เปลี่ยนการตั้งค่าเมาส์คุณสามารถกำหนดค่าเมาส์เองได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสลับฟังก์ชันระหว่างปุ่มเมาส์ของคุณ ทำให้ตัวชี้เมาส์เห็นได้ง่ายขึ้น และเปลี่ยนความเร็วในการเลื่อนล้อหมุนบนเมาส์

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าเมาส์ของคุณ (1:56)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานของปุ่มเมาส์

 1. เปิด 'คุณสมบัติเมาส์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ปุ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสลับฟังก์ชันของปุ่มเมาส์ด้านขวาและซ้าย ภายใต้ การกำหนดค่าปุ่ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับปุ่มหลักและปุ่มรอง

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการคลิกปุ่มเพื่อคลิกสองครั้ง ภายใต้ ความเร็วของการคลิกสองครั้ง ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความเร็ว ไปที่ ช้า หรือ เร็ว

  • เมื่อต้องการเปิด 'คลิกล็อก' ซึ่งทำให้คุณเน้นหรือลากรายการได้โดยไม่ต้องกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ ภายใต้ คลิกล็อก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด 'คลิกล็อก'

 3. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะของตัวชี้เมาส์

 1. เปิด 'คุณสมบัติเมาส์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ตัวชี้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดลักษณะใหม่ให้กับตัวชี้เมาส์ทั้งหมด ให้คลิกรายการแบบหล่นลง แบบแผน แล้วคลิกแบบแผนตัวชี้เมาส์ใหม่

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวชี้แต่ละตัว ภายใต้ กำหนดเอง ให้คลิกตัวชี้ที่คุณต้องการเปลี่ยนในรายการ คลิก เรียกดู แล้วคลิกตัวชี้ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก เปิด

 3. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานของตัวชี้เมาส์

 1. เปิด 'คุณสมบัติเมาส์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ตัวเลือกตัวชี้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความเร็วในการเลื่อนของตัวชี้เมาส์ ภายใต้ การเคลื่อนไหว เลื่อนแถบเลื่อน เลือกความเร็วของตัวชี้ ไปที่ ช้า หรือ เร็ว

  • เมื่อต้องการให้ตัวชี้ทำงานได้แม่นยำมากขึ้นขณะที่คุณกำลังเลื่อนเมาส์อย่างช้าๆ ภายใต้ การเคลื่อนไหว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มความแม่นยำของตัวชี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มความเร็วในขั้นตอนการเลือกตัวเลือกเมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ภายใต้ การจัดชิด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้ายตัวชี้ไปยังปุ่มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ

   • โปรแกรมบางอย่างอาจไม่สนับสนุนการตั้งค่านี้ ในบางโปรแกรม คุณจำเป็นต้องเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปยังปุ่มที่คุณต้องการคลิก

  • เมื่อต้องการให้ค้นหาตัวชี้เมาส์ได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเลื่อนตัวชี้ ภายใต้ การแสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแนวการเคลื่อนของตัวชี้ แล้วลากแถบเลื่อนไปที่ สั้น หรือ ยาว เมื่อต้องการลดหรือเพิ่มความยาวของท้ายตัวชี้

  • เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้ไม่บล็อกการดูข้อความที่คุณกำลังพิมพ์ ภายใต้ การแสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนตัวชี้ขณะพิมพ์

  • เมื่อต้องการค้นหาตัวชี้ที่วางผิดตำแหน่งโดยกดแป้น Ctrl ภายใต้ การแสดงผล ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตำแหน่งที่ตั้งของตัวชี้เมื่อกดแป้น Ctrl

 3. คลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีการทำงานล้อหมุนบนเมาส์

 1. เปิด 'คุณสมบัติเมาส์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ เมาส์ แล้วคลิก เมาส์

 2. คลิกแท็บ ล้อหมุน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าจำนวนบรรทัดที่หน้าจอจะเลื่อนในแต่ละครั้งที่หมุนล้อหมุนของเมาส์ ภายใต้ การเลื่อนตามแนวตั้ง ให้เลือก จำนวนบรรทัดที่เลื่อนต่อครั้ง แล้วป้อนจำนวนบรรทัดที่คุณต้องการเลื่อนลงในกล่อง

  • เมื่อต้องการเลื่อนดูทั้งหน้าจอข้อความในแต่ละครั้งที่หมุนล้อหมุนของเมาส์ ภายใต้ การเลื่อนตามแนวตั้ง ให้เลือก หนึ่งหน้าจอต่อครั้ง

  • ถ้าเมาส์ของคุณมีล้อหมุนที่สนับสนุนการเลื่อนตามแนวนอน ภายใต้ การเลื่อนตามแนวนอน ในกล่อง โยกล้อเมาส์ไปด้านข้างเพื่อเลื่อนจำนวนอักขระต่อไปนี้ทีละครั้ง: ให้ป้อนจำนวนอักขระที่คุณต้องการเลื่อนดูในแนวนอนเมื่อคุณเอียงล้อหมุนไปทางซ้ายหรือขวา

 3. คลิก ตกลงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่