การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระดับเสียงใน Windows Media Player


คุณมีหลายตัวเลือกสำหรับการควบคุมระดับเสียงใน Windows Media Player รวมถึงการปรับระดับเสียง การปิดเสียง และการลดความแตกต่างของระดับเสียงในเพลงหรือระหว่างเพลง กรุณาสังเกตว่าตัวควบคุมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อื่นๆ สามารถมีผลกับการตั้งค่าระดับเสียงและลักษณะพิเศษของเสียงใน Player ได้

ถ้าคุณพบปัญหา ให้ลองปรับการตั้งค่าเสียงของ Windows ตัวควบคุมบนลำโพง ซับวูฟเฟอร์ (ลำโพงสำหรับความถี่เสียงเบส) หรือเครื่องขยายเสียงของคุณ หรือการตั้งค่าของซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ใช้ในการกำหนดค่าการ์ดเสียงในคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับระดับเสียงลำโพงใน Windows ให้ดูที่ การปรับระดับเสียงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงหรือปิดเสียง

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงใน Player ให้ขยับแถบเลื่อน ระดับเสียงรูปภาพของ 'แถบปรับระดับเสียง' เมื่อต้องการปิดระดับเสียง ให้คลิกปุ่ม ปิดเสียงรูปภาพของปุ่ม 'ปิดเสียง' เมื่อต้องการคืนค่าเสียง ให้คลิกปุ่ม ปิดเสียง อีกครั้ง

เมื่อต้องการลดความแตกต่างของระดับเสียงภายในเพลง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างมากของระดับเสียงในเพลงได้โดยใช้ 'โหมดเบาเสียง' ซึ่งจะลดความแตกต่างระหว่างเสียงดังที่สุดและเบาที่สุด คุณลักษณะนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับแฟ้มที่เข้ารหัสโดยใช้ตัวแปลงสัญญาณWindows Media Audio 9 หรือ Windows Media Audio 10 Lossless และ Professional

 1. ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างใน Player (เช่น ด้านซ้ายของปุ่ม หยุด) ชี้ไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิก โหมดเบาเสียง

  ถ้าปัจจุบันคุณอยู่ในไลบรารีของ Player ให้คลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้'รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังกำลังเล่นในขณะนี้' ที่อยู่มุมล่างขวาของ Player
 2. คลิกการเชื่อมโยง เปิด แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • สำหรับความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างเสียงดังและเสียงเบา ให้คลิก ความแตกต่างปานกลาง

  • สำหรับความแตกต่างน้อยที่สุดระหว่างเสียงดังและเสียงเบา ให้คลิก ความแตกต่างน้อย

 3. เมื่อต้องการซ่อนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิดการเพิ่มประสิทธิภาพ' ในกล่องโต้ตอบ โหมดเบาเสียง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

เมื่อต้องการลดความแตกต่างของระดับเสียงระหว่างเพลง

ถ้าเพลงของคุณเล่นในระดับเสียงที่แตกต่างกัน คุณสามารถกำหนดระดับเสียงของ Player ได้ (หรือที่เรียกว่า ปรับให้ดังเท่ากัน) เพื่อให้คุณไม่ต้องปรับระดับเสียงด้วยตนเองเมื่อเริ่มเล่นเพลงใหม่ Player จะปรับระดับเสียงให้ดังเท่ากันโดยการอ่านค่าการปรับระดับเสียงในแฟ้มเพลง แล้วปรับระดับเสียงให้สอดคล้องกันในระหว่างการเล่น

การปรับระดับเสียงจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับแฟ้มที่เป็นรูปแบบ Windows Media Audio (WMA) หรือ MP3 และมีค่าการปรับระดับเสียง ค่านี้จะเพิ่มลงในแฟ้มที่สร้างโดยอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการการริพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่านี้ไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่คุณใส่เพิ่มไปยังไลบรารีของ Player ของคุณ การเพิ่มค่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงคุณภาพของแฟ้มหรือวิธีการเล่นแฟ้มนั้นในโปรแกรมเล่นหรือในอุปกรณ์สื่อแบบพกพาอื่นๆ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเปิดการปรับระดับเสียง

 1. ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างใน Player (เช่น ด้านซ้ายของปุ่ม หยุด) ชี้ไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วคลิก การเชื่อมเพลงและการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

  ถ้าปัจจุบันคุณอยู่ในไลบรารีของ Player ให้คลิกปุ่ม สลับไปยัง 'กำลังเล่นในขณะนี้'รูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังกำลังเล่นในขณะนี้' ที่อยู่มุมล่างขวาของ Player
 2. คลิกการเชื่อมโยง เปิดการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการเพิ่มค่าการปรับระดับเสียงไปยังแฟ้ม ให้เล่นทั้งแฟ้มพร้อมเปิดการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ Player จะปรับระดับเสียงของแฟ้มเมื่อคุณเล่นแฟ้มครั้งต่อไปในภายหลัง

 3. เมื่อต้องการซ่อนการตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม ปิดรูปภาพของปุ่ม 'ปิด' ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมเพลงและการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Playerต้องการความช่วยเหลือหรือไม่