้าเมนู มุมมอง ไม่ปรากฏ คุณจะต้องแสดงแถบเมนูด้วยการคลิก จัดระเบียบ ชี้ไปที่ เค้าโครง แล้วเลือก แสดงแถบเมนู

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิกสกินที่คุณต้องการลบ แล้วจึงคลิกปุ่ม ลบสกินที่เลือกรูปภาพของปุ่ม 'ลบสกินที่เลือก'


ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่